Kalendarz diecezjalny - marzec

Data dodania: 2019.02.22

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

1 III - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) VII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Syr 6, 5-17; Mk 10, 1-12.

UWAGA.
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie (biały, Niepokalanego Serca NMP - MR s.103’ lub wspólne - MR s.5”; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub ze Zbioru Mszy o NMP). Po modlitwie po komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania loretańska oraz Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.

2 III - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza, I Nieszpory z ósmej Niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) VII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Syr 17, 1-5; Mk 10, 13-16.
Rocznica śmierci:
2008 - ksiądz Bernard Bekus (Dąbrowa Górnicza).
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj ósma Niedziela zwykła.
2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu.
3. W Środę Popielcową posypaniem głów popiołem rozpoczynamy Wielki Post.
4. Środa Popielcowa rozpoczyna kwartalne dni Modlitw o Ducha Pokuty.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca.
6. Przypominamy termin wielkopostnych rekolekcji parafialnych oraz szkolnych. Módlmy się w intencji rekolekcjonistów oraz o dobre owoce rekolekcji.
7. Zapraszamy do udziału w pierwszym w tym roku wielkopostnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

3 III - ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z ósmej Niedzieli zwykłej, IV tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Syr 27, 4-7; 1 Kor 15, 54b-58; Łk 6, 39-45.

4 III - PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
LG: Of wł., IV tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1-2 Pf o św. - nr 70-71.
Czytania: (L, t.VI, s.83n) Syr 51, 13-20 (Flp 3, 8-14); J 15, 9-17.
Dzień imienin: Kazimierza
obchodzą księża: Syrek, Szczęsny, Wawer.

5 III - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) VIII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Syr 35, 1-12; Mk 10, 28-31.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Adrian Piętka.

UWAGA.
Po Komplecie kończy się pierwsza część okresu zwykłego. Zmiana Lekcjonarza i Liturgii Godzin - Tom II. Obowiązuje cykl C niedzielnych czytań mszalnych

OKRES WIELKIEGO POSTU
1. Okres Wielkiego Postu ma za cel przygotowanie do obchodu Paschy. Wierni przypominają sobie swój własny chrzest i czynią pokutę. Ten okres ma charakter chrzcielny i pokutny (ONRLK 27).
2. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie (ONRLK 28).
3. W całym okresie Wielkiego Postu, we wszystkich Mszach i oficjach od Środy Popielcowej do Wigilii Paschalnej, opuszcza się Alleluja.
4. W Mszach, oprócz świąt i uroczystości, opuszcza się hymn Chwała.
5. W dni powszednie Wielkiego Postu kapłan celebruje Mszę z bieżącego dnia liturgicznego. Jeżeli w takim dniu w kalendarzu ogólnym przypada wspomnienie może odmówić kolektę z tego wspomnienia, poza Środą Popielcową i Wielkim Tygodniem (OWMR 316a).
6. Modlitwy Eucharystyczne o tajemnicy pojednania można odmawiać w Mszach, które w szczególny sposób ukazują tajemnicę pojednania, a więc w Mszach Wielkiego Postu, o Krzyżu świętym, o pojednanie itp. Odmawia się je z własną prefacją albo z innymi prefacjami, które mają za temat pokutę i pojednanie.
7. Dwie pierwsze prefacje wielkopostne - nr 8-9, odmawia się zwłaszcza w niedzielę, gdy nie ma prefacji wł. Pf nr 10-11 odmawia się w dni powszednie Wielkiego Postu. Pf nr 12 odmawia się zawsze w I Niedzielę, a Pf nr 13 zawsze w II Niedzielę, gdyż swą treścią odnoszą się do Ewangelii. Pf nr 14-16 są przeznaczone na III-V Niedzielę Wielkiego Postu w roku A. Pf nr 17 o Męce Pańskiej odmawia się w piątym tygodniu Wielkiego Postu oraz w Mszach o tajemnicy Krzyża i Męki Chrystusa. Pf nr 18 odmawia się w pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia, a Niedziela Palmowa ma własną Pf nr 19.
8. Kapłan zawsze może odmówić modlitwę nad ludem na zakończenie Mszy św. (MR s.394*-398*).
9. Przez cały okres Wielkiego Postu nie zdobi się ołtarzy kwiatami. Organów używa się tylko do podtrzymania śpiewu.
10. Przy błogosławieństwie małżeństwa, czy to w czasie Mszy św., czy poza nią, zawsze udziela się uroczystego błogosławieństwa. Jednak małżonkom należy przypomnieć wyjątkowy charakter okresu Wielkiego Postu.
11. Za odprawienie Drogi Krzyżowej można codziennie uzyskać odpust zupełny. Trzeba jednak odprawić ją przy prawnie erygowanej Drodze Krzyżowej; trzeba rozmyślać nad Męką Pana Jezusa; niekoniecznie na temat poszczególnych stacji; trzeba przechodzić od jednej stacji do drugiej. Jeżeli odprawia się publicznie i trudno wszystkim przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, że czyni to przewodniczący. Kto dla słusznej przeszkody, np. choroby, zamknięcia kościoła, podróży, nie może odprawić Drogi Krzyżowej, zyska odpust zupełny, jeżeli przynajmniej przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu lub rozważaniu Męki Pańskiej.
12. Nie można odprawiać Mszy wotywnych i żałobnych, tzw. „codziennych”.

UWAGA.
Obrzęd posypania głów popiołem z gałązek palm poświęconych w roku ubiegłym, następuje podczas Mszy św. po homilii i błogosławieństwie popiołu (MR s. 62). W obrzędach wstępnych opuszcza się akt pokuty.

6 III - ŚRODA POPIELCOWA
Tydzień Trzeźwości. Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.
LG: wł. (LG, t.II, s.43n), IV tydzień psałterza.
Msza: # (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: (L, t.II, s.9n) Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 3; Mt 6, 1-6.16-18.

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183”, 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie - nr 46-47) albo Mszę o powołania kapłańskie (fioletowy, MR s.131’’, 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11). Po Mszy św. wieczornej Godzina Święta i modlitwy za kapłanów.

7 III - CZWARTEK PO POPIELCU
Tydzień Trzeźwości.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25.
Albo:
ŚW. PERPETUY I FELICYTY, MĘCZENNIC - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of z czwartku po popielcu (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na czwartek i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o Świętych; w Jutrzni i Nieszporach, po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętych), IV tydzień psałterza.

8 III - PIĄTEK PO POPIELCU
Tydzień Trzeźwości. Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.
Dzień Kobiet
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15.
Albo:
ŚW. JANA BOŻEGO, ZAKONNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pełniących dzieła miłosierdzia lub o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Rocznica śmierci:
2009 - ksiądz Jerzy Barszcz (Sosnowiec).

9 III - SOBOTA PO POPIELCU
Tydzień Trzeźwości. Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Iz 58, 9b-14; Łk 5, 27-32.
Albo:
ŚW. FRANCISZKI RZYMIANKI, ZAKONNICY - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of z soboty po popielcu (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na sobotę i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Franciszce; w Jutrzni, po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętej), IV tydzień psałterza.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.
2. Dzisiaj rozpoczyna się nowenna do św. Józefa.
3. Podajemy godziny odprawiania Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

10 III - PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Msza za parafian.
LG: Of z pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, I tydzień psałterza.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, Pf na pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu - nr 12, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Pwt 26, 4-10; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13.

11 III - PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Kpł 19, 1-2.11-18; Mt 25, 31-46.

12 III - WTOREK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Grzegorz Walczak.

13 III - ŚRODA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
6. rocznica wyboru Papieża Franciszka
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Jon 3, 1-10; Łk 11, 29-32.
Rocznica śmierci:
2005 - ksiądz Ryszard Gąsior (Cieślin).

14 III - CZWARTEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Est 4, 17k. l-m. r-u; Mt 7, 7-12.

15 III - PIĄTEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26.

16 III - SOBOTA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z drugiej Niedzieli Wielkiego Postu.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Pwt 26, 16-19; Mt 5, 43-48.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj druga Niedziela Wielkiego Postu.
2. We wtorek przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, Opiekuna Pana Jezusa i całego Kościoła.
3. Zachęcamy do praktykowania jałmużny. Post, który polega na powstrzymaniu się od pokarmu, pozwala zebrać oszczędności, które winny być przekazane dla potrzebujących. Także w naszym kościele jest umieszczona puszka na jałmużnę wielkopostną.
4. Podajemy termin wielkopostnych rekolekcji parafialnych oraz szkolnych. Módlmy się w intencji rekolekcjonistów oraz o dobre owoce rekolekcji.

17 III - DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Msza za parafian.
LG: Of z drugiej Niedzieli Wielkiego Postu, II tydzień psałterza.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, Pf na drugą Niedzielę Wielkiego Postu - nr 13, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Rdz 15, 5-12. 17-18; Flp 3, 17-4, 1 (Flp 3, 20-4, 1); Łk 9, 28b-36.
Dzień imienin: Zbigniewa
obchodzą księża: Bigaj, Jacuński, Kozłowski, Książek, Luty, Mularczyk, Słowikowski, Śpiechowicz.

18 III - PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza, I Nieszpory z Uroczystości św. Józefa
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Dn 9, 4b-10; Łk 6, 36-38.
Albo:
ŚW. CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE DODATKOWE
LG: Of z poniedziałku I tygodnia Wielkiego Postu, (w Godzinie Czytań po czytaniu patrystycznym podanym na poniedziałek i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Cyrylu; w Jutrzni, po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętym), II tydzień psałterza
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Edward Darłak.

19 III - WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
LG: Of wł. (LG, t.II, s.1294n).
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o św. Józefie - nr 65.
Czytania: (L, t.VI, s.89n) 2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16; Rz 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24a (Łk 2, 41-51a).
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Józefa w Dąbrowie Górniczej.
Dzień imienin: Józefa
obchodzą księża: Baran, Chomik OSCam, Dziurski, Gut, Handerek, Lenda, Kościelny, Mularczyk, Oleksy, Ośródka, Podkowa, Stemplewski.
Rocznica sakramentu święceń:
1967 - ksiądz Saługa.

20 III - ŚRODA II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28.
Rocznica śmierci:
2001 - ksiądz Jan Nowak (Będzin - Łagisza).

21 III - CZWARTEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
Pierwszy dzień wiosny.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Jr 17, 5-10; Łk 16, 19-31.

22 III - PIĄTEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46.
Rocznica sakramentu święceń:
1970 - ksiądz Cebulski.
Rocznica śmierci:
2006 - ksiądz Jan Leks (Dąbrowa Górnicza).

23 III - SOBOTA II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza, I Nieszpory z trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Mi 7, 14-15. 18-20; Łk 15, 1-3. 11-32.
Albo:
ŚW. TURYBIUSZA z MONGROVEJO, BISKUPA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of z soboty II tygodnia Wielkiego Postu, (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na sobotę i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Turybiuszu; w Jutrzni, po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o Świętym), II tydzień psałterza.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj trzecia Niedziela Wielkiego Postu.
2. W czwartek przypada 10. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Módlmy się, aby dobry Bóg darzył naszego Pasterza obficie swoim błogosławieństwem, a święci Patronowie Albert i Rafał nieustannie wypraszali potrzebne łaski.
3. Jutro uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona jako Dzień Świętości Życia.

24 III - TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Msza za parafian. Narodowy Dzień Życia.
LG: Of wł. (LG, t.II, s.322n), III tydzień psałterza.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, Pf na trzecią Niedzielę Wielkiego Postu - nr 14, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Wj 3 1-8a. 13-15; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Łk 13, 1-9.
Rocznica śmierci:
2012 - ksiądz Kazimierz Ostrowski (Kielce-Zadroże).

25 III - PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Dzień Świętości Życia.
27. Rocznica powstania Diecezji Sosnowieckiej.
LG: Of wł. (LG, t.II, s.1311n).
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę (na słowa: i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy- wszyscy klękają), Pf o Zwiastowaniu Pańskim - nr 44, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t.VI, s.93n) Iz 7, 10-14; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38.

26 III - WTOREK III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
Dzień modlitw za więźniów.
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Dn 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35.

27 III - ŚRODA III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Pwt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19.
Rocznica śmierci:
2010 - ksiądz Stanisław Kleczaj (Kielce, Mirzec).

28 III - CZWARTEK III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Jr 7, 23-28; Łk 11, 14-23.
Rocznica święceń biskupich:
2009 - ksiądz biskup Grzegorz Kaszak.
Rocznica śmierci:
2005 - ksiądz Krzysztof Turski (Sosnowiec, Będzin).

29 III - PIĄTEK III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł.,1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Oz 14, 2-10; Mk 12, 28b-34.
Rocznica sakramentu święceń:
1952 - ksiądz Krzykawski.

30 III - SOBOTA III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza, I Nieszpory z czwartej Niedzieli Wielkiego Postu.
Msza: (fioletowy) wł., 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11.
Czytania: Oz 6, 1-6; Łk 18, 9-14.
Rocznica sakramentu święceń:
1969 - ksiądz Lenda.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj czwarta Niedziela Wielkiego Postu, zwana „Laetare” („Radujcie się”). Kościół cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych i łask płynących z Chrztu i Eucharystii. W tradycji rzymskiej jest to „Niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami, a Papież złotą różę ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła.
2. Prosimy o zgłaszanie osób chorych i w podeszłym wieku, aby można je było odwiedzić w domach z posługą sakramentalną przed Świętami.
3. W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca.

UWAGA:
Jutro można solowo grać na organach, a ołtarze przyozdobić kwiatami. Ta zasada dotyczy również uroczystości w okresie Wielkiego Postu.

31 III - CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Msza za parafian.
LG: Of z czwartej Niedzieli Wielkiego Postu, IV tydzień psałterza.
Msza: ## (różowy lub fioletowy) wł., Wierzę, Pf na czwartą Niedzielę Wielkiego Postu - nr 15, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Joz 5, 9a. 10-12; 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 1-3. 11-32.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.