Kalendarz diecezjalny - marzec

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Zmiana Lekcjonarza i Liturgii Godzin - Tom II. Obowiązuje cykl A niedzielnych czytań mszalnych

OKRES WIELKIEGO POSTU:

1. Okres Wielkiego Postu ma za cel przygotowanie do obchodu Paschy. Wierni przypominają sobie swój własny chrzest i czynią pokutę. Ten okres ma charakter chrzcielny i pokutny (ONRLK 27).

2. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie (ONRLK 28).

3. W całym okresie Wielkiego Postu, we wszystkich Mszach i oficjach od Środy Popielcowej do Wigilii Paschalnej, opuszcza się Alleluja.

4. W Mszach, oprócz świąt i uroczystości, opuszcza się hymn Chwała.

5. W dni powszednie Wielkiego Postu kapłan celebruje Mszę z bieżącego dnia liturgicznego. Jeżeli w takim dniu w kalendarzu ogólnym przypada wspomnienie może odmówić kolektę z tego wspomnienia, poza Środą Popielcową i Wielkim Tygodniem (OWMR 316a).

6. Modlitwy Eucharystyczne o tajemnicy pojednania można odmawiać w Mszach, które w szczególny sposób ukazują tajemnicę pojednania, a więc w Mszach Wielkiego Postu, o Krzyżu świętym, o pojednanie itp. Odmawia się je z własną prefacją albo z innymi prefacjami, które mają za temat pokutę i pojednanie.

7. Dwie pierwsze prefacje wielkopostne - nr 8-9, odmawia się zwłaszcza w Niedzielę, gdy nie ma prefacji wł. Pf nr 10-11 odmawia się w dni powszednie Wielkiego Postu. Pf nr 12 odmawia się zawsze w I Niedzielę, a Pf nr 13 zawsze w II Niedzielę, gdyż swą treścią odnoszą się do Ewangelii. Pf nr 14-16 są przeznaczone na III-V Niedzielę Wielkiego Postu, ale tylko w roku A oraz dowolnie w roku B i C, gdy wybiera się do czytania perykopy ewangeliczne z roku A. Pf nr 17 o Męce Pańskiej odmawia się w piątym tygodniu Wielkiego Postu oraz w Mszach o tajemnicy Krzyża i Męki Chrystusa. Pf nr 18 odmawia się w pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia, a Niedziela Palmowa ma własną Pf nr 19.

8. Kapłan zawsze może odmówić modlitwę nad ludem na zakończenie Mszy św. (MR s.394*-398*).

9. Przez cały okres Wielkiego Postu nie zdobi się ołtarzy kwiatami. Organów używa się tylko do podtrzymania śpiewu.

10. Przy błogosławieństwie małżeństwa, czy to w czasie Mszy św., czy poza nią, zawsze udziela się uroczystego błogosławieństwa. Jednak małżonkom należy przypomnieć wyjątkowy charakter okresu Wielkiego Postu.

11. Za odprawienie Drogi Krzyżowej można codziennie uzyskać odpust zupełny. Trzeba jednak odprawić ją przy prawnie erygowanej Drodze Krzyżowej; trzeba rozmyślać nad Męką Pana Jezusa; niekoniecznie na temat poszczególnych stacji; trzeba przechodzić od jednej stacji do drugiej. Jeżeli odprawia się publicznie i trudno wszystkim przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, że czyni to przewodniczący. Nie ma obowiązku powstawania i klękania przy każdej stacji. Kto dla słusznej przeszkody, np. choroby, zamknięcia kościoła, podróży, nie może odprawić Drogi Krzyżowej, zyska odpust zupełny, jeżeli przynajmniej przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu lub rozważaniu Męki Pańskiej.

12. Nie można odprawiać Mszy wotywnych i żałobnych, tzw. "codziennych".

 

UWAGA:

W środę popielcową obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Obrzęd posypania głów popiołem z gałązek palm poświęconych w roku ubiegłym, następuje podczas Mszy św. po homilii i błogosławieństwie popiołu (MR s.62). W obrzędach wstępnych opuszcza się akt pokuty.

 

1 III - ŚRODA POPIELCOWA

Tydzień Trzeźwości. Kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty.

LG: wł. (LG, t.II, s.43n), IV tydzień psałterza.

Msza: # (fioletowy) wł., 3-4 Pf wielkopostna - nr 10-11.

Czytania: (L, t.II, s.9n) Jl 2, 12-18; 2Kor 5, 20-6,3; Mt 6, 1-6.16-18.

 

2 III - CZWARTEK PO POPIELCU

Tydzień Trzeźwości.

LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25.

Rocznica śmierci:

2008 - ksiądz Bernard Bekus (Dąbrowa Górnicza).

 

3 III - PIĄTEK PO POPIELCU

Tydzień Trzeźwości. Kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty.

LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Iz 58, 1-9; Mt 9, 14-15.

 

4 III - SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

LG: Of wł., IV tydzień psałterza, I Nieszpory z pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu.

Msza: # (biały) wł., Chwała, 1-2 Pf o św. - nr 70-71.

Czytania: (L, t.VI, s.83n) Syr 51, 13-20 (Flp 3, 8-14); J 15, 9-17.

Dzień imienin: Kazimierza

obchodzą księża: Mrówka, Syrek, Szczęsny, Wawer.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.

2. Podajemy godziny odprawiania Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Podajemy termin wielkopostnych rekolekcji parafialnych oraz szkolnych.

 

5 III - PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Msza za parafian.

LG: Of z pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, I tydzień psałterza.

Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, Pf na pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu - nr 12, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: Rdz 2, 7-9; 3,1-7; Rz 5, 12-19 (Rz 5, 12. 17-19); Mt 4, 1-11.

Dzień imienin:

obchodzi ksiądz Adrian Piętka.

 

6 III - PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Kpł 19, 1-2.11-18; Mt 25, 31-46.

 

7 III - WTOREK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15.

Albo:

ŚW. PERPETUY I FELICYTY, MĘCZENNIC - WSPOMNIENIE DODATKOWE

LG: Of z wtorku I tygodnia Wielkiego Postu (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na wtorek i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o Świętych; w Jutrzni i Nieszporach, po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętych), I tydzień psałterza.

 

8 III - ŚRODA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Jon 3, 1-10; Łk 11, 29-32.

Albo:

ŚW. JANA BOŻEGO, ZAKONNIKA - wspomnienie dowolne

LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pełniących dzieła miłosierdzia lub o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Rocznica śmierci:

2009 - ksiądz Jerzy Barszcz (Sosnowiec).

 

9 III - CZWARTEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Est 14, 1.3-5.12-14 (Wlg); Mt 7, 7-12.

Albo:

ŚW. FRANCISZKI RZYMIANKI, ZAKONNICY - WSPOMNIENIE DODATKOWE

LG: Of z czwartku I tygodnia Wielkiego Postu, (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na czwartek i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Franciszce; w Jutrzni, po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętej), I tydzień psałterza.

 

10 III - PIĄTEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26.

 

11 III - SOBOTA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z drugiej Niedzieli Wielkiego Postu.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Pwt 26, 16-19; Mt 5, 43-48.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj druga Niedziela Wielkiego Postu.

2. Zachęcamy do praktykowania jałmużny. Post, który polega na powstrzymaniu się od pokarmu, pozwala zebrać oszczędności, które winny być przekazane dla potrzebujących. Także w naszym kościele jest umieszczona puszka na jałmużnę wielkopostną.

3. Podajemy termin wielkopostnych rekolekcji parafialnych oraz szkolnych. Módlmy się w intencji rekolekcjonistów oraz o dobre owoce rekolekcji.

 

12 III - DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Msza za parafian.

LG: Of z drugiej Niedzieli Wielkiego Postu, II tydzień psałterza.

Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, Pf na drugą Niedzielę Wielkiego Postu - nr 13, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: Rdz 12, 1-4a; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9.

Dzień imienin:

obchodzi ksiądz Grzegorz Walczak.

 

13 III - PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Trzecia rocznica wyboru Papieża Franciszka.

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Dn 9, 4b-10; Łk 6, 36-38.

Rocznica śmierci:

2005 - ksiądz Ryszard Gąsior (Cieślin).

 

14 III - WTOREK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Iz 1, 10.16-20; Mt 23, 1-12.

 

15 III - ŚRODA II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28.

 

16 III - CZWARTEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza, I nieszpory z uroczystości Zwiastowania Pańskiego.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Jr 17, 5-10; Łk 16, 19-31.

 

17 III - PIĄTEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 ; Mt 21, 33-43. 45-46.

Albo:

ŚW. PATRYKA, BISKUPA - WSPOMNIENIE DODATKOWE

LG: Of z piątku II tygodnia Wielkiego Postu, (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na piątek i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Patryku; w Jutrzni i Nieszporach, po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętym), II tydzień psałterza.

Dzień imienin: Zbigniewa

obchodzą księża: Bigaj, Jacuński, Kozłowski, Książek, Luty, Mularczyk, Słowikowski, Śpiechowicz.

 

18 III - SOBOTA II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza, I Nieszpory z trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32.

Albo:

ŚW. CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE DODATKOWE

LG: Of z soboty II tygodnia Wielkiego Postu, (w Godzinie Czytań po czytaniu patrystycznym podanym na sobotę i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Cyrylu; w Jutrzni, po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętym), II tydzień psałterza.

Dzień imienin:

obchodzi ksiądz Edward Darłak.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj trzecia Niedziela Wielkiego Postu.

2. Podajemy termin wielkopostnych rekolekcji parafialnych oraz szkolnych. Módlmy się w intencji rekolekcjonistów oraz o dobre owoce rekolekcji.

3. Prosimy o zgłaszanie osób chorych i w podeszłym wieku, aby można je było odwiedzić w domach z posługą sakramentalną przed Świętami.

4. W poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, Opiekuna Pana Jezusa i całego Kościoła.

5. W sobotę obchodzić będziemy 25. rocznicę powstania Diecezji Sosnowieckiej. Wszystkich wiernych zapraszamy na uroczystą Mszę św. do katedry.

 

19 III - TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Msza za parafian.

LG: Of z trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu, III tydzień psałterza.

Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, Pf na trzecią Niedzielę Wielkiego Postu - nr 14, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: Wj 17, 3-7; Rz 5, 1-2.5-8; J 4, 5-42 (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)

Uroczystość tytułu kościoła:

pw. św. Józefa w Dąbrowie Górniczej.

Dzień imienin: Józefa

obchodzą księża: Baran, Chomik OSCam, Dziurski, Gut, Handerek, Lenda, Kościelny, Krzykawski, Mularczyk, Oleksy, Ośródka, Podkowa, Stemplewski.

Rocznica sakramentu święceń:

1967 - ksiądz Bronisław Saługa.

 

20 III - PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

LG: Of wł. (LG, t.II, s.1294n).

Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o św. Józefie - nr 65.

Czytania: (L, t.VI, s.89n) 2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16; Rz 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24a (Łk 2, 41-51a).

Rocznica śmierci:

2001 - ksiądz Jan Nowak (Będzin - Łagisza).

 

21 III - WTOREK III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Dn 3, 25.34-43; Mt 18, 21-35.

 

22 III - ŚRODA III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Pwt 4, 1.5-9; Mt 5, 17-19.

Rocznica sakramentu święceń:

1970 - ksiądz Eugeniusz Cebulski.

Rocznica śmierci:

2006 - ksiądz Jan Leks (Dąbrowa Górnicza).

 

23 III - CZWARTEK III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Jr 7, 23-28; Łk 11, 14-23.

 

24 III - PIĄTEK III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł.,1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Oz 14, 2-10; Mk 12, 28b-34.

Rocznica śmierci:

2012 - ksiądz Kazimierz Ostrowski (Kielce-Zadroże).

 

25 III - SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

25. rocznica powstania Diecezji Sosnowieckiej. Dzień Świętości Życia.

LG: Of wł. (LG, t.II, s.1311n).

Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę (na słowa: i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy- wszyscy klękają), Pf o Zwiastowaniu Pańskim - nr 44, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: (L, t.VI, s.93n) Iz 7, 10-14; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj czwarta Niedziela Wielkiego Postu, zwana "Laetare" ("Radujcie się"). Kościół cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych i łask płynących z Chrztu i Eucharystii. W tradycji rzymskiej jest to "Niedziela róż", ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami, a Papież złotą różę ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła.

2. We wtorek przypada 8. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Módlmy się, aby dobry Bóg darzył naszego Pasterza obficie swoim błogosławieństwem, a Święci Patronowie Albert i Rafał nieustannie wypraszali potrzebne łaski.

 

UWAGA:

Jutro można solowo grać na organach, a ołtarze przyozdobić kwiatami. Ta zasada dotyczy również uroczystości w okresie Wielkiego Postu.

 

26 III - CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Msza za parafian.

LG: Of z czwartej Niedzieli Wielkiego Postu, IV tydzień psałterza.

Msza: ## (różowy lub fioletowy) wł., Wierzę, Pf na czwartą Niedzielę Wielkiego Postu - nr 15, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41 (J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38).

 

27 III - PONIEDZIAŁEK IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Iz 65, 17-21; J 4, 43-54.

Rocznica śmierci:

2010 - ksiądz Stanisław Kleczaj (Kielce, Mirzec).

 

28 III - WTOREK IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Ez 47, 1-9. 12; J 5, 1-3a. 5-16.

Rocznica święceń biskupich:

2009 - ksiądz biskup Grzegorz Kaszak.

Rocznica śmierci:

2005 - ksiądz Krzysztof Turski (Sosnowiec, Będzin).

 

29 III - ŚRODA IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Iz 49, 8-15; J 5, 17-30.

Rocznica sakramentu święceń:

1952 - ksiądz Józef Krzykawski.

 

30 III - CZWARTEK IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Wj 32, 7-14; J 5, 31-47.

Rocznica sakramentu święceń:

1969 - ksiądz Józef Lenda.

 

31 III - PIĄTEK IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.

Czytania: Mdr 2, 1a. 12-22; J 7, 1-2. 10. 25-30.


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.