Rozważanie niedzielne: innego Pocieszyciela poślę do was…

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest ostatnim dniem Okresu Wielkanocnego, jest przejściem od czasu radości ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do Okresu Zwykłego, który trwać będzie aż do rozpoczęcia Adwentu.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Wskazane niebo

Uroczystość jaką dziś przeżywamy bez wątpienia możemy nazwać uroczystością wskazanego nieba. Pomysł na taką nazwę podsunął mi jeden z uczniów, który próbował w ten sposób ukazać prawdę jaką ta uroczystość obwieszcza.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Nowe prawo

Czytając dzisiejszą Ewangelie możemy odnieść wrażenie, jakby Pan Jezus mówił nam o czymś nowym. Przykazanie miłości rzeczywiście brzmi nieco dziwnie szczególnie w dzisiejszych realiach. A co dopiero wtedy, gdy sam autor tychże słów wypowiadał ową naukę. By lepiej zrozumieć naukę o miłości trzeba nam odnieść się do prawa, jakie obowiązywało w Narodzie Wybranym.

Czytaj więcej

Słowo na piątą niedzielę wielkanocy: autentyczny krzew winny

Autentyczny Krzew Winny

(Dz 9,26-31; Ps 22,26-28.30-32; 1 J 3,18-24; J 15,1-8)

Niewiele rzeczy możemy nazwać autentycznymi, szczególnie gdy chodzi o rzeczy materialne. Wielość falsyfikatów wchodzących na rynek zaciemniła nam różnicę między autentycznością a fałszem. Współczesny człowiek zaczął szukać tego, co tanie, szybkie i byle jakie. Owa bylejakość tak wkradła się w nasze życie, że dominującym elementem jest ekonomia służąca gromadzeniu tego, co przeciętne a w konsekwencji bezwartościowe.

Czytaj więcej

słowo na czwartą niedzielę wielkanocną: wzgardzone dobro

Wzgardzone Dobro

(Dz 4, 8-12; Ps 118 (117), 1 i 8. 9 i 21. 22-23. 26 i 28cd; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18)

Dzisiejsza niedziela zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Ów tytuł wziął się m.in. z Ewangelii, która podaje nam wiele argumentów za wyższością pasterza nad najemnikiem. Jednak czytając niedzielne czytania, możemy znaleźć o wiele więcej niż tylko miano jakie przysługuje temu dniowi. W pierwszym czytaniu mowa jest o kamieniu odrzuconym przez budujących, a który stał się kamieniem węgielnym. Czytanie drugie mówi nam o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Read More

Analizując zagadnienia, jakie podają nam wyżej wymienione czytania możemy śmiało stwierdzić, iż Jezus umiłowany Syn Ojca jest wzgardzonym przez ludzi Dobrem. Owe wzgardzone Dobro zostało wykorzystane przez Ojca jako fundament nowej rzeczywistości. Rzeczywistość tworzona przez Mistrza z Nazaretu oparta jest nie na więzach krwi jak było to do tej pory, lecz na więzach wiary. W owej nowej rzeczywistości istotnym elementem staje się przynależność do grona rodzącej się wspólnoty.

Jezus ukazuje nam także jeszcze jedną prawdę o sobie. Mówiąc o sobie, iż jest Dobrym Pasterzem podaje nam, że zna owce swoje, a owce go znają. Będąc Dobrym Pasterzem ukazuje nam jak wiele znaczy dla nas ten fakt. Gdyby Jezus był tylko najemnikiem, jakich przecież wielu jest w świecie, wówczas nasz los, a tym samym los całego świata byłby w bardzo nieciekawym stanie. Zło, śmierć i cierpienie dalej tryumfowałoby w świecie. Brak celu życia dawałby się we znaki. Ludzkość jeszcze zacieklej walczyła by o to co przyziemne zapominając o bogu, który jest miłością.

W Jezusie odkrywamy Tego, który umiera dla naszego zbawienia i zmartwychwstaje dając nam nadzieję na nasze zmartwychwstanie. Odsłania cel naszego istnienia, a jest nim życie wraz z Bogiem w raju. Wszystko, co dotyczy Pasterza dotyczy także owiec, które słuchają Jego głosu. By należycie słuchać nie wystarczy być tylko w pobliżu Pasterza, choć to też jest ważne, trzeba nade wszystko nastawić się na odbiór prawd, które nam daje jedyny Pan i władca.

Dzięki Dobremu Pasterzowi jakim jest sam Jezus z Nazaretu, odkrywamy swoje przeznaczenie, gdyż nasze życie w owczarni jest życiem we wspólnocie. Trwając w owczarni jaką jest Kościół odkrywamy Go jako dom, w którym każdy ma swoje miejsce i każdy ma swoją misję do wykonania. Jezus odkrył ją i nam ją ukazał, pora byśmy i my odkrywali i ukazywali światu swoje miejsce na ziemi i swoje miejsce w owczarni.

Słowo na Niedzielę Biblijną: Odkrywamy Boże Słowo

Odkrywamy Boże Słowo

(Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4, 2. 4 i 9; 1 J 2, 1-5a; Łk 24, 35-48)

Czytając dzisiejsze czytania możemy dostrzec wśród nich, jedną podstawową prawdę. Owa prawda dotyczy sposobów jakich należy użyć by właściwie odczytać przesłanie jakie Bóg kieruje do każdego człowieka. Pismo Święte, które jest formą listu, jaki Bóg skierował do ludzkości samo w sobie nie jest niczym trudnym. Problem jaki powstaje dotyczy przede wszystkim interpretacji tego, co jest tam podane. Mimo wielu szkół jakie istnieją w świecie, niewielu potrafi właściwie odczytać Boże Słowo, tak jak tego domaga się sam Nadawca.

Czytaj więcej

Słowo na Niedziele Miłosierdzia Bożego: Miłosierdzie Boże okalające cały świat

Miłosierdzie Boże okalające cały świat

(Dz 4, 32-35; Ps 118 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31)

Prawda o Miłosierdziu Bożym jest prawdą, która obiegła cały świat. Wypływająca z niewielkiej miejscowości pod Krakowem, z Łagiewnik dotarła także do naszej diecezji w formie peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.

Czytaj więcej

Słowo na Niedzielę ZmartwychwstaniaRadość zmartwychwstania

Radość zmartwychwstania

(Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9)

            Po całym tygodniu wspominania ostatnich chwil ziemskiego życia Jezusa, przychodzi czas na to, by cieszyć się radością zmartwychwstania. Kto uczestniczył w Triduum paschalnym, z pewnością odczuł zmienność emocji. W wielki czwartek odczuwaliśmy z jednej strony radość ze spotkania Chrystusa ustanawiającego sakramenty Eucharystii i kapłaństwa; a drugiej smutek ogrodu oliwnego, moment pojmania i osadzenia w ciemnicy. Wielki piątek – boleść konania i śmierć. Natomiast wielka sobota, niby radość ze zbliżającej się niedzieli, ale i smutek z tego iż Jezus dalej znajduje się w grobie.

Czytaj więcej

Słowo na niedzielę palmową: Uroczysty wjazd

Uroczysty wjazd

(Mk 11, 1-10; Iz 50, 4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24; Flp 2, 6-11; Mk 14, 1 – 15, 47)

            Gdy czytamy ten jakże przepiękny opis wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, podczas procesji z palmami, wówczas nasuwa się nam myśl w której zadajemy sobie pytanie: dlaczego Pan Jezus nie pozwolił, by ten moment, radości i zachwycenia, trwał jak najdłużej? Przecież to, jak był powitany przez mieszkańców Jerozolimy, nie zapowiadało, kłopotów i problemów. Jednak ów wjazd na ośleńciu był symboliczny. Ukazywał on Jezusa jako tego, który przynosi światu pokój. Stąd reakcja tłumów była spontaniczna i efektowna. Jednak Mistrz z Nazaretu pokazuje nam o wiele szersze perspektywy niż może nam się wydawać.

Czytaj więcej

Słowo na V niedzielę Wielkiego Postu: Obumarłe ziarno

Obumarłe ziarno

(Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33)

            Wchodzimy w czas pasyjny, w którym bardziej niż dotychczas przyglądamy się wydarzeniom poprzedzającym misterium paschalne Chrystusa. Mówiąc o misterium paschalnym mamy na myśli nie tylko mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, lecz przede wszystkim Nowe Przymierze jakie zostało zawarte między niebem a ziemią, między Bogiem a człowiekiem. Znakiem tego Przymierza stał się krzyż, a Jego wykonawcą – Jezus Chrystus. Dziś ukazuje On siebie jako ziarno, które wrzucone w ziemię przyniosło plon obfity. „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”.

Czytaj więcej


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.