Kalendarz diecezjalny - luty

Data dodania: 2018.01.22

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

INTENCJA POWSZECHNA:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

1 II - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) IV Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Krl 2, 1-4. 10-12; Mk 6, 7-13.

UWAGA:
Jutro błogosławieństwo świec i procesja (MR s.13’-15’).

2 II - PIĄTEK – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Dzień Życia Konsekrowanego.
LG: Of wł. (LG, t.III, s.1089n), IV tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Pf o Ofiarowaniu Pańskim – nr 43; w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t.VI, s.66n) Ml 3, 1-4 (Hbr 2,14-18); Łk 2, 22-40 (Łk 2, 22-32).

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie (biały, Niepokalanego Serca NMP - MR s.103’ lub wspólne - MR s.5"; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub ze Zbioru Mszy o NMP). Po modlitwie po Komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania Loretańska oraz akt wynagrodzenia Sercu Maryi (KLP s.236n). Zachęcamy wiernych do praktyki pierwszych pięciu sobót miesiąca.

3 II - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z piątej Niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) IV Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Krl 3, 4-13; Mk 6, 30-34.
Albo:
ŚW. BŁAŻEJA, BISKUPA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach lub o pasterzach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. OSKARA, BISKUPA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o misjonarzach lub o pasterzach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj piąta Niedziela zwykła w roku liturgicznym. Po każdej Mszy św. adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

4 II - PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z piątej Niedzieli zwykłej, I tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Hi 7, 1-4. 6-7; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39.

5 II - PONIEDZIAŁEK - ŚW. AGATY, DZIEWICY i MĘCZENNICY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Krl 8, 1-7. 9-13, Mk 6, 53-56.

6 II - WTOREK - ŚW. PAWŁA MIKI i TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Mk 7, 1-13.

7 II - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) V Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Krl 10,1-10; Mk 7, 14-23.

8 II - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) V Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Krl 11, 4-13; Mk 7, 24- 30.
Albo:
ŚW. HIERONIMA EMILIANIEGO, ZAKONNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o wychowawcach lub o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. JÓZEFINY BAKHITY, DZIEWICY - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of z tekstów wspólnych o dz., I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wspólna o dz., Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

9 II - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) V Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Krl 11, 29-32; 12, 19; Mk 7, 31-37.

10 II - SOBOTA - ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z szóstej Niedzieli zwykłej.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o dz., Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Mk 8, 1-10.
Dzień imienin: Jacka
obchodzą księża: Kalkowski, Michalak, Olchawa.
Rocznica śmierci:
1999 - ksiądz Jerzy Wolny (Kraków, Rogoźnik).

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj szósta Niedziela zwykła w roku liturgicznym, Światowy Dzień Chorego.
2. Dziś również rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość narodu.
3. W środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość i post (tzw. post ścisły, który oznacza możliwość spożycia w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta, a rano i wieczorem można przyjąć jedynie nieco pokarmu). Prawem wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Także wierni, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, są tego dnia zobowiązani do wypełnienia tej praktyki pokutnej (KPK, kanony 1249-1252).
4. W Środę Popielcową rozpoczynają się kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty. Prosimy Boga o dobre przeżycie rekolekcji i misji, a szczególnie o dar pojednania. Początek akcji Jałmużny Wielkopostnej. Zachęcamy do podjęcia dzieł pokutnych.
5. Rozpoczynamy odprawianie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek i Gorzkich Żali w niedzielę.
6. W czwartek przypada 31. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Piotra Skuchy. Módlmy się, aby dobry Bóg darzył obficie swoim błogosławieństwem, a Święty Patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski.

11 II - SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian. Światowy Dzień Chorego.
LG: Of z szóstej Niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Kpł 13, 1-2. 45-46; 1 Kor 10, 31 – 11, 1; Mk 1, 40-45.
Rocznica śmierci:
2010 - ksiądz Stanisław Gajewski (Olkusz, Skała).
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Grzegorza Woszczek.

12 II - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) VI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Jk 1, 1-11; Mk 8, 11-13.
Rocznica śmierci:
2015 - ksiądz Henryk Januchta (Olkusz).

13 II - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) VI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Jk 1, 12-18; Mk 8, 14- 21.
Rocznica śmierci:
2000 - ksiądz Jan Żrałek (Sączów).
2008 - ksiądz Mieczysław Oset (Czeladź).
2017- ksiądz Lucjan Kaczor (Sosnowiec).

UWAGA:
Po Komplecie kończy się pierwsza część okresu zwykłego.
Zmiana Lekcjonarza i Liturgii Godzin - Tom II
Obowiązuje cykl B niedzielnych czytań mszalnych

OKRES WIELKIEGO POSTU
1. Okres Wielkiego Postu ma za cel przygotowanie do obchodu Paschy. Wierni przypominają sobie swój własny chrzest i czynią pokutę. Ten okres ma charakter chrzcielny i pokutny (ONRLK 27).
2. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie (ONRLK 28).
3. W całym okresie Wielkiego Postu, we wszystkich Mszach i oficjach od Środy Popielcowej do Wigilii Paschalnej, opuszcza się Alleluja.
4. W Mszach, oprócz świąt i uroczystości, opuszcza się hymn Chwała.
5. W dni powszednie Wielkiego Postu kapłan celebruje Mszę z bieżącego dnia liturgicznego. Jeżeli w takim dniu w kalendarzu ogólnym przypada wspomnienie może odmówić kolektę z tego wspomnienia, poza Środą Popielcową i Wielkim Tygodniem (OWMR 316a).
6. Modlitwy Eucharystyczne o tajemnicy pojednania można odmawiać w Mszach, które w szczególny sposób ukazują tajemnicę pojednania, a więc w Mszach Wielkiego Postu, o Krzyżu świętym, o pojednanie itp. Odmawia się je z własną prefacją albo z innymi prefacjami, które mają za temat pokutę i pojednanie.
7. Dwie pierwsze prefacje wielkopostne - nr 8-9, odmawia się zwłaszcza w niedzielę, gdy nie ma prefacji wł. Pf nr 10-11 odmawia się w dni powszednie Wielkiego Postu. Pf nr 12 odmawia się zawsze w I Niedzielę, a Pf nr 13 zawsze w II Niedzielę, gdyż swą treścią odnoszą się do Ewangelii. Pf nr 14-16 są przeznaczone na III-V Niedzielę Wielkiego Postu w roku A. Pf nr 17 o Męce Pańskiej odmawia się w piątym tygodniu Wielkiego Postu oraz w Mszach o tajemnicy Krzyża i Męki Chrystusa. Pf nr 18 odmawia się w pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia, a Niedziela Palmowa ma własną Pf nr 19.
8. Kapłan zawsze może odmówić modlitwę nad ludem na zakończenie Mszy św. (MR s.394*-398*).
9. Przez cały okres Wielkiego Postu nie zdobi się ołtarzy kwiatami. Organów używa się tylko do podtrzymania śpiewu.
10. Przy błogosławieństwie małżeństwa, czy to w czasie Mszy św., czy poza nią, zawsze udziela się uroczystego błogosławieństwa. Jednak małżonkom należy przypomnieć wyjątkowy charakter okresu Wielkiego Postu.
11. Za odprawienie Drogi Krzyżowej można codziennie uzyskać odpust zupełny. Trzeba jednak odprawić ją przy prawnie erygowanej Drodze Krzyżowej; trzeba rozmyślać nad Męką Pana Jezusa; niekoniecznie na temat poszczególnych stacji; trzeba przechodzić od jednej stacji do drugiej. Jeżeli odprawia się publicznie i trudno wszystkim przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, że czyni to przewodniczący. Kto dla słusznej przeszkody, np. choroby, zamknięcia kościoła, podróży, nie może odprawić Drogi Krzyżowej, zyska odpust zupełny, jeżeli przynajmniej przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu lub rozważaniu Męki Pańskiej.
12. Nie można odprawiać Mszy wotywnych i żałobnych, tzw. "codziennych".

UWAGA:
Obrzęd posypania głów popiołem z gałązek palm poświęconych w roku ubiegłym, następuje podczas Mszy św. po homilii i błogosławieństwie popiołu (MR s.62). W obrzędach wstępnych opuszcza się akt pokuty.

14 II - ŚRODA POPIELCOWA
Tydzień Trzeźwości. Kwartalne Dni Modlitwy o Ducha Pokuty.
LG: wł. (LG, t.II, s.43n), IV tydzień psałterza.
Msza: # (fioletowy) wł., 3-4 Pf wielkopostna - nr 10-11.
Czytania: (L, t.II, s.9n) Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6,3; Mt 6, 1-6.16-18.

15 II - CZWARTEK PO POPIELCU
Tydzień Trzeźwości.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25.
Rocznica święceń biskupich:
1987 - ksiądz biskup Piotr Skucha.

16 II - PIĄTEK PO POPIELCU
Tydzień Trzeźwości. Kwartalne Dni Modlitwy o Ducha Pokuty.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Iz 58, 1-9; Mt 9, 14-15.

17 II - SOBOTA PO POPIELCU
Tydzień Trzeźwości. Kwartalne Dni Modlitwy o Ducha Pokuty.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Iz 58, 9b-14; Łk 5, 27-32.
Albo:
ŚW. SIEDMIU ZAŁOŻYCIELI ZAKONU SERWITÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Donat Manterys.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.
2. W czwartek - święto Katedry św. Piotra Apostoła.
3. Podajemy godziny odprawiania Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

18 II - PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Msza za parafian.
LG: Of z pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, I tydzień psałterza.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, Pf na pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu - nr 12, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Rdz 9, 8-15; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15.

19 II - PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Kpł 19, 1-2.11-18; Mt 25, 31-46.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Konrad Kościk.

20 II - WTOREK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15.

21 II - ŚRODA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Jon 3, 1-10; Łk 11, 29-32.
Albo:
ŚW. PIOTRA DAMIANA, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o doktorach Kościoła lub o pasterzach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Rocznica śmierci:
2002 - ksiądz Stanisław Oleszczyk (Psary).

22 II - CZWARTEK - ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
LG: Of wł. (LG, t.II, s.1258n), I tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf o Apostołach - nr 67.
Czytania: (L, t.VI, s.78n) 1 P 5, 1-4; Mt 16, 13-19.

23 II - PIĄTEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26.
Albo:
ŚW. POLIKARPA, BISKUPA i MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Rocznica śmierci:
2016 - ksiądz Włodzimierz Surmiński (Będzin).

24 II - SOBOTA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z drugiej Niedzieli Wielkiego Postu.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Pwt 26, 16-19; Mt 5, 43-48.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj druga Niedziela Wielkiego Postu.
2. Zachęcamy do praktykowania jałmużny. Post, który polega na powstrzymaniu się od pokarmu, pozwala zebrać oszczędności, które winny być przekazane dla potrzebujących. Także w naszym kościele jest umieszczona puszka na jałmużnę wielkopostną.
3. Podajemy termin wielkopostnych rekolekcji parafialnych oraz szkolnych. Módlmy się w intencji rekolekcjonistów oraz o dobre owoce rekolekcji.
4. W tym tygodniu przypadają pierwsze: czwartek, piątek i sobota miesiąca.

25 II - DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Msza za parafian.
LG: Of z drugiej Niedzieli Wielkiego Postu, II tydzień psałterza.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, Pf na drugą Niedzielę Wielkiego Postu - nr 13, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Rz 8, 31b-34; Mk 9, 2-10.
Rocznica śmierci:
2005 - ksiądz Jan Gomułka (Ożarowice).

26 II - PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Dn 9, 4b-10; Łk 6, 36-38.
Dzień imienin: Mirosława
obchodzą księża: Jadłosz, Kaleta, Król, Pasek, Sołtysek, Tosza, Wilk.

27 II - WTOREK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Iz 1, 10.16-20; Mt 23, 1-12.
Rocznica sakramentu święceń:
1966 - ksiądz Błaszczyk.

28 II - ŚRODA II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Roman Wojtan.

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s. 183", 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo Mszę o powołania kapłańskie (MR s.131’’, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41). Po Mszy św. wieczornej Godzina Święta i modlitwy za kapłanów oraz o powołania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.