Kalendarz diecezjalny - kwiecień

Data dodania: 2019.03.26

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

INTENCJA POWSZECHNA
Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

1 IV - PONIEDZIAŁEK IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
Prima Aprilis
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Iz 65, 17-21; J 4, 43-54.

2 IV - WTOREK IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Ez 47, 1-9. 12; J 5, 1-16.
Rocznica śmierci:
1996 - ksiądz Kazimierz Ciuba (Ciężkowice).

3 IV - ŚRODA IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Iz 49, 8-15; J 5, 17-30.
Dzień imienin: Ryszarda
obchodzą księża: Adrjanek, Gęgotek, Huczek, Migocki, Pietrzak, Słowikowski.

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183”, 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo Mszę o powołania kapłańskie (biały, MR s.131’’, 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24). Po Mszy św. wieczornej Godzina Święta i modlitwy za kapłanów oraz o powołania.

4 IV - CZWARTEK IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Wj 32, 7-14; J 5, 31-47.
Albo:
ŚW. IZYDORA, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE DODATKOWE
LG: Of z czwartku IV tygodnia Wielkiego Postu, (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na czwartek i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Izydorze; w Jutrzni i Nieszporach, po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętym), IV tydzień psałterza.
Rocznica sakramentu święceń:
1971 - księża: Hopciaś, Janicki.

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (biały, MR s.186” lub MR s.279; Pf o NSPJ - nr 48). Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

5 IV - PIĄTEK IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Mdr 2, 1a. 12-22; J 7, 1-2. 10. 25-30.
Albo:
ŚW. WINCENTEGO FERRERIUSZA, PREZBITERA - WSPOMNIENIE DODATKOWE
LG: Of z piątku IV tygodnia Wielkiego Postu, (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na piątek i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Wincentym; w Jutrzni, po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętym), IV tydzień psałterza.

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie (biały, Niepokalanego Serca NMP - MR s.103’ lub wspólne - MR s.5”; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub ze Zbioru Mszy o NMP). Po modlitwie po komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania loretańska oraz Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.

6 IV - SOBOTA IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z piątej Niedzieli Wielkiego Postu.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Jr 11, 18-20; J 7, 40-53.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj piąta Niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynamy w liturgii okres pasyjny, czyli czas rozważania męki i śmierci Chrystusa.
2. Za tydzień Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Zapraszamy na uroczyste poświęcenie palm - żywych gałązek krzewów lub drzew. W liturgii tego dnia wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.
3. Można także zachować zwyczaj zasłaniania krzyży.

7 IV - PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Msza za parafian.
LG: Of z piątej Niedzieli Wielkiego Postu, I tydzień psałterza.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, Pf na piątą Niedzielę Wielkiego Postu - nr 16, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 43, 16-21; Flp 3, 8-14; J 8, 1-11.
Rocznica sakramentu święceń:
1968 - ksiądz Pyla.

8 IV - PONIEDZIAŁEK V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf o Męce Pańskiej - nr 17.
Czytania: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 (Dn 13, 41c-62); J 8, 12-20.

9 IV - WTOREK V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf o Męce Pańskiej - nr 17.
Czytania: Lb 21, 4-9; J 8, 21-30.
Rocznica śmierci:
2001 - ksiądz Stanisław Łopaciński (Czeladź).

10 IV - ŚRODA V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf o Męce Pańskiej - nr 17.
Czytania: Dn 3, 14-20. 91-92. 95; J 8, 31-42.
Rocznica śmierci:
2009 - ksiądz Jan Ćwikła (Czeladź).
2011 - ksiądz Eugeniusz Stępień (Będzin, Czeladź).

11 IV - CZWARTEK V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf o Męce Pańskiej - nr 17.
Czytania: Rdz 17, 3-9; J 8, 51-59.
Rocznica śmierci:
2004 - ksiądz Mieczysław Szostek (Łazy).

12 IV - PIĄTEK V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., Pf o Męce Pańskiej - nr 17.
Czytania: Jr 20, 10-13; J 10, 31-42.

13 IV - SOBOTA V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z Niedzieli Palmowej.
Msza: (fioletowy) wł., Pf o Męce Pańskiej - nr 17.
Czytania: Ez 37,21-28; J 11,45-57.
Albo:
ŚW. MARCINA I, PAPIEŻA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z Niedzieli Palmowej.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub o papieżach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Przemysław Szot.

WIELKI TYDZIEŃ
1. Liturgia Wielkiego Tygodnia jest szczególnie bogata i wymowna. Należy pilnie i starannie przygotować wszystko, co składa się na piękne i pobożne sprawowanie tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana.
2. Aby umożliwić wiernym świadome i owocne uczestnictwo w liturgii należy podawać krótkie wyjaśnienia i zachęty (komentarze). Może to czynić odpowiednio przygotowany komentator lub sam celebrans.

NIEDZIELA PALMOWA
1. Pamiątka wjazdu Chrystusa do Jerozolimy może być wspominana na Mszach św. w różny sposób:
Pierwsza forma: procesja - odbywa się przed główną Mszą św. (MR s.106-110). Procesji nie można powtarzać.
Druga forma: uroczyste wejście - można nim rozpoczynać wszystkie inne Msze św. z licznym udziałem wiernych (MR s.110-111).
Trzecia forma: zwykłe wejście - w pozostałych Mszach św. (MR s.111n).
2. Kapłani i diakoni w liturgii Niedzieli Palmowej używają szat koloru czerwonego. Kapłan zamiast ornatu może włożyć kapę, którą zdejmuje po procesji.
3. Poświęcenie palm i procesja stanowi część obrzędu i zastępuje akt pokuty. Msza św. rozpoczyna się od kolekty.
4. Pasję czyta się w Niedzielę Palmową według jednego z synoptyków, a w Wielki Piątek według św. Jana. Niedziela Palmowa ma trzy czytania, które należy wykonać, jeśli nie przemawiają przeciw temu względy duszpasterskie. Wśród czytań najważniejszy jest opis Męki Pańskiej. Opis ten czyta się bez świec, kadzidła i pozdrowienia ludu. Mękę Pańską mogą czytać także lektorzy (tylko mężczyźni), jednak słowa Chrystusa czyta, jeśli to możliwe, kapłan. Czytający są ubrani w alby. Gdy Ewangelię czyta jedna osoba, może nią być tylko diakon lub prezbiter. Po odczytaniu Męki Pańskiej wskazana jest homilia.
 

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Podajemy porządek liturgii Wielkiego Tygodnia i adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy przechowania i w Grobie Pańskim oraz godziny spowiedzi. Ten porządek jest również wywieszony w gablocie, a dzieciom oraz młodzieży przypomnimy go na katechezie.
2. Zachęcamy do przystrojenia krzyży przydrożnych i misyjnych z racji zbliżających się Świąt.
3. Przypominamy o obowiązku zachowania postu i wstrzemięźliwości w Wielki Piątek. Oznacza to, że można spożyć w ciągu dnia tylko jeden posiłek do syta (rano i wieczorem można przyjąć jedynie lekki posiłek). Prawem wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia (czyli od 18. do 60. roku życia). Także wierni, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, są zobowiązani tego dnia do wypełnienia tej praktyki pokutnej (KPK, kanony 1249-1252). Zachęcamy, w miarę możliwości, do zachowania postu także w Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej, „aby dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania” (KL 10).
4. W Wielki Piątek podczas liturgii zbierać będziemy ofiary na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.
5. Przypominamy wszystkim o przyniesieniu świec na liturgię Wigilii Paschalnej.
6. W czasie Triduum Paschalnego można codziennie uzyskać odpust zupełny, biorąc udział w liturgii.

14 IV - NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ
Msza za parafian. Święto Chrztu Polski. Dzień ludzi bezdomnych.
LG: Of wł. (LG, t.II, s.322n), II tydzień psałterza.
Msza: ## (czerwony) wł., Wierzę, Pf na Niedzielę Palmową - nr 19, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Procesja: Łk 19, 28-40. Msza: Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Łk 22, 14-23. 56 (Łk 23,1-49).

15 IV - WIELKI PONIEDZIAŁEK
LG: Of wł., II tydzień psałterza.
Msza: # (fioletowy) wł., Pf o Męce Pańskiej - nr 18.
Czytania: Iz 42,1-7; J 12,1-11.

16 IV - WIELKI WTOREK
LG: Of wł., II tydzień psałterza.
Msza: # (fioletowy) wł., Pf o Męce Pańskiej - nr 18.
Czytania: Iz 49,1-6; J 13, 21-33. 36-38.
Rocznica śmierci:
1996 - ksiądz Mirosław Trząski (Dąbie

17 IV - WIELKA ŚRODA
LG: Of wł., II tydzień psałterza.
Msza: # (fioletowy) wł., Pf o Męce Pańskiej - nr 18.
Czytania: Iz 50, 4-9a; Mt 26, 14-25.
Dzień imienin: Robert
obchodzą księża: Piega, Szulczewski, Tomasik.
Rocznica śmierci:
1996 - ksiądz Kazimierz Ciuba (Ciężkowice).

UWAGA:
Jutro o godzinie 10.00 rozpocznie się Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do bazyliki katedralnej w Sosnowcu

18 IV - WIELKI CZWARTEK
LG: Of wł., II tydzień psałterza (W Godzinie czytań można odmówić psalmy z antyfonami z piątku III tygodnia. We wspólnej celebracji LG używa się szat koloru fioletowego).
Msza Krzyżma: # # (biały) wł., Chwała, Pf na Mszę Krzyżma - nr 78, przed wielką doksologią błogosławieństwo oleju chorych, po modlitwie po Komunii konsekracja Krzyżma.
Czytania: Iz 61,1-3a. 6a. 8b-9; Ap 1, 4b. 5-8; Łk 4,16-21.

JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE
50 lat kapłaństwa:
Ks. Lenda Józef
Ks. Mielczarek Czesław
Ks. Wiciński Edward

25 lat kapłaństwa:
Ks. Bochenek Janusz
Ks. Ciołek Stanisław
Ks. Glanowski Janusz
Ks. Markowicz Piotr
Ks. Michalak Jacek
Ks. Patyk Roman
Ks. Piekarz Jarosław
Ks. Płatek Krzysztof
Ks. Sablik Jacek
Ks. Sobera Tomasz
Ks. Sobierajski Paweł
Ks. Uliniarz Andrzej
Ks. Wyjadłowski Marek
Ks. Wyka Stanisław
Ks. Żmuda Tadeusz

W dniu, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie Apostołom, modlimy się za wszystkich kapłanów: Niech Bóg hojnie udziela im swoich darów, aby jako wierni słudzy Chrystusa, wszystkich prowadzili do Tego, który jest źródłem zbawienia.

UWAGA:
Kończy się okres Wielkiego Postu.

TRIDUUM PASCHALNE
1. Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej, a kończy się drugimi Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania (ONRLK 18-19).
2. W czasie Triduum Paschalnego zabronione są Msze bez udziału ludu. Kapłani biorą udział w liturgii koncelebrując w Wielki Czwartek i w Wigilię Paschalną.
3. Komunia św. w Wielki Czwartek może być udzielana zasadniczo w czasie Mszy św. Jednak osobom, którym specjalne okoliczności nie pozwalają na udział w liturgii wieczornej, można jej udzielać od rana do 13.00 i od 14.00 do rozpoczęcia Mszy Wieczerzy Pańskiej. Chorym można udzielać Komunii św. o każdej porze dnia (Dekret Prymasa Polski z dnia 3 VII 1975 roku).
4. Komunia św. w Wielki Piątek może być rozdzielana tylko w czasie obrzędów Męki Pańskiej. Chorym o każdej porze dnia.
5. W Wielką Sobotę Komunia św. może być rozdzielana jedynie podczas Mszy Wigilii Paschalnej i bezpośrednio po jej zakończeniu. Chorym tylko jako Wiatyk.
6. Zabronione są uroczyste obrzędy pogrzebowe w czasie Triduum Paschalnego. W czasie pogrzebu w te dni odczytuje się tylko psalmy i modlitwy liturgii. Uczestnikom pogrzebu nie udziela się Komunii św. Od Wielkiego Czwartku wieczorem do Wielkiej Soboty włącznie nie wprowadza się ciała do kościoła, w którym odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu (Instrukcja Liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski o pogrzebie - 12b).

WIELKI CZWARTEK
1. Wszyscy prezbiterzy o godzinie 10.00 w bazylice katedralnej koncelebrują wraz z Księżmi Biskupami Mszę św. Krzyżma. Po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń złożonych w dniu przyjęcia sakramentu święceń.
2. Jest to również doroczna pielgrzymka Służby Liturgicznej z wszystkich parafii naszej diecezji i wyraz jedności całego Kościoła partykularnego.
3. W kościołach parafialnych wymienia się Oleje św. Po otrzymaniu nowych, zeszłoroczne można spalić.
4. W godzinach wieczornych odprawia się Mszę św. Wieczerzy Pańskiej z udziałem całej wspólnoty parafialnej. Jest to dobra okazja, aby wspomnieć kapłanów pochodzących z parafii, tak żyjących jak i zmarłych oraz docenić ich Rodziców.
5. Uderza się w dzwony na hymn Chwała, po czym dzwony i organy milkną, aż do rozpoczęcia tego hymnu podczas Wigilii Paschalnej.
6. Po homilii na temat głównych tajemnic dnia, którymi są: ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa i Chrystusowe przykazanie miłości, może się odbyć obrzęd umywania nóg. Na początku liturgii eucharystycznej wierni mogą w procesji przynieść dary przeznaczone dla ubogich. Konsekruje się hostię do wystawienia w Bożym Grobie oraz odpowiednią ilość komunikantów na Mszę Wieczerzy Pańskiej i Liturgię Wielkiego Piątku.
7. Po Komunii św. zostawia się na ołtarzu puszkę z komunikantami, które będzie się rozdzielać w dniu jutrzejszym w czasie Liturgii Męki Pańskiej i kustodię z hostią do wystawienia w Grobie Pańskim. Mszę kończy się modlitwą po Komunii św. Następnie przenosi się w procesji Najświętszy Sakrament na miejsce przechowania przygotowane w odpowiednio ozdobionej kaplicy.
8. Wiernych należy zachęcić, by uczestniczyli w adoracji przez pewien czas, zależnie od miejscowych warunków. Adoracja po północy nie może mieć uroczystego charakteru, z racji modlitwy Zbawiciela w Ogrójcu.
9. Po zakończeniu wieczornej liturgii obnaża się ołtarze, usuwa wodę święconą ze wszystkich kropielnic i naczyń, a krzyże, jeśli tego nie uczyniono już wcześniej, zasłania lub wynosi z kościoła. Tabernakulum pozostaje puste.
10. Jeśli domaga się tego potrzeba duszpasterska, Ordynariusz miejsca może pozwolić na odprawienie w porze wieczornej drugiej Mszy św. w kościołach, kaplicach publicznych lub półpublicznych. W razie konieczności może pozwolić na odprawienie Mszy św. w godzinach porannych lecz tylko dla tych wiernych, którzy w żaden sposób nie mogą wziąć udziału w Mszy wieczornej.

18 IV - WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ
LG: Of wł., Nieszpory odmawiają ci, którzy nie biorą udziału w wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, II tydzień psałterza.
Msza: ## (biały) wł., Chwała, 1 Pf o Najświętszej Eucharystii - nr 46, w ME I odmawia się modlitwy własne – MR s.129, w ME II-III wspomnienie tajemnicy dnia, opuszcza się zakończenie.
Czytania: Wj 12,1-8.11-14; 1Kor 11, 23-26; J 13,1-15.

WIELKI PIĄTEK
1. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, zgodnie ze starożytną tradycją, nie sprawuje się Eucharystii. Ołtarz ma być obnażony, bez krzyża, świeczników i obrusów. Z prezbiterium usuwa się również dywany i ozdoby.
2. Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się po południu około godziny 15.00, jeśli racje duszpasterskie nie przemawiają za późniejszą porą. Wszyscy uczestnicy liturgii składają hołd jednemu tylko krzyżowi, który jest wnoszony lub odsłaniany w obrzędzie adoracji. Inne krzyże odsłania się po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej. Ofiary przeznaczone są na Bazylikę Bożego Grobu w Jerozolimie i na miejsca kultu w Ziemi Świętej.
3. Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu Liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej przeźroczystym welonem do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji, która trwa do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
4. Po adoracji krzyża, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, przechodząc przed krzyżem przyklękamy na jedno kolano. Po zakończeniu liturgii ponownie obnaża się ołtarz.

19 IV - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
LG: Of wł., Nieszpory odmawiają ci, którzy nie biorą udziału w popołudniowej Liturgii Męki Pańskiej.
Liturgia Męki Pańskiej: (czerwony)
Liturgia słowa Bożego:
1. Czytania: Iz 52, 13-53,12; Hbr 4,14-16; 5, 7-9; J 18,1-19,42.
2. Homilia,
3. Modlitwa powszechna.
Adoracja Krzyża.
Komunia święta.
Procesja do Grobu Pańskiego.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Włodzimierz Torbus.
Rocznica śmierci:
2010 - ksiądz Marian Wątek (Częstochowa, Kościelec).

WIELKA SOBOTA
1. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Pana oraz Jego zstąpienie do Otchłani.
2. Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny (Obrzędy błogosławieństw, t.2, s.251n) może sprawować kapłan, diakon, a także ustanowiony przez biskupa akolita i lektor, będący alumnem seminarium duchownego. Należy je poprzedzić wspólną adoracją przy Grobie Pańskim i krótką katechezą na temat Wigilii Paschalnej oraz zachęcić do udziału w wieczornej liturgii.
3. Radzi się zachować post także w Wielką Sobotę, „aby Kościół z otwartą i podniesioną duszą doszedł do radości Niedzieli Zmartwychwstania”.
4. Kościół powstrzymuje się od sprawowania Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony. Dopiero przed liturgią wieczorną należy na ołtarzu położyć obrus, świeczniki i kwiaty.
5. „Należy przygotować paschał, który ze względu na prawdziwość znaku powinien być sporządzony z wosku, nigdy zaś sztuczny, co roku nowy, w kościele jedyny, dość dużej wielkości, aby mógł przypominać, że Chrystus jest światłością świata” (List okólny Kongregacji ds. Kultu Bożego De festis paschalibus, 82). Zapalony paschał przypomina przyjęcie sakramentu bierzmowania i zaciągnięte wówczas obowiązki apostołowania słowem i przykładem życia chrześcijańskiego.
6. Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy zakończyć adorację przy Grobie Pańskim. Na figurę Chrystusa kładzie się białą zasłonę i ustawia figurę Zmartwychwstałego. Jeżeli wznawia się adorację pod koniec Wigilii Paschalnej, znowu zapala się światło w Grobie Pańskim, ale monstrancji nie okrywa się już welonem.
7. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. Dlatego nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem Niedzieli. Zasada ta winna być interpretowana ściśle ze względu na wymowę znaku.
8. Orędzie paschalne w razie konieczności może wykonywać kantor, który nie jest diakonem. Nie otrzymuje on wówczas błogosławieństwa i opuszcza fragment wstępu oraz pozdrowienie „Pan z wami”.
9. Msza święta tej nocy, choćby ją sprawowano przed północą, jest Mszą Paschalną Niedzieli Zmartwychwstania. Kto uczestniczy w tej Mszy św., może powtórnie przyjąć Komunię św. podczas Mszy sprawowanej w Niedzielę Zmartwychwstania. Wierni biorący udział w Wigilii Paschalnej czynią zadość obowiązkowi uczestniczenia we Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
10. Wigilia Paschalna jest matką wszystkich wigilii. Lekcjonarz podaje 9 czytań z Pisma świętego. Można zmniejszyć liczbę czytań. Powinny być jednak przynajmniej trzy czytania ze Starego Testamentu. Nie wolno nigdy opuścić czytania z 14. rozdziału Księgi Wyjścia. Na czytanie Ewangelii podczas Mszy można użyć kadzidła, jednak nie niesie się świec.

20 IV - WIELKA SOBOTA
LG: Of wł., Nieszpory odmawiają wszyscy. Zaleca się odprawienie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem całej wspólnoty parafialnej w godzinach porannych.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia.
2. W poniedziałek - drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Taca z tego dnia tradycyjnie przeznaczona jest na uczelnie katolickie i pomoc studiującym w nich.
3. W piątek, ze względu na uroczyste obchody Oktawy Wielkanocy, nie obowiązuje post.
4. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Ofiary z tej Niedzieli będą przeznaczone na Caritas, czyli dzieła miłosierdzia Kościoła.

21 IV – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t.II, s.403n), I tydzień psałterza; Wigilia Paschalna zastępuje Godzinę czytań. Ci, którzy nie biorą w niej udziału, powinni przeczytać przynajmniej cztery czytania z tej Wigilii razem ze śpiewami i modlitwami. Kompletę odmawiają tylko ci, którzy nie biorą udziału w Wigilii Paschalnej.
W godzinach nocnych:
WIGILIA PASCHALNA w WIELKĄ NOC
Liturgia:
Liturgia światła
1. Poświęcenie ognia i przygotowanie paschału.
2. Procesja do kościoła z zapalonym paschałem.
3. Orędzie wielkanocne.
Liturgia słowa Bożego
Czytania: Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1; Iz 54,4a.5-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Chwała, Rz 6,3-11; Łk 24,1-12.
Liturgia chrzcielna
1. Poświęcenie lub błogosławieństwo wody chrzcielnej.
2. Chrzest i bierzmowanie.
3. Odnowienie przyrzeczeń chrztu.
Liturgia eucharystyczna
Msza: ## (biały) wł., 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia przez całą Oktawę, do formuły rozesłania, aż do drugiej Niedzieli Wielkanocnej, dodaje się podwójne Alleluja.

MSZE w DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie dnia w czasie Oktawy aż do drugiej Niedzieli Wielkanocnej.
Czytania: Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 (1 Kor 5, 6b-8); Sekwencja; J 20,1-9.
Po Nieszporach kończy się Triduum Paschalne

OKRES WIELKANOCNY
1. Okres 50 dni od Zmartwychwstania aż do Zesłania Ducha Świętego Kościół obchodzi ze szczególną radością, jakby jedną wielką Niedzielę. W tych dniach rozbrzmiewa radosne „Alleluja”.
2. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Dlatego uroczystości patronalne parafii należy przenieść na poniedziałek po drugiej Niedzieli Wielkanocnej.
3. W czasie Oktawy Wielkanocy w obrzędzie zakończenia mówi się: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja”. W Liturgii godzin i Mszach dodaje się „Alleluja”.
4. Paschał zostaje przy ołtarzu aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Zapala się go podczas Mszy św., Nieszporów oraz innych obrzędów liturgicznych. Krzyż ołtarzowy przyozdobiony jest czerwoną stułą. Na widocznym miejscu obok ołtarza, ale nie na nim, ustawia się figurę Chrystusa Zmartwychwstałego.
5. W dni powszednie Okresu Wielkanocnego Msze św. w różnych potrzebach i wotywne zasadniczo są zakazane. Jeżeli jednak prawdziwa potrzeba lub dobro dusz tego wymaga, można odprawić dla ludu Mszę św. odpowiadającą tej potrzebie (OWMR 376). W tym okresie nie należy odprawiać Mszy za zmarłych tzw. „codziennych” (OWMR 381). Gdy przypada wspomnienie dowolne w dni powszednie Okresu Wielkanocnego kapłan może wybrać Mszę z dnia powszedniego albo Mszę o świętym lub o jednym ze świętych, których wspomnienie przypada.
6. W Okresie Wielkanocnym można używać obu form wyznania wiary: Wierzę w jednego Boga i Wierzę w Boga Ojca. Ta druga forma zalecana jest w tym okresie, jako nawiązanie do chrzcielnego wyznania wiary.
7. W miejsce modlitwy „Anioł Pański” odmawia się w tym czasie antyfonę „Królowo nieba wesel się, Alleluja”.

22 IV – PONIEDZIAŁEK w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, można odmówić Wierzę uwzględniając uroczysty charakter tego dnia, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 2,14. 22b-32; można śpiewać Sekwencję; Mt 28,8-15.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Łukasz Pisz.

23 IV – WTOREK w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 2, 36-41; można śpiewać Sekwencję; J 20, 11-18.
Rocznica śmierci:
2001 - ksiądz Bolesław Chwalba (Sosnowiec, Mykanów).
2003 - ksiądz Ludwik Krzysik (Kielce, Strzemieszyce Małe).

24 IV - ŚRODA w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 3,1-10; można śpiewać Sekwencję; Łk 24, 13-35.
Dzień imienin: Grzegorza
obchodzą księżą: Mirosławski, Nalepa.

25 IV - CZWARTEK w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 3,11-26; można śpiewać Sekwencję; Łk 24, 35-48.
Dzień imienin: Jarosława
obchodzą księża: Bugajski, Kucharczyk, Kwiecień, Piekarz, Szlenzak.
Dzień imienin: Marka
obchodzą księża: Bigaj, Cuda, Gąsiorek, Łabuda, Majchrzak, Plebanek, Sarlej, Sendal, Sołtysiak, Szeląg, Turlejski s., Turlejski j., Wyjadłowski, Zaręba.

26 IV – PIĄTEK w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 4,1-12; można śpiewać Sekwencję; J 21, 1-14.

27 IV – SOBOTA w OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej, I Nieszpory z drugiej Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 4,13-21; można śpiewać Sekwencję; Mk 16, 9-15.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj druga Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego.
2. Odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 15.00 odprawiamy Godzinę Miłosierdzia wobec Najświętszego Sakramentu. Można zyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spowiedź, sakramentalna Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) za udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy, albo przynajmniej za odmówienie przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwanie do Pana Jezusa miłosiernego (np. Jezu miłosierny, ufam Tobie).
3. Udziela się też odpustu zupełnego osobom, które nie mogą opuścić swego mieszkania, jeśli wyrzekają się jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar po zaistnieniu dogodnych warunków przyjąć sakramenty pojednania i Komunii św., odmówią przed wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwania do Pana Jezusa miłosiernego (np. Jezu, ufam Tobie).
4. Rozpoczyna się 70. Tydzień Miłosierdzia. Modlitwą i darem materialnym wspieramy potrzebujących. Dlatego ofiary z dzisiejszej Niedzieli są przeznaczone na Caritas, czyli dzieła miłosierdzia Kościoła.
5. W poniedziałek liturgiczna uroczystość św. Wojciecha – Patrona Polski.
6. W piątek, 1 maja, wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika - Patrona ludzi pracy.
7. Rozpoczynamy tradycyjne nabożeństwa ku czci NMP. Zachęcamy do podtrzymania zwyczaju śpiewania Litanii Loretańskiej przy ozdobionych krzyżach i kaplicach.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
9. W piątek uroczystość NMP Królowej Polski – Głównej Patronki naszej Ojczyzny. To dzień modlitw za rodaków mieszkających na obczyźnie.

28 IV - DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Tydzień Miłosierdzia. Msza za parafian.
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej, II Nieszpory z drugiej Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja”.
Czytania: Dz 5, 12-16; Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19; można śpiewać Sekwencję; J 20,19-31.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworznie, Kąpielach Wielkich, Rokitnie Szlacheckim i Sosnowcu.
Rocznica śmierci:
2013 - ksiądz Hieronim Kubica (Sosnowiec, Tąpkowice).

29 IV - PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA i MĘCZENNIKA GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego. Tydzień Miłosierdzia
LG: Of wł. (LG, t.II, s.1343n).
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, Wierzę, Pf o św. Wojciechu - nr 75.
Czytania: (L, t.VI, s.99n) Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Wojciecha w Czeladzi i Jaworznie.
Dzień imienin: Wojciecha
obchodzą księża: Koryto, Kowalski, Stach, Tkacz, Wosik.
Dzień imienin: Jerzego
obchodzą księża: Dębski, Małota.
Rocznica śmierci:
2001 - ksiądz Bolesław Chwalba (Sosnowiec, Mykanów).
2003 - ksiądz Ludwik Krzysik (Kielce, Strzemieszyce Małe).

30 IV - WTOREK II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 14,19-28; J 14,27-31a.
Albo:
ŚW. PIUSA V, PAPIEŻA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o papieżach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.