Kalendarz diecezjalny - grudzień

Data dodania: 2018.11.25

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

INTENCJA EWANGELIZACYJNE:

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

 

1 XII - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza, I Nieszpory z pierwszej Niedzieli Adwentu.

Msza: (zielony) XXXIV tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.

Czytania: Ap 22, 1-7; Łk 21, 34-36.

 

KOŃCZY SIĘ OKRES ZWYKŁY I CAŁY ROK LITURGICZNY
ZMIANA LEKCJONARZA I LITURGII GODZIN - TOM I
OBOWIĄZUJE CYKL C NIEDZIELNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH.

 

OKRES ADWENTU

1. „Okres Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania” (ONRLK 39).

2. Adwent dzieli się na dwie części, podkreślone przez dwie prefacje i czytania mszalne - do 17 grudnia z akcentem eschatologicznym, natomiast czas od 17 grudnia w sposób bardziej bezpośredni przygotowuje do Bożego Narodzenia. Czwarta Niedziela Adwentu, przez czytania mszalne, ukazuje się jako dzień oczekiwania przez Ojców Starego Przymierza i Najświętszą Maryję Pannę na Zbawiciela.

3. Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi uroczystościami. Uroczystości przypadające w te niedziele przenosi się na poniedziałek. Niedziele Adwentu nie dopuszczają wobec tego Mszy uroczystości tytułu kościoła - tzw. odpustowej (ONRLK 5).

4. W dni powszednie Adwentu przed dniem 17 grudnia, kapłan może wybrać albo Mszę z dnia powszedniego albo Mszę o świętym lub o jednym ze świętych, których wspomnienie przypada (OWMR 355b).

5. W dni powszednie Adwentu, aż do 16 grudnia, Msze w różnych potrzebach i wotywne zasadniczo są zakazane. Jeżeli jednak prawdziwa potrzeba lub dobro tego wymaga, można odprawić dla ludu Mszę odpowiadającą tej potrzebie; decyduje o tym rektor kościoła albo sam celebrujący (OWMR 376).

6. Dni powszednie Adwentu od dnia 17 do dnia 24 grudnia włącznie, mają pierwszeństwo przed wspomnieniami obowiązkowymi, które można obchodzić tylko jako wspomnienia dodatkowe (ONRLK 16b). Jeżeli w takim dniu w kalendarzu ogólnym przypada to wspomnienie, kapłan może odmówić we Mszy św. tylko kolektę z tego wspomnienia (OWMR 355a).

7. W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można odprawić Mszę wotywną o NMP w Adwencie tzw. „Roratnią” z prefacją o Najświętszej Maryi Pannie - nr 58 albo drugą prefacją adwentową. W tych Mszach wotywnych używa się koloru białego, można odmawiać hymn Chwała, czytania są z dnia. Można również używać formularzy mszalnych nr 1-3, które zawiera Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. Umieszcza się też dodatkową świecę z białą wstążką - symbolizującą NMP i jej oddanie się Bogu w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela. W dniach od 17 do 24 grudnia zachowując tradycyjny charakter tej Mszy św. oraz biały kolor szat liturgicznych używa się formularzy przewidzianych na te dni w mszale, ponieważ mają one wyraźnie maryjny charakter. Tradycyjne Roraty są odprawiane o brzasku dnia (Zarządzenie Episkopatu Polski z 31 marca 1971 r.). Ze względów duszpasterskich Roraty mogą być odprawiane w godzinach wieczornych (Dekret Prymasa Polski, nr 2885/69).

8. Można grać na organach i innych prawnie dozwolonych instrumentach muzycznych tylko dla akompaniowania śpiewom (Instrukcja O muzyce w liturgii, 5 III 1967, nr 66).

9. W okresie Adwentu można ozdabiać ołtarz kwiatami w sposób, który odpowiada temu okresowi, tak jednak, aby nie uprzedzał pełnej radości Narodzenia Pańskiego. Ozdabianie winno być umiarkowane, a kwiaty umieszczone raczej obok ołtarza niż na nim (OWMR 305).

10. Przy zawieraniu małżeństw, tak w czasie Mszy św., jak i poza Mszą św., udziela się zaślubionym błogosławieństwa. Duszpasterze mają przypomnieć nowozaślubionym, by uwzględnili specjalny charakter okresu Adwentu.

 

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj pierwsza Niedziela Adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny i czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

2. Od poniedziałku Msze św. roratnie o Najświętszej Maryi Pannie. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

4. Zachęcamy do odprawiania nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca. Jego istotą jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Jest to również forma przepraszania Boga i świadczenia pomocy grzesznikom. W ramach tego nabożeństwa należy w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi (można skorzystać z łaski sakramentu pojednania także wcześniej), przyjąć Komunię św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji, odmówić pięć tajemnic różańcowych oraz przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańca ofiarując tę medytację w intencji wynagrodzenia. Już w 1946 roku Episkopat Polski zatwierdził oficjalnie to nabożeństwo, a Biskupi oddali naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi.

5. We wtorek, 4 grudnia, wspominamy św. Barbarę – patronkę górników i hutników.

6. Przeżywamy też dzisiaj dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Dziękujemy za ofiary składane na ten cel do puszek.

7. W czwartek, 6 grudnia, wspomnienie św. Mikołaja - okazja, aby obdarować nie tylko najmłodszych.

8. W sobotę, 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Nie ma obowiązku uczestniczenia we Mszy św., ale w to święto patronalne młodzieży żeńskiej zapraszamy do licznego udziału w Eucharystii.

9. Przypominamy porządek parafialnych rekolekcji adwentowych i spowiedzi.

 

2 XII – PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

Msza za parafian.

LG: Of z pierwszej Niedzieli Adwentu, (LG, t.I, wydanie II, s.147n) I tydzień psałterza.

Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, 1 Pf adwentowa - nr 1, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: Jr 33, 14-16; 1 Tes 3, 12-4, 2; Łk 21, 25-28. 34-36.

 

UWAGA:

Dziś można pobłogosławić wieńce adwentowe (Obrzędy błogosławieństw, t.2, s.1273).

 

3 XII - PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA ADWENTU

LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11.

 

4 XII - WTOREK - ŚW. BARBARY, DZIEWICY i MĘCZENNICY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.

Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Iz 11, 1-10; Łk 10, 21-24.

Uroczystość tytułu kościoła:

pw. św. Barbary w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Olkuszu, Ożarowicach i Sosnowcu.

Dzień imienin: Krystiana

obchodzi ksiądz Kucharczyk, Lubiński.

 

5 XII - ŚRODA I TYGODNIA ADWENTU

LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Iz 25, 6-10a; Mt 15, 29-37.

 

UWAGA:

Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183”, 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47), albo Mszę o powołania kapłańskie (fioletowy lub biały, MR s.131’’, 1 Pf adwentowa - nr 1).

 

6 XII - CZWARTEK I TYGODNIA ADWENTU

LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Iz 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27.

Albo:

ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA - WSPOMNIENIE DOWOLNE

LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

Uroczystość tytułu kościoła:

pw. św. Mikołaja w Dłużcu i Targoszycach.

Rocznica śmierci:

2010 - ksiądz Ryszard Sroka (Żegocina).

 

UWAGA:

Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (biały, MR s. 186” lub MR s. 279; Pf o NSPJ - nr 48). Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

 

7 XII - PIĄTEK - ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory o Niepokalanym Poczęciu (LG, t.I, wydanie II, s.981n).

Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31.

 

8 XII - SOBOTA- UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG: Of wł.

Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Niepokalanym Poczęciu - nr 59, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, II Nieszpory z uroczystości.

Czytania: (L, t.VI, s.426n ) Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38.

Uroczystość tytułu kościoła:

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Będzinie-Łagiszy i Sosnowcu.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj druga Niedziela Adwentu.

2. Przypominamy porządek parafialnych rekolekcji adwentowych i spowiedzi.

 

9 XII - DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

Msza za parafian.

LG: Of z drugiej Niedzieli Adwentu, II tydzień psałterza.

Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, 1 Pf adwentowa - nr 1, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: Ba 5, 1-9; Flp 1, 4-6. 8-11; Łk 3, 1-6.

Dzień imienin: Wiesława

obchodzą księża: Jarząbek, Wróbel.

 

10 XII - PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA ADWENTU

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Iz 35, 1-10; Łk 5, 17-26.

Dzień imienin:

obchodzi ksiądz Daniel Bunia.

 

11 XII - WTOREK II TYGODNIA ADWENTU

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-24.

Albo:

ŚW. DAMAZEGO I, PAPIEŻA - WSPOMNIENIE DOWOLNE

LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o papieżach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

 

12 XII - ŚRODA II TYGODNIA ADWENTU

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30.

Albo:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE - WSPOMNIENIE DOWOLNE

LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.

Msza: (biały) wspólna o NMP, 1-4 Pf o NMP - nr 55-58.

Czytania: (L, t.VI, s.430) Rz 8,28-30; Mt 12,46-50 lub Łk 11,27-28.

Wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal zostało przeniesione na dzień 12 sierpnia.

 

13 XII - CZWARTEK - ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY i MĘCZENNICY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15.

 

14 XII - PIĄTEK - ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA i DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.

Msza: (biały) wł., Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Iz 48, 17-19; Mt 11, 16-19.

Dzień imienin:

obchodzi ksiądz Jan Radzik.

 

15 XII - SOBOTA II TYGODNIA ADWENTU

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza, I Nieszpory z trzeciej Niedzieli Adwentu.

Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.

Czytania: Syr 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj trzecia Niedziela Adwentu zwana Niedzielą „Gaudete”. Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego.

2. Zachęcamy do przystąpienia do spowiedzi adwentowej, aby dobrze i godnie przygotować się do Świąt.

3. W trzecim tygodniu Adwentu - w środę, piątek i sobotę - przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

4. Od dnia 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu przeznaczona na bezpośrednie przygotowanie Kościoła do świętowania Narodzenia Pańskiego. W tym czasie, w Mszach św. roratnich, korzystamy z tekstów przeznaczonych na kolejny dzień Adwentu, zachowując biały kolor szat i hymn Chwała.

 

16 XII - TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

Msza za parafian.

LG: Of z trzeciej Niedzieli Adwentu, III tydzień psałterza.

Msza: ## (różowy lub fioletowy) wł., Wierzę, 2 Pf adwentowa - nr 2, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: So 3, 14-17; Flp 4, 4-7; Łk 3, 10-18.

 

17 XII - PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA ADWENTU

LG: Of 17 grudnia, III tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł. z 17 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.

Czytania: Rdz 49, 1a. 2. 8-10; Mt 1, 1-17.

 

18 XII - WTOREK III TYGODNIA ADWENTU

LG: Of 18 grudnia, III tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł. z 18 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.

Czytania: Jr 23, 5-8 ; Mt 1, 18-24.

Rocznica sakramentu święceń:

1955 - ksiądz Tomczyk.

 

19 XII - ŚRODA III TYGODNIA ADWENTU

Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

LG: Of z 19 grudnia, III tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł. z 19 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.

Czytania: Sdz 13, 2-7. 24-25a; Łk 1, 5-25.

Dzień imienin: Dariusza

obchodzą księża: Drzewiecki, Grojec, Jaros, Karoń, Ludera, Nowak, Piasecki, Stopa.

Rocznica śmierci:

1999 - ksiądz Konstanty Bednarski (Częstochowa, Wojkowice Kościelne).

 

20 XII - CZWARTEK III TYGODNIA ADWENTU

LG: Of z 20 grudnia, III tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł. z 20 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.

Czytania: (L, t.I, s.146n) Iz 7, 10-14; Łk 1,26-38.

 

21 XII - PIĄTEK III TYGODNIA ADWENTU

Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

LG: Of z 21 grudnia, III tydzień psałterza.

Msza: (fioletowy) wł. z 21 grudnia, kolekta z dnia lub św. Piotra Kanizjusza, 2 Pf adwentowa - nr 2.

Czytania: Pnp 2,8-14 lub So 3,14-17; Łk 1, 39-45.

Albo:

ŚW. PIOTRA KANIZJUSZA, PREZBITERA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE DODATKOWE

LG: Of z 21 grudnia, (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień 21 grudnia i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium oraz odmówić modlitwę końcową o św. Piotrze; w Jutrzni i Nieszporach po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętym), III tydzień psałterza.

 

22 XII - SOBOTA IV TYGODNIA ADWENTU

Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

LG: Of z 22 grudnia, III tydzień psałterza, I Nieszpory z czwartej Niedzieli Adwentu.

Msza: (fioletowy) wł. z 22 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.

Czytania: 1 Sm 1, 24-28; Łk 1, 46-56.

Dzień imienin: Zenona

obchodzą księża: Pikuła, Ptak.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj czwarta Niedziela Adwentu.

2. Jutro Wigilia Narodzenia Pańskiego. Przypominamy o zachowaniu tradycji i zwyczajów polskich podczas wieczerzy wigilijnej. Mszę o północy poprzedzi wspólnie odprawiana Godzina czytań LG lub inne nabożeństwo kultywowane zgodnie z tradycją miejscową.

3. Taca z Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia.

4. Taca ze święta św. Szczepana, pierwszego męczennika jest tradycyjnie przeznaczona na uczelnie katolickie i pomoc studiującym na nich.

5. W następną niedzielę święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to patronalne Święto Rodzin Katolickich. Podczas Mszy św. nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i oddanie rodzin Matce Bożej.

6. Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego składamy wszystkim gościom i parafianom najserdeczniejsze życzenia.

7. Podajemy porządek wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy.

 

23 XII – CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

Msza za parafian.

LG: Of z czwartej Niedzieli Adwentu (LG, t.I, wydanie II, s.281n), IV tydzień psałterza,.

Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, 2 Pf adwentowa - nr 2, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: Mi 5, 1-4a; Hbr 10, 5-10; Łk 1, 39-45.

Rocznica śmierci:

2004 - ksiądz Stanisław Wyganowski (Sosnowiec).

 

24 XII - PONIEDZIAŁEK IV TYGODNIA ADWENTU

LG: Of z 24 grudnia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości Narodzenia Pańskiego, Kompletę odmawia tylko ten, kto nie uczestniczył we wspólnym Of Godziny Czytań i Mszy o północy.

Msza: ## (fioletowy) wł., 2 Pf adwentowa - nr 2.

Czytania: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Łk 1, 67-79.

Dzień imienin: Adama

obchodzą księża: Augustyn, Bartkiewicz, Gołąb, Mordalski, Nackowski, Pasierb, Pelc, Strączkiewicz.

 

UWAGA:

Po Modlitwie popołudniowej kończy się okres Adwentu.

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

1. Okres Narodzenia Pańskiego, który po świętach paschalnych jest najstarszym okresem liturgicznym, Kościół poświęca na rozważanie narodzin Chrystusa i Jego pierwszych wystąpień (ONRLK 32). Okres Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się od I Nieszporów Narodzenia Pańskiego i trwa aż do Niedzieli po dniu 6 stycznia włącznie (ONRLK 33).

2. W dniu Narodzenia Pańskiego wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy Msze św. pod warunkiem, że odprawiają je o właściwej porze. Można też zatrzymać trzy stypendia.

3. Podczas odmawiania Wierzę we wszystkich Mszach uroczystości, wszyscy klękają na słowa „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem”.

4. Nie można odmawiać ME IV, V i o tajemnicy pojednania.

 

25 XII - WTOREK - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Msza za parafian.

LG: Of wł. (LG, t.I, wydanie II, s.357n).

Msza: ## (biały) wł.: w wigilię, w nocy, o świcie, w dzień, Chwała, Wierzę (wszyscy klękają na słowa „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało...”), 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo (MR s.382*).

Czytania w wigilię: (L, t.I, s.167n) Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (Mt 1,18-25).

Czytania w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14.

Czytania o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20.

Czytania w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14).

 

26 XII - ŚRODA - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA

LG: Of wł., (LG, t.I, wydanie II, s.1008n) I tydzień psałterza.

Msza: # (czerwony) wł., Chwała, można odmówić Wierzę, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia (zaleca się ME I).

Czytania: (L, t.VI, s.432n) Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Mt 10, 17-22.

Dzień imienin:

obchodzi ksiądz Szczepan Tomala.

 

UWAGA:

Jutro można pobłogosławić i podać wiernym wino (Obrzędy błogosławieństw, t.2, s.226n).

 

27 XII - CZWARTEK - ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA i EWANGELISTY

LG: Of wł., I tydzień psałterza.

Msza: # (biały) wł., Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: (L, t.VI, s.435n) 1 J 1,1-4; J 20, 2-8.

Dzień imienin:

obchodzi ksiądz Jan Rogowski.

 

28 XII - PIĄTEK - ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW

LG: Of wł., I tydzień psałterza.

Msza: # (czerwony) wł., Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: (L, t.VI, s.437n) 1 J 1, 5-2, 2; Mt 2, 13-18.

 

29 XII - SOBOTA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

LG: Of wł. z 29 grudnia (LG, t.I, wydanie II, s.395n), I tydzień psałterza, Nieszpory z Oktawy, Kompleta po I lub II Nieszporach.

Msza: # (biały) wł. z 29 grudnia, kolekta z dnia lub św. Tomasza Becketa, Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: (L, t.I, s.192n) 1 J 2, 3-11; Łk 2, 22-35.

Albo:

ŚW. TOMASZA BECKETA, BISKUPA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DODATKOWE

LG: Of z 29 grudnia (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień 29 grudnia i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Tomaszu; w Jutrzni i Nieszporach po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętym).

Dzień imienin: Tomasza

obchodzą księża: Opiłka, Piotrowicz, Sobera, Zaleśny.

Dzień imienin: Dawida

obchodzi ksiądz Kuczek, Marek.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa. To dobra okazja do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i oddania naszych rodzin Matce Bożej.

2. We wtorek uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Na rozpoczęcie Nowego Roku publicznie śpiewamy hymn do Ducha Świętego - O Stworzycielu - w celu uproszenia łask, światła i mocy Bożej w tym nowym czasie. Do tej praktyk przypisany jest odpust zupełny.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

4. W niedzielę uroczystość Objawienia Pańskiego – Misyjny Dzień Dzieci.

5. Podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego dokonamy błogosławieństwa kadzidła i kredy (Obrzędy błogosławieństw, t. 2, s. 242). Zachęcamy, aby oznaczyć drzwi domów tą kredą, wypisując litery: C + M + B oraz cyfry bieżącego roku. Według tradycji te litery nawiązują do imion Mędrców. Inna interpretacja podaje, że ten skrót pochodzi z języka łacińskiego: Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi).

6. Taca z uroczystości Objawienia Pańskiego przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, który wspiera polskich misjonarzy głoszących Ewangelię na całym świecie.

 

30 XII - NIEDZIELA - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI i JÓZEFA

Msza za parafian.

LG: Of wł. (LG, t.I, wydanie II, s.379n), I tydzień psałterza.

Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: (L, t.I, s.185n) 1 Sm 1, 20-22.24-28; 1 J 3, 1-2.21-24; Łk 2, 41-52.

Dzień imienin:

obchodzi ksiądz Eugeniusz Cebulski.

 

UWAGA:

Jutro wieczorem nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne na zakończenie starego roku. Odpust zupełny zyskuje każdy, kto po spełnieniu zwykłych warunków, pobożnie i publicznie odmówi w ostatni dzień roku hymn Ciebie Boga, wysławiamy.

 

31 XII - PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

LG: Of wł. z 31 grudnia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Msza: # (biały) wł. z 31 grudnia, kolekta z dnia lub św. Sylwestra, Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: 1 J 2, 18-21; J 1, 1-18.

Albo:

ŚW. SYLWESTRA, PAPIEŻA - WSPOMNIENIE DODATKOWE

LG: Of z 31 grudnia (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień 31 grudnia i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Sylwestrze; w Jutrzni po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętym), I tydzień psałterza.

Dzień imienin:

obchodzi ksiądz Sylwester Kulka.

 

KRÓLOWI WIEKÓW, NIEŚMIERTELNEMU,
NIEWIDZIALNEMU BOGU SAMEMU
CZEŚĆ I CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW.
AMEN.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.