Msza Krzyżma w roku 25-lecia diecezji

"To my w sposób szczególny mamy Matkę w osobie Maryi" – mówił do kapłanów zgromadzonych w sosnowieckiej Katedrze Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak podczas Mszy św. Krzyżma. "Czcigodni Kapłani Kościoła sosnowieckiego, nie lękajcie się przyjąć Maryi peregrynującej w tym roku po naszej diecezji w figurze Matki Boskiej Fatimskiej do swoich mieszkań. Podejmijcie Ją jak najgodniej, oczyszczając swoje serca z brudu grzechowego w sakramencie pokuty i pojednania i przygotowując swoje mieszkania na Jej przyjęcie. Zaproście do siebie swoich kolegów–współbraci w kapłaństwie na wspólną modlitwę uwielbienia i przebłagania, bowiem nie chodzi tylko o materialne przygotowanie się do przyjęcia wizerunku Maryi" – apelował Biskup.

Podziękował też wiernym, którzy wspierają kapłanów swoją modlitwą. "W sposób szczególny wdzięczny jestem osobom, które zobowiązały się szturmować niebo modlitwą w ramach Apostolatu Margaretka. Bóg zapłać Wam, Kochani! Wasza modlitwa to wielki dar dla nas, kapłanów. My ze swej strony odwdzięczamy się modlitwą zanoszoną do Pana Boga w Waszych intencjach" – powiedział.

Ordynariusz sosnowiecki przypomniał męczeństwo polskiego duchowieństwa w czasie II wojny światowej, szczególnie w Dachau, które było miejscem kaźni rzeszy kapłanów. "Podczas II wojny światowej duchowieństwo polskie poniosło największe straty spośród wszystkich grup zawodowych w naszym kraju" – przypomniał Biskup podając konkretne liczby: spośród 10 017 księży diecezjalnych blisko 20% poniosło śmierć w więzieniach, egzekucjach lub obozach koncentracyjnych, 30% dotkniętych zostało represjami.

"Mówię o tym, bo nigdy nie wiadomo – tak też było przed 1939 – jakie czasy nastąpią, ponadto my, kapłani, już teraz borykamy się z różnorodnymi trudnościami i problemami. Pamiętajmy, że w historii dziejów potwierdzają się słowa Pana Jezusa: "Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować". Dlatego niezależnie od czasów zawsze powinniśmy uciekać się do Matki Boskiej Kapłańskiej i z Nią żyć w komunii" – powiedział Biskup.

"Srebrny jubileusz, który chcemy przeżywać z Najświętszą Panienką, jest wspaniałą okazją, by wyrazić wdzięczność Panu Bogu i Maryi oraz podziękować Czcigodnym Kapłanom diecezji sosnowieckiej za swoistą "kenosis" (uniżenie, ogołacające cierpienie) dla zbawienia dusz wiernych naszej diecezji. Trzeba wspomnieć, że pięćdziesięciu dziewięciu kapłanów naszej diecezji zasługuje na zaszczytne miano budowniczych kościołów. Za tym tytułem kryje się jednak wiele trudu, pokonywanie zewnętrznych trudności oraz swoich słabości. Za to wszystko składamy dziś budowniczym naszych świątyń serdeczne Bóg zapłać" – mówił.

Msza Krzyżma to także tradycyjnie czas wyróżnienia księży obchodzących w tym roku jubileusze. 60 lat służby Bogu i Kościołowi świętowali księża Kazimierz Mrówka i Zygmunt Woźniak, 50 lat kapłaństwa obchodzili ks. Tadeusz Grodek, ks. Bronisław Saługa i ks. Leszek Turek, zaś 25-lecie - ks. Władysław Barcicki, ks. Zbigniew Bigaj, ks. Dariusz Drzewiecki, ks. Włodzimierz Machura, ks. Antoni Mańka, ks. Andrzej Mróz, ks. Józef Mularczyk, ks. Stanisław Rozner i ks. Grzegorz Walczak. "Niech Boży Duch wypełnia Wasze serca i umysły, abyście do końca wytrwali w przyjaźni i wierności z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Życzymy Wam dużo radości, pokoju i obfitości łask Bożych" – życzył Biskup.

W Mszy św. udział wzięli też członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza, którym biskup dziękował za posługiwanie przy ołtarzu. 

Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji. Podczas niej święci się oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący z biskupami odnowili też przyrzeczenia kapłańskie.

Z okacji 25-lecia diecezji sosnowieckiej kanonicy trzech kapituł ufundowali prezenty dla Biskupów - nowe mitry, a dla Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka także pastorał.

Dwóch księży otrzymało też godność kanoników honorowych kapituły jaworznickiej - dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Michał Borda oraz rektor naszego Seminarium ks. Konrad Kościk.

Przedłużeniem Eucharystii, starochrześcijańskim wzorem, był obiad, na który kapłanów obchodzących jubileusze oraz swoich najbliższych współpracowników zaprosił tradycyjnie już Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. W trakcie radosnego spotkania przy stole głos zabrali przedstawiciele księży-jubilatów. Z racji podniosłości oraz ważności słów, które padły przytoczymy niewielkie fragmenty przemówień.

Ks. Tadeusz Grodek, proboszcz parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu obchodzący w tym roku jubileusz 50-lecia kapłaństwa, nawiązując do najgłębszego przesłania jakie niesie z sobą Wielki Czwartek - wspólnoty Chrystusa z Apostołami i darów, które przekazał Kościołowi w postaci Eucharystii i Kapłaństwa - kierując słowa do bp. Grzegorza Kaszaka i bp. Piotra Skuchy powiedział m.in.: "Ekscelencje! Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie spotkania odbyte do dziś z kapłanami i wiernymi. Wymagały one, co było też widać, solidnego przygotowania, by każde spotkanie było ubogacające dla drugiego człowieka. Dziękujemy Wam za trud pracy przez ten cały okres 25-lecia istnienia naszej Diecezji Sosnowieckiej. Dziękujemy za tę pracę może nie zawsze dostrzeganą i docenianą w Kurii, Episkopacie Polski, w katedrze, w terenie podczas spotkań z osobami świeckimi i duchownymi".
"Jako najstarszy w tym gronie – mówił po nim silnym głosem ks. kan. Kazimierz Mrówka, mieszkaniec Domu św. Józefa, a poprzednio proboszcz parafii w Niegowonicach obchodzący jubileusz 60-lecia kapłaństwa – chcę wyrazić moją wielką radość i serdeczną wdzięczność. Wdzięczność za to, że zauważono i doceniono mój skromny wkład w budowanie tego lokalnego Kościoła … Dziękuję bardzo serdecznie – kontynuował dalej łamiącym się ze wzruszenia głosem – że po latach mojego poświęcenia Kościołowi w kapłańskim trudzie wikariusza oraz proboszcza, sam teraz doznaję wielkiej troski Kościoła, który na starość mnie i moich kolegów przyjął do Domu Księży w Będzinie, otoczył życzliwą opieką, a teraz gości w Domu Pasterza przy stole".
Ks. Michał Borda, nowy kanonik kapituły jaworznickiej dziękując, także w imieniu ks. rektora Konrada Kościka za otrzymaną godność zdradził, że jakiś czas temu, razem z 19 innymi księżmi, utworzyli Żywą Różę św. Grzegorza Wielkiego dla modlitwy w intencji pasterza Kościoła sosnowieckiego.

Jako ostatni głos zabrał Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego o. Radosław Kramarski OFMConv. W bardzo miłych słowach powiedział o wzorowej współpracy pomiędzy zakonami a biskupami w naszej diecezji oraz o braterstwie kapłańskim pomiędzy kapłanami diecezjalnymi a zakonnymi, które w skali Polski wyróżnia się „in plus”. Dodał, że jako zakonnik, który pracował w różnych diecezjach ma możliwość porównania. O. Radosław składając życzenia Księżom Biskupom podkreślił wielką odpowiedzialność jaka spoczywa na ich barkach - odpowiedzialność za Kościół.


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.