Konferencja "W trosce o współczesną rodzinę"

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Diecezja Sosnowiecka serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową "W trosce o współczesną rodzinę... - konteksty pedagogiczne i prawne". Celem konferencji jest przedstawienie kluczowych zagadnień dotyczących funkcjonowania współczesnej rodziny i troski o tę instytucję. Organizatorzy konferencji chcą ukazać współczesną instytucję rodziny w dwóch perspektywach - pedagogicznej i prawnej.

Perspektywa pedagogiczna pozwoli zaprezentować stan wiedzy i najnowszych badań nad rodziną. Na tej płaszczyźnie poruszone zostaną kwestie przemiany kształtu rodziny, dysfunkcji rodziny, problemy i zagrożenia z którymi dzisiejsza rodzina musi się zmierzyć. Wartym podkreślenia i omówienia w tym obszarze są trudności i niepowodzenia opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie, oraz wskazane konkretne sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Istotnym celem w perspektywie pedagogicznej jest ukazanie kwestii wsparcia rodziny w obszarze socjalizacji i opieki oraz wychowania dziecka poprzez zaprezentowanie form i metod konkretnej pomocy rodzinie, instytucji odpowiedzialnych za rodzinę, w tym związków wyznaniowych.

Perspektywa prawna pozwoli na ukazanie instytucji rodziny w świetle współczesnej doktryny prawnej prawa polskiego i międzynarodowego. W nawiązaniu do obowiązujących norm zostaną zaprezentowane prawne aspekty funkcjonowania rodziny, a tym samym wskazanie konkretnej pomocy służącej tej instytucji. Wartym omówienia w tym obszarze będą kwestie etycznej pomocy rodzinie, problematyka nieletnich i ich praw oraz kwestie konsekwencji i skutków prawnych rozpadu rodziny. Perspektywa polskiego prawa odnoszącego się do rodziny poszerzona zostanie o ujęcie prawa międzynarodowego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zaprezentowanie rodziny w ujęciu prawno-pedagogicznym pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu funkcjonowania tej współczesnej instytucji. Obraz ten pomoże w przyszłości wypracować konkretne formy wsparcia występujących w rodzinie problemów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa!

konferencja rodzina 


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.