Kalendarz diecezjalny - kwiecień

Data dodania: 2018.03.23

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
INTENCJA POWSZECHNA
Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

1 IV – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t.II, s.403n), I tydzień psałterza; Wigilia Paschalna zastępuje Godzinę czytań. Ci, którzy nie biorą w niej udziału, powinni przeczytać przynajmniej cztery czytania z tej Wigilii razem ze śpiewami i modlitwami. Kompletę odmawiają tylko ci, którzy nie biorą udziału w Wigilii Paschalnej.
W godzinach nocnych:
WIGILIA PASCHALNA w WIELKĄ NOC
Liturgia:
Liturgia światła
1. Poświęcenie ognia i przygotowanie paschału.
2. Procesja do kościoła z zapalonym paschałem.
3. Orędzie wielkanocne.
Liturgia słowa Bożego
Czytania: Rdz 1, 1-2,2; Rdz 22, 1-18; Wj 14, 15-15,1; Wj 15, 1-18; Iz 54, 4a. 5-14; Iz 55, 1-11; Iz 12,2-6 Ba 3, 9-15.32-4,4; Ez 36, 16-17a.18-28; Chwała, Rz 6, 3-11; Mk 16, 1-7.
Liturgia chrzcielna
1. Poświęcenie lub błogosławieństwo wody chrzcielnej.
2. Chrzest i bierzmowanie.
3. Odnowienie przyrzeczeń chrztu.
Liturgia eucharystyczna
Msza: ## (biały) wł., 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia przez całą Oktawę, do formuły rozesłania, aż do drugiej Niedzieli Wielkanocnej, dodaje się podwójne Alleluja.
MSZE w DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1 Pf wielkanocna – nr 20, w ME I-III wspomnienie dnia w czasie Oktawy, aż do drugiej Niedzieli Wielkanocnej.
Czytania: Dz 10, 34a.37-43; Kol 3, 1-4 (1 Kor 5, 6b-8); Sekwencja; J 20, 1-9.
Po Nieszporach kończy się Triduum Paschalne

OKRES WIELKANOCNY
1. Okres 50 dni od Zmartwychwstania aż do Zesłania Ducha Świętego Kościół obchodzi ze szczególną radością, jakby jedną wielką Niedzielę. W tych dniach rozbrzmiewa radosne "Alleluja".
2. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Dlatego uroczystości patronalne parafii należy przenieść na poniedziałek po drugiej Niedzieli Wielkanocnej.
3. W czasie Oktawy Wielkanocy w obrzędzie zakończenia mówi się: "Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja". W Liturgii godzin i Mszach dodaje się "Alleluja".
4. Paschał zostaje przy ołtarzu aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Zapala się go podczas Mszy św., Nieszporów oraz innych obrzędów liturgicznych. Krzyż ołtarzowy przyozdobiony jest czerwoną stułą. Na widocznym miejscu obok ołtarza, ale nie na nim, ustawia się figurę Chrystusa Zmartwychwstałego.
5. W dni powszednie Okresu Wielkanocnego Msze św. w różnych potrzebach i wotywne zasadniczo są zakazane. Jeżeli jednak prawdziwa potrzeba lub dobro dusz tego wymaga, można odprawić dla ludu Mszę św. odpowiadającą tej potrzebie (OWMR 376). W tym okresie nie należy odprawiać Mszy za zmarłych tzw. "codziennych" (OWMR 381). Gdy przypada wspomnienie dowolne w dni powszednie Okresu Wielkanocnego kapłan może wybrać Mszę z dnia powszedniego albo Mszę o świętym lub o jednym ze świętych, których wspomnienie przypada.
6. W Okresie Wielkanocnym można używać obu form wyznania wiary: Wierzę w jednego Boga i Wierzę w Boga Ojca. Ta druga forma zalecana jest w tym okresie, jako nawiązanie do chrzcielnego wyznania wiary.
7. W miejsce modlitwy "Anioł Pański" odmawia się w tym czasie antyfonę "Królowo nieba wesel się, Alleluja".

2 IV – PONIEDZIAŁEK w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, można odmówić Wierzę uwzględniając uroczysty charakter tego dnia, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 2, 14.22b-33; można śpiewać Sekwencję; Mt 28, 8-1.
Rocznica śmierci:
1996 - ksiądz Kazimierz Ciuba (Ciężkowice).

3 IV – WTOREK w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 2, 36-41; można śpiewać Sekwencję; J 20, 11-18.
Dzień imienin: Ryszarda
obchodzą księża: Adrjanek, Gęgotek, Huczek, Migocki, Pietrzak, Słowikowski.

4 IV – ŚRODA w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 3, 1-10; można śpiewać Sekwencję; Łk 24, 13-35.
Rocznica sakramentu święceń:
1971 - księża: Hopciaś, Janicki.

5 IV – CZWARTEK w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 3, 11-26; można śpiewać Sekwencję; Łk 24, 35-48.

6 IV – PIĄTEK w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 4, 1-12; można śpiewać Sekwencję; J 21, 1-14.

7 IV – SOBOTA w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej, I Nieszpory z drugiej Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 4, 13-21; można śpiewać Sekwencję; Mk 16, 9-15.
Rocznica sakramentu święceń:
1968 - ksiądz Pyla.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj druga Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego.
2. Odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 15.00 odprawiamy Godzinę Miłosierdzia wobec Najświętszego Sakramentu. Można zyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spowiedź, sakramentalna Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) za udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy, albo przynajmniej za odmówienie przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwanie do Pana Jezusa miłosiernego (np. Jezu miłosierny, ufam Tobie).
3. Udziela się też odpustu zupełnego osobom, które nie mogą opuścić swego mieszkania, jeśli wyrzekają się jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar po zaistnieniu dogodnych warunków przyjąć sakramenty pojednania i Komunii św., odmówią przed wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwania do Pana Jezusa miłosiernego (np. Jezu, ufam Tobie).
4. Rozpoczyna się 70. Tydzień Miłosierdzia. Modlitwą i darem materialnym wspieramy potrzebujących.
5. Jutro przypada liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona jako Dzień Świętości Życia. Warto zachęcać do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

8 IV - DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Tydzień Miłosierdzia. Msza za parafian.
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej, II Nieszpory z drugiej Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1 Pf wielkanocna – nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja.
Czytania: Dz 4, 32-35; 1 J 5, 1-6; można odmawiać Sekwencję; J 20, 19-31.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworznie, Kąpielach Wielkich, Rokitnie Szlacheckim i Sosnowcu.

9 IV - PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Dzień Świętości Życia. Tydzień Miłosierdzia.
LG: Of wł. (LG, t.II, s.1311n).
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę (na słowa: i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy - wszyscy klękają), Pf o Zwiastowaniu Pańskim - nr 44, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t.VI, s.93n) Iz 7, 10-14; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38.
Rocznica śmierci:
2001 - ksiądz Stanisław Łopaciński (Czeladź).

10 IV - WTOREK II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 4, 32-37; J 3, 7b-15.
Rocznica śmierci:
2009 - ksiądz Jan Ćwikła (Czeladź).
2011 - ksiądz Eugeniusz Stępień (Będzin, Czeladź).

11 IV - ŚRODA II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 5, 17-26; J 3, 16-21.
Rocznica śmierci:
2004 - ksiądz Mieczysław Szostek (Łazy).

12 IV - CZWARTEK II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 5, 27-33; J 3, 31-36.

13 IV - PIĄTEK II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 5, 34-42; J 6, 1-15.
Albo:
ŚW. MARCINA I, PAPIEŻA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub o papieżach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Przemysław Szot.

14 IV - SOBOTA II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia. Dzień Ludzi Bezdomnych.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza, I Nieszpory z trzeciej Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 6, 1-7; J 6, 16-21.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj trzecia Niedziela Wielkanocna. Rozpoczynamy Tydzień Biblijny.
2. W przyszłą Niedzielę początek Tygodnia Modlitw w intencji powołań do służby w Kościele.
3. Zachęcamy do praktykowania wielkanocnego nabożeństwa Drogi Światła.

15 IV - TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA
Msza za parafian.
LG: Of z trzeciej Niedzieli Wielkanocnej, III tydzień psałterza.
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 3, 13-15. 17-19; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48.

16 IV - PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA WIELKANOCNEGO
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza,
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 6, 8-15; J 6, 22-29.
Rocznica śmierci:
1996 - ksiądz Mirosław Trząski (Dąbie).

17 IV - WTOREK III TYGODNIA WIELKANOCNEGO
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza,
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 7, 51-59; 8, 1; J 6, 30-35.
Dzień imienin: Roberta
obchodzą księża: Piega, Szulczewski, Tomasik.
Rocznica śmierci:
1996 - ksiądz Kazimierz Ciuba (Ciężkowice).

18 IV - ŚRODA III TYGODNIA WIELKANOCNEGO
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 8, 1b-8; J 6, 35-40.

19 IV - CZWARTEK III TYGODNIA WIELKANOCNEGO
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 8, 26-40; J 6, 44-51.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Włodzimierz Torbus.
Rocznica śmierci:
2010 - ksiądz Marian Wątek (Częstochowa, Kościelec).
2014 - ksiądz Dariusz Niedziela.

20 IV - PIĄTEK III TYGODNIA WIELKANOCNEGO
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 9, 1-20; J 6, 52-59.

21 IV - SOBOTA III TYGODNIA WIELKANOCNEGO
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza, I Nieszpory z czwartej Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 9, 31-42; J 6, 55. 60-69.
Albo:
ŚW. ANZELMA, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza,
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub doktorach Kościoła, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj czwarta Niedziela Wielkanocna, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do służby Bożej oraz kwartalne dni modlitwy w tej intencji.
2. W dniach modlitw w intencji powołań, o ile nie wypada uroczystość, pozostając przy czytaniach z dnia, można używać formularzy mszalnych o powołania kapłańskie (MR s.131") i o powołania do życia zakonnego (MR s.134").
3. Jutro uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika - Głównego Patrona naszej Ojczyzny.
4. W środę święto św. Marka Ewangelisty - dzień modlitw o urodzaje.

22 IV – CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Msza za parafian.
LG: Of z czwartej Niedzieli Wielkanocnej, IV tydzień psałterza.
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 4, 8-12; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Olkuszu i Sarnowie.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Łukasz Pisz.

23 IV - PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA i MĘCZENNIKA GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Tydzień Modlitw o Powołania.
LG: Of wł. (LG, t.II, s.1343n).
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, Wierzę, Pf o św. Wojciechu - nr 75.
Czytania: (L, t.VI, s.99n) Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Wojciecha w Czeladzi i Jaworznie.
Dzień imienin: Wojciecha
obchodzą księża: Koryto, Kowalski, Stach, Tkacz, Wosik.
Dzień imienin: Jerzego
obchodzą księża: Dębski, Małota.
Rocznica śmierci:
2001 - ksiądz Bolesław Chwalba (Sosnowiec, Mykanów).
2003 - ksiądz Ludwik Krzysik (Kielce, Strzemieszyce Małe).

24 IV - WTOREK IV TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Modlitw o Powołania.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 11, 19-26; J 10, 22-30
Albo:
ŚW. FIDELISA z SIGMARINGEN, PREZBITERA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach lub o pasterzach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Albo:
ŚW. JERZEGO, MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Dzień imienin: Grzegorza
obchodzą księżą: Mirosławski, Nalepa.

25 IV - ŚRODA - ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY
Tydzień Modlitw o Powołania. Dzień modlitw o urodzaje.
LG: Of wł. (LG, t.II, s.1358n), III tydzień psałterza.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, 2 Pf o apostołach - nr 68.
Czytania: (L, t.VI, s.105n) 1 P 5,5b-14; Mk 16,15-20.
Dzień imienin: Jarosława
obchodzą księża: Bugajski, Kucharczyk, Kwiecień, Piekarz, Szlenzak.
Dzień imienin: Marka
obchodzą księża: Bigaj, Cuda, Gąsiorek, Łabuda, Majchrzak, Plebanek, Sarlej, Sendal, Sołtysiak, Szeląg, Turlejski j., Wyjadłowski, Zaręba.

26 IV - CZWARTEK IV TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Modlitw o Powołania.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 13, 13-25; J 13, 16-20.

27 IV - PIĄTEK IV TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Modlitw o Powołania.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 13, 26-33; J 14, 1-6.

28 IV - SOBOTA IV TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Modlitw o Powołania.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z piątej Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 13, 44-52; J 14, 7-14.
Rocznica śmierci:
2013 - ksiądz Hieronim Kubica (Sosnowiec, Tąpkowice).
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj piąta Niedziela Wielkanocna. Trwamy w radości ze Zmartwychwstania Chrystusa.
2. Rozpoczynamy tradycyjne nabożeństwa ku czci NMP. Zachęcamy do podtrzymania zwyczaju śpiewania Litanii Loretańskiej przy ozdobionych krzyżach i kapliczkach.
3. W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca.
4. W czwartek uroczystość NMP Królowej Polski – Głównej Patronki naszej Ojczyzny. Dzień modlitw za rodaków mieszkających na obczyźnie.

29 IV - PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
Msza za parafian.
LG: Of z piątej Niedzieli Wielkanocnej, I tydzień psałterza,.
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-5 Pf wielkanocna – nr 20-24, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 9, 26-31; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8.

30 IV - PONIEDZIAŁEK V TYGODNIA WIELKANOCNEGO
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 14, 5-18; J 14,21-26.
Albo:
ŚW. PIUSA V, PAPIEŻA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o papieżach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Rocznica śmierci:
2013 - ksiądz Stanisław Andrzejewski.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.