IV katecheza o pokucie

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że wśród aktów osoby korzystającej z sakramentu pokuty, pierwsze miejsce zajmuje żal za grzechy (nr 1451). Warto na to zwrócić uwagę, gdyż korzystając ze spowiedzi św. skupiamy się zazwyczaj na czymś innym, a mianowicie na przypomnieniu sobie i dokładnym wypowiedzeniu wszystkich grzechów. Chociaż jest to bardzo ważne, okazuje się jednak, że bynajmniej nie najważniejsze.

Czytaj więcej

Listy wdzięczności cz.3 - Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza – ministranci, lektorzy i ceremoniarze to bodaj najliczniejsza wspólnota diecezji, obecna w każdej parafii. Spośród naszych kleryków zaledwie 3 nie ma za sobą ministranckiego doświadczenia. Kolejny list skierowany jest właśnie do ministrantów. Do swojego kolegi Piotra Wojdyły, z którym razem służyli przy ołtarzu w parafii św. Andrzeja Boboli w Bukownie, napisał kleryk Mateusz Wróbel. "Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, doprawdy świętą służbą" – mówił do ministrantów Jan Paweł II. Tak właśnie przeżywali ją Piotr i Mateusz. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

Listy wdzięczności cz.2 - Parafia

Drugi z naszych listów wdzięczności skierowany jest właśnie do proboszcza – ks. Władysława Strojka z parafii św. Jana Kantego w Jaworznie-Niedzieliskach. Autorem jest kl. Grzegorz Fudro. "Należy usilnie starać się o kształtowanie modelu parafii jako wspólnoty wspólnot" – postulują zapisy II Polskiego Synodu Plenarnego. Łaska sakramentalna jest Boską, osobową rzeczywistością, która najpełniej realizuje się w tym, co "pomiędzy ludźmi", czyli we wspólnocie. Parafia nie jest miejscem, w którym każdy załatwia swoje sprawy z Bogiem, ale winna być przestrzenią budowania wzajemnych, twórczych relacji. To, jak parafia realizuje swoją misję przybliżania ludzi do Boga i do siebie nawzajem zależy od duszpasterzy, a przede wszystkim od stojącego na jej czele proboszcza.

Czytaj więcej

Listy wdzięczności cz.1 - Rodzice

Nie powinno dziwić, że pierwszy z naszej serii "Listów wdzięczności" skierowany jest do rodziców. Jego autorem jest kl. Przemysław Lech. Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortiotak pisał o roli chrześcijańskiej rodziny: "Rodzina winna tak przygotować dzieci do życia, aby każde wypełniło całkowicie swe zadanie, zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem. Istotnie, rodzina, która jest otwarta na wartości transcendentne, która służy braciom w radości, która wykonuje swoje zadania z wielkoduszną wiernością i która jest świadoma swego codziennego uczestnictwa w tajemnicy chwalebnego Krzyża Chrystusowego, staje się pierwszym i najlepszym seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu". Zapraszamy do lektury oraz do modlitwy za nasze rodziny, aby były silne Bogiem!

Czytaj więcej

Klerycy napisali "Listy wdzięczności"

Okres Wielkanocny – 50 dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego, to czas szczególnej wdzięczności Bogu za zbawienie, jakie dokonało się w Chrystusie. Z inicjatywy rektora sosnowieckiego Seminarium, ks. Konrada Kościka, oraz Biura Prasowego Kurii będzie to także czas, w którym klerycy wyrażą wdzięczność za swoje powołanie tym wszystkim, którzy mieli i ciągle mają na nie wpływ.

Czytaj więcej

Rachunek sumienia - na Wielki Post i nie tylko

Wielki Post to czas intensywnej pracy nad sobą oraz szczególna okazja do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty. Księża naszej diecezji opracowali kompendium dla spowiadających się przypominające warunki dobrej spowiedzi oraz proponujące krótki rachunek sumienia. Zachęcamy do skorzystania z tej pomocy!

Czytaj więcej

III katecheza o pokucie

W sakramencie pokuty Pan Bóg przebacza człowiekowi popełnione przez niego grzechy. Magisterium Kościoła określa grzech jako czyn ludzki, w którym człowiek, mając świadomość istniejącego porządku moralnego, narusza go dobrowolnie tzn. bez przymusu i bez wewnętrznego zniewolenia (Encyklopedia Katolicka, t.6, Lublin 1993, kol.274).

Czytaj więcej

I katecheza o pokucie

Katechezy na temat sakramentu pokuty, które właśnie rozpoczynamy i zamierzamy kontynuować w bieżącym roku duszpasterskim, mają na celu przypomnienie podstawowych prawd dotyczących tego właśnie sakramentu. Sakrament pokuty uważany jest często za sakrament najtrudniejszy do praktykowania. Odnowienie i pogłębienie wiedzy na jego temat ma pomóc w częstszym i owocniejszym korzystaniu z bogactwa łaski, którą obdarza.

Czytaj więcej

II katecheza o pokucie

Sakrament pokuty jest bardzo osobistym spotkaniem grzesznego człowieka z Panem Bogiem. Ci, którzy do niego przystępują otrzymują od Bożego miłosierdzia przebaczenie swoich grzechów. Tylko Bóg bowiem może przebaczyć grzechy. Tylko On może darować zniewagę uczynioną Jemu Samemu.

Czytaj więcej

Klerycki Kalendarz Adwentowy (kompletny)

Od I Niedzieli Adwentu aż do końca 2014 roku wszyscy Internauci zaproszeni byli na szczególne rekolekcje. Na stronie diecezji publikowaliśmy codziennie krótkie rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez kleryków naszego Seminarium. Tu można znaleźć wszystkie rozważania.

Czytaj więcej


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.