Słowo na Niedzielę Biblijną: Odkrywamy Boże Słowo

Odkrywamy Boże Słowo

(Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4, 2. 4 i 9; 1 J 2, 1-5a; Łk 24, 35-48)

Czytając dzisiejsze czytania możemy dostrzec wśród nich, jedną podstawową prawdę. Owa prawda dotyczy sposobów jakich należy użyć by właściwie odczytać przesłanie jakie Bóg kieruje do każdego człowieka. Pismo Święte, które jest formą listu, jaki Bóg skierował do ludzkości samo w sobie nie jest niczym trudnym. Problem jaki powstaje dotyczy przede wszystkim interpretacji tego, co jest tam podane. Mimo wielu szkół jakie istnieją w świecie, niewielu potrafi właściwie odczytać Boże Słowo, tak jak tego domaga się sam Nadawca.

Czytaj więcej

Słowo na Niedziele Miłosierdzia Bożego: Miłosierdzie Boże okalające cały świat

Miłosierdzie Boże okalające cały świat

(Dz 4, 32-35; Ps 118 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31)

Prawda o Miłosierdziu Bożym jest prawdą, która obiegła cały świat. Wypływająca z niewielkiej miejscowości pod Krakowem, z Łagiewnik dotarła także do naszej diecezji w formie peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.

Czytaj więcej

Słowo na Niedzielę ZmartwychwstaniaRadość zmartwychwstania

Radość zmartwychwstania

(Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9)

            Po całym tygodniu wspominania ostatnich chwil ziemskiego życia Jezusa, przychodzi czas na to, by cieszyć się radością zmartwychwstania. Kto uczestniczył w Triduum paschalnym, z pewnością odczuł zmienność emocji. W wielki czwartek odczuwaliśmy z jednej strony radość ze spotkania Chrystusa ustanawiającego sakramenty Eucharystii i kapłaństwa; a drugiej smutek ogrodu oliwnego, moment pojmania i osadzenia w ciemnicy. Wielki piątek – boleść konania i śmierć. Natomiast wielka sobota, niby radość ze zbliżającej się niedzieli, ale i smutek z tego iż Jezus dalej znajduje się w grobie.

Czytaj więcej

Słowo na niedzielę palmową: Uroczysty wjazd

Uroczysty wjazd

(Mk 11, 1-10; Iz 50, 4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24; Flp 2, 6-11; Mk 14, 1 – 15, 47)

            Gdy czytamy ten jakże przepiękny opis wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, podczas procesji z palmami, wówczas nasuwa się nam myśl w której zadajemy sobie pytanie: dlaczego Pan Jezus nie pozwolił, by ten moment, radości i zachwycenia, trwał jak najdłużej? Przecież to, jak był powitany przez mieszkańców Jerozolimy, nie zapowiadało, kłopotów i problemów. Jednak ów wjazd na ośleńciu był symboliczny. Ukazywał on Jezusa jako tego, który przynosi światu pokój. Stąd reakcja tłumów była spontaniczna i efektowna. Jednak Mistrz z Nazaretu pokazuje nam o wiele szersze perspektywy niż może nam się wydawać.

Czytaj więcej

Słowo na V niedzielę Wielkiego Postu: Obumarłe ziarno

Obumarłe ziarno

(Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33)

            Wchodzimy w czas pasyjny, w którym bardziej niż dotychczas przyglądamy się wydarzeniom poprzedzającym misterium paschalne Chrystusa. Mówiąc o misterium paschalnym mamy na myśli nie tylko mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, lecz przede wszystkim Nowe Przymierze jakie zostało zawarte między niebem a ziemią, między Bogiem a człowiekiem. Znakiem tego Przymierza stał się krzyż, a Jego wykonawcą – Jezus Chrystus. Dziś ukazuje On siebie jako ziarno, które wrzucone w ziemię przyniosło plon obfity. „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”.

Czytaj więcej

Słowo Boże blisko nas

Nadzieja albo zawód

To znana informacja. Pisaliśmy już o tym, ale warto do tego wrócić. We Francji urodziło się dziecko. W doniesieniach medialnych nazywano je technicznie „dzieckiem-lekiem”. Dano mu też zabarwione utylitarystycznie imię Umut-Talha, co znaczy „nasza nadzieja”. Do jego stworzenia użyto technologii „In vitro”, selekcjonując starannie materiał

Czytaj więcej


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.