Spotkanie w drodze - cz. 1

W I Niedzielę Adwentu prezentujemy pierwszą odsłonę cyklu "PROJEKT: SPOTKANIE W DRODZE", przygotowanego przez ks. Michała Gogóla i ks. Mateusza Tarczyńskiego (arch. gdańska) - konspekty lectio divina, z których można korzystać indywidualnie i wspólnotowo.

FRAGMENT ROZWAŻANIA: Mówi się o adwencie, że jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Z jednej strony mamy tu na myśli zbliżające się święta Bożego Narodzenia, z drugiej strony myślimy jednak o paruzji, czyli o przyjściu Chrystusa na końcu czasów. Słowo Boże rzuca nam jednak światło na tę "oklepaną" już ideę adwentu. (...)

Adwent jest czasem odrywania się od tego świata, od zajęć, które mogą być dla nas jak potop za czasów Noego – pochłaniające i unicestwiające. Oczywiście, nie jest to wezwanie do zupełnego porzucenia wszystkiego, co wiąże się z doczesnością. Jest to raczej przypomnienie o tym, że rzeczywistość, do której się urodziliśmy i w której żyjemy, jest prologiem do rzeczywistości Królestwa Niebieskiego. Czas adwentu ma wyostrzyć nasze duchowe zmysły, by już teraz dostrzec działającego w świecie Boga i obecność Jego Królestwa.

Po drugie, adwent jest także czasem naszego przychodzenia (łac. adventus – przyjście). Nie tylko sami wołamy w Modlitwie Pańskiej: "Przyjdź Królestwo Twoje" (łac. adveniat Regnum Tuum), ale jesteśmy również wzywani przez proroka Izajasza: "Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! (...) Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!" (łac. "Venite et ascendamus ad montem Domini, ad domum Dei Iacob (...) Domus Iacob, venite, et ambulemus in lumine Domini") (Iz 2,3.5).

Adwent nie jest więc biernym oczekiwaniem na paruzję, lecz także drogą ku Chrystusowi, który jest Bogiem przychodzącym, Bogiem dynamicznym, który nie czeka na nas w swoim Królestwie, lecz poruszany miłością i miłosierdziem wraz z tym Królestwem przychodzi na ziemię w Słowie Bożym i sakramentach. Niech naszą adwentową modlitwą będą słowa proroka: "Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami" (Iz 2,3).

Plik PDF z konspektem

 

Zobacz też:

- wprowadzenie do cyklu


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.