Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Sosnowcu

Data dodania: 2018.01.28

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej zaprasza małżonków, rodziców, katechetów, nauczycieli, młodzież i inne osoby do udziału w Studium Życia Rodzinnego. Studium umożliwia pogłębienie wiedzy dotyczącej małżeństwa i rodziny w świetle Magisterium Kościoła katolickiego, zdobycie umiejętności stosowania i nauczania naturalnych metod rozpoznawania płodności oraz uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia posługi doradcy życia rodzinnego na poziomie parafialnym.

Studium jest zaplanowane na cztery semestry (marzec 2018 – luty 2020) i będzie obejmować m.in. zagadnienia z teologii małżeństwa i rodziny, etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, poradnictwa rodzinnego i metod rozpoznawania płodności, psychologii rodziny oraz pedagogiki. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu w sobotę w Sosnowcu. Słuchaczami Studium mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 2 marca 2018 r. w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Sosnowcu, ul. Skautów 1 (tel. 32 269-51-70) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.30. Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, opinia księdza proboszcza, kopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia wyższych studiów, 3 zdjęcia.

Serdecznie zapraszamy!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.