Katecheza o wierze w Jezusa i Maryję

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Drugie z rozważań o Chrystusie – tym, „który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny..." opracował ks. Andrzej Nackowski.

Czytaj więcej

Katecheza: Związki partnerskie w ocenie etyczno-moralnej

W związku z niedawnym głosowaniem sejmowym nad projektami ustaw o związkach partnerskich oraz jej reperkusjami w przestrzeni publicznej przypominamy niedawną katechezę, odczytywaną w kościołach naszej diecezji a przedstawiającą tę sprawę z punktu widzenia nauczania Kościoła katolickiego. Jednocześnie jako wspólnota katolicka, duchownych i świeckich, razem z Księdzem Biskupem Grzegorzem Kaszakiem wyrażamy wdzięczność tym parlamentarzystom z różnych ugrupowań, którzy opowiedzieli się za rodziną. Możemy dziś dostrzec jaką zapłacili za to cenę, w postaci gromów i gróźb ze strony przedstawicieli mediów głównego nurtu. Choćby z tego względu ich  postawa zasługuje na szczere uznanie, wdzięczność i modlitewną pamięć, tym bardziej, że batalia, jak zapowiadają ugrupowania lewicowe, nie jest jeszcze skończona.

Redakcja strony www.diecezja.sosnowiec.pl

Czytaj więcej

"Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego..."

W Roku Wiary rozważamy kolejne 12 artykułów Wyznania Wiary. Mogliśmy już przeczytać dwie katechezy na temat Boga - Ojca Wszechmogącego oraz Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Tym razem rozważanie o Jezusie Chrystusie przygotował ks. Stanisław Kołakowski.

Czytaj więcej

"Wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi..."

W Roku Wiary rozważamy kolejne 12 artykułów Wyznania Wiary. W poprzednim miesiącu zastanawialiśmy się co znaczy wierzyć w Boga, Ojca Wszechmogącego. Kolejna katecheza wyjaśnia tajemnicę zawartą w słowach Wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Katechezę opracował ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Czytaj więcej

"Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego"

Przez kolejne miesiące, będziemy rozważać każdy z 12 artykułów Wyznania Wiary. Dziś zapraszam, byśmy zwrócili naszą uwagę na sam początek pierwszego ze zdań Symbolu Apostolskiego, na słowa: „wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego". Katechezę przygotował ks. Włodzimierz Skoczny.

Czytaj więcej

Rozważanie na Rok Wiary

Rozważanie ks. dr Pawła Pielki "Refleksja na wiarą w Kościół" wygłoszone 13 października w sosnowieckiej bazylice katedralnej przed Mszą inaugurującą w diecezji Rok Wiary.

 

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Chluba z Chrystusowego Krzyża

Mówić w dzisiejszych czasach o Krzyżu Chrystusa znaczy tyle, co wsadzić kij w mrowisko. Temat Krzyża, to temat tabu. Wielu patrzy na krzyż z pogardą, wielu gorszy się widokiem Krzyża. Czym więc powinien być On dla nas? Warto w tej kwestii odwołać się do autorytetu w dziedzinie wiary, a jest nim Św. Paweł. Pisze On w liście do Galatów: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata".

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Niewidzialne dotknięcie Boga

Przedziwna jest dzisiejsza Liturgia Słowa. Odsłania przed nami wielkie tajemnice, które trudno jest przyjąć nie opierając się na wierze w Boską obecność Chrystusa. Święty Augustyn pisał: „ Stworzyłeś nas Boże bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze dopóki w Tobie nie spocznie". Bóg wkracza w nasze życie z przedziwną propozycją współpracy w dziele krzewienia miłości. O tym, jak trudno jest podjąć tę współpracę wiemy wszyscy. Każdy z nas otrzymał taką propozycję, wszyscy przecież jesteśmy powołani do świętości.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Wielkość Prawa Bożego

Jak często wydaje się nam, iż miejscowe tradycje, zwyczaje są ważniejsze niż Prawo Boże. Z takim sposobem myślenia spotykamy się szczególnie wtedy, gdy mamy podjąć jakąś decyzję. Potrafimy bardziej umacniać i wspierać walkę o taki czy inny zwyczaj a zapominamy o świętości życia. Z tym problemem musieli zmierzyć się także dzisiejsi bohaterowie opisani w Ewangelii, w której mowa jest m.in. o miejscowych zwyczajach dotyczących czystości nie tylko rąk, lecz przede wszystkim o czystości naczyń.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Maryja chlubą naszego narodu

Śpiewając refren psalmu responsoryjnego, być może wielu zaczęło się zastanawiać nad takim pytaniem, dlaczego Maryja jest chlubą naszego narodu? Myślę, że odpowiedź jest banalna choć dla wielu dalej to pytanie sprawia trudności. Bo przecież czy tylko Maryja zasługuje na taki tytuł? Potrafimy wymienić wielu wspaniałych osobistości, lecz czy każdy z nich dokonał tylu rzeczy w dziedzinie wiary?

Czytaj więcej


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.