Rozważanie niedzielne: Niewidzialne dotknięcie Boga

Przedziwna jest dzisiejsza Liturgia Słowa. Odsłania przed nami wielkie tajemnice, które trudno jest przyjąć nie opierając się na wierze w Boską obecność Chrystusa. Święty Augustyn pisał: „ Stworzyłeś nas Boże bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze dopóki w Tobie nie spocznie". Bóg wkracza w nasze życie z przedziwną propozycją współpracy w dziele krzewienia miłości. O tym, jak trudno jest podjąć tę współpracę wiemy wszyscy. Każdy z nas otrzymał taką propozycję, wszyscy przecież jesteśmy powołani do świętości.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Wielkość Prawa Bożego

Jak często wydaje się nam, iż miejscowe tradycje, zwyczaje są ważniejsze niż Prawo Boże. Z takim sposobem myślenia spotykamy się szczególnie wtedy, gdy mamy podjąć jakąś decyzję. Potrafimy bardziej umacniać i wspierać walkę o taki czy inny zwyczaj a zapominamy o świętości życia. Z tym problemem musieli zmierzyć się także dzisiejsi bohaterowie opisani w Ewangelii, w której mowa jest m.in. o miejscowych zwyczajach dotyczących czystości nie tylko rąk, lecz przede wszystkim o czystości naczyń.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Maryja chlubą naszego narodu

Śpiewając refren psalmu responsoryjnego, być może wielu zaczęło się zastanawiać nad takim pytaniem, dlaczego Maryja jest chlubą naszego narodu? Myślę, że odpowiedź jest banalna choć dla wielu dalej to pytanie sprawia trudności. Bo przecież czy tylko Maryja zasługuje na taki tytuł? Potrafimy wymienić wielu wspaniałych osobistości, lecz czy każdy z nich dokonał tylu rzeczy w dziedzinie wiary?

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Mądrość prowadząca do poznania Boga

Wielu próbuje posiąść mądrość, czynią to na wiele sposobów. Dla jednych w zdobyciu mądrości niezbędnymi stają się książki dla innych pomocnym narzędziem jest Internet, o którym wielu zwykło mawiać „skarbnica wiedzy". W związku z tak różnorodnym wachlarzem elementów wiedzy można wysnuć tezę, iż mądrość to tylko wiedza, którą zdobywamy przez przyjęcie do swego umysłu jak największej ilości definicji, wzorów i materiałów źródłowych.

Czytaj więcej

Rozważanie: Chleb dający życie wieczne

( 1 Krl 19,4-8; Ps 34,2-9; Ef 4,30-5,2; J 6,51; J 6,41-51)

To, że pokarm jest niezbędny do podtrzymania życia, wie każdy kto choć raz był pozbawiony jedzenia i został zmuszony do postu. Pokarm jest nieodzownym elementem życia, stąd ludzie zwierzęta i wszelkie inne istnienie zabiega o to, by go nigdy nie zabrakło. Człowiek, który odczuwa głód nie potrafi zająć się czymkolwiek, doskwierający głód daje znać o sobie na każdym kroku. Jednak troszcząc się o pokarm doczesny nie możemy zapomnieć o pokarmie dającym życie wieczne.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Chleb, którym Bóg karmi ludzi

Stajemy dziś między ludźmi, którzy uczestniczyli w przedziwnym wydarzeniu cudownego rozmnożenia chleba. To wydarzenie tak mocno przemówiło do ich serca, że chcieli czerpać od Jezusa coraz więcej i więcej. Chleb, którym się sycili na pustkowiu, rozbudził w nich kolejne pragnienie, tak mocne i silne, że nic nie było w stanie go powstrzymać. Przychodzą więc do Jezusa po raz kolejny wierząc, że Jezus znowu nasyci ich chlebem. Zdziwieni reakcją Jezusa i Jego sposobem patrzenia na rzeczywistość czują się zawiedzeni.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Pomnażanie jedności

Czytając dzisiejszą liturgię słowa można odnieść wrażenie, iż pomnażać można jedynie to co materialne, zaś to co duchowe jest niemożliwe do rozmnożenia. Jednak gdy przyjrzymy się uważnie zagadnieniom jakie porusza m.in. św. Paweł to zrozumiemy, że również to co duchowe można pomnażać. Tym bardziej, że jego list skierowany do mieszkańców Efezu, dotyczy zagadnienia jedności chrześcijan. Jedność z natury jest niematerialna.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Pasterz jedności

Odkrywamy dziś we fragmentach Pisma Świętego Jezusa jako tego, który jest Pasterzem. Nie jest to zwykły pasterz taki, jakiego znamy z górskich hal, jest to pasterz, który jednoczy różne ludy. O takiej postawie mówi nam w sposób szczególny dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus prezentuje się nie tylko jako surowy Nauczyciel, lecz także jako Ten, który zna granice ludzkiej wytrzymałości.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Okazana łaska

Psalmista wyraża dziś prośbę jaką każdy z nas winien mieć w swoim sercu. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie, tymi słowami zostaje wyrażona prośba – modlitwa skierowana do Boga. Efektem jest odpowiedź Boga wyrażona w Ewangelii według św. Marka, gdzie Jezus rozsyła apostołów po dwóch do miejsc do których Sam zamierza się udać.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Oczy wznoszone do Boga

Człowiek od najdawniejszych czasów w chwilach trudnych wznosił swe oczy do Boga próbując w ten sposób wyprosić dla siebie konkretną łaskę. Już w Starym Testamencie wielkie postacie biblijne wznosiły swe oczy ku górze skąd miała dla nich nadejść pomoc. Owe patrzenie w górę stało się nie tylko symbolem wzywania pomocy Bożej, lecz przede wszystkim efekt głębokiej i zażyłej relacji z Bogiem.

Czytaj więcej


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.