Kalendarz diecezjalny - sierpień

Data dodania: 2019.07.26

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
INTENCJA POWSZECHNA:
Aby rodziny, dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości, stawały się coraz bardziej "laboratoriami humanizacji"

1 VIII - CZWARTEK - ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Wj 40, 16-21. 34-38; Mt 13, 47-53.
Rocznica śmierci:
2003 - ksiądz Jan Nelec (Częstochowa, Dąbrowa Górnicza).

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (biały, MR s.186" lub MR s.279; Pf o NSPJ - nr 48). Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające (KLP s.232n).

2 VIII - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XVII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Mt 13, 54-58.
Albo:
ŚW. EUZEBIUSZA z VERCELI, BISKUPA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. PIOTRA JULIANA EYMARDA, PREZBITERA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej i Jaworznie.

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie (biały, Niepokalanego Serca NMP - MR s.103’ lub wspólne - MR s.5"; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub ze Zbioru Mszy o NMP). Po modlitwie po komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania loretańska oraz Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.

3 VIII - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza, I Nieszpory z osiemnastej Niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) XVII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Kpł 25, 1. 8-17; Mt 14, 1-12.
Rocznica śmierci:
2006 - ksiądz Stanisław Kopczyński (Strzemieszyce).

Zmiana Liturgii Godzin - Tom IV

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj osiemnasta Niedziela Zwykła. Po każdej Mszy św. adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
2. W piątek, 9 sierpnia, z Olkusza wyruszy Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników otaczajmy życzliwą modlitwą.
3. We wtorek przypada święto Przemienienia Pańskiego.
4. Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość Polaków.

4 VIII – OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z osiemnastej Niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Koh 1, 2; 2, 21-23; Kol 3, 1-5. 9-11; Łk 12, 13-21.

5 VIII - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XVIII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Lb 11, 4b-15; Mt 14, 13-21.
Albo:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA RZYMSKIEJ BAZYLIKI NMP - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólne o NMP, 1-4 Pf o NMP - nr 55-58.
Czytania: (L, t.VI, s.249n) Ap 21, 1-5a; Łk 11, 27-28.

6 VIII - WTOREK – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1014n), II tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Pf o Przemienieniu - nr 45, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t.VI, s.249n) Dn 7, 9-10.13-14 (2 P 1,16-19); Łk 9, 28b-36.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu i Tucznawie.

7 VIII - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XVIII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Lb 13, 1-2. 25 - 14, 1. 26-30. 34-35; Mt 15, 21-28.
Albo:
ŚW. SYKSTUSA II, PAPIEŻA i TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. KAJETANA, PREZBITERA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach lub o zakonnikach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

8 VIII - CZWARTEK - ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ w SOSNOWCU
LG: Of z tekstów wspólnych na poświęcenie kościoła (LG, t.IV, s.1396n), II tydzień psałterza.
Msza: # (biały) w rocznicę poświęcenia innego kościoła (MR s.3"), Chwała, 2 Pf na rocznicę poświęcenia kościoła - nr 51.
Czytania: (L, t.VI, s.20*-39*) 1 Kor 3,9b-11.16-17; Mt 16,13-19 lub inne do wyboru.

W Bazylice Katedralnej w Sosnowcu:
8 VIII - CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ w SOSNOWCU
LG: wł. (LG, t.IV, s.1393n), I Nieszpory uroczystości z tekstów wspólnych na poświęcenie kościoła.
Msza: ## (biały) w rocznicę poświęcenia własnego kościoła (MR s.2"), Chwała, Wierzę, 1 Pf na rocznicę poświęcenia
kościoła - nr 51, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t.VI, s.20*-39*) 1 Krl 8,22-23.27-30; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Mt 16,13-19 lub inne do wyboru.

9 VIII - PIĄTEK - ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY od KRZYŻA, DZIEWICY i MĘCZENNICY - PATRONKI EUROPY
LG: Of wł. (LG Dodatek, s.17n), II tydzień psałterza.
Msza: # (czerwony) wł. (MR Dodatek, s.13n), Chwała, Pf o męczennikach - nr 72.
Czytania: (L, t.VI, s.255n) Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Mt 25, 1-13 lub Mt 16, 24-27.

10 VIII - SOBOTA - ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA i MĘCZENNIKA
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1035n), II tydzień psałterza, I Nieszpory z dziewiętnastej Niedzieli zwykłej.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, Pf o męczennikach - nr 72.
Czytania: (L, t.VI, s.258n) Mdr 3, 1-9 (2 Kor 9, 6-10); J 12, 24-26.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dziewiętnasta Niedziela zwykła.
2. W czwartek, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po Mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów (Obrzędy błogosławieństw, t.2, s.287n).
3. Zapraszamy do udziału w diecezjalnych pielgrzymkach na Jasną Górę.
4. Polecajmy w naszych modlitwach Panu Bogu tegoroczne zbiory.
5. Módlmy się za dzieci i młodzież przebywających na wakacjach i urlopach.

11 VIII – DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z dziewiętnastej Niedzieli zwykłej, III tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Mdr 18, 6-9; Hbr 11, 1-2. 8-19 (Hbr 11, 1-2. 8-12); Łk 12, 32-48 (Łk 12, 35-40)

12 VIII - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XIX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Pwt 10, 12-22; Mt 17, 22-27.
Albo:
ŚW. JOANNY FRANCISZKI de CHANTAL, ZAKONNICY - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek IV, s.14), III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł. z 12 grudnia, wspólna o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

13 VIII - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XIX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Pwt 31, 1-8; Mt 18, 1-5. 10. 12-14.
Albo:
ŚW. PONCJANA, PAPIEŻA i HIPOLITA, PREZBITERA, MĘCZENNIKÓW - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach lub o pasterzach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Rocznica sakramentu święceń:
1961 - ksiądz Płatek E.
Rocznica śmierci:
2009 - ksiądz Antoni Śliwa (Częstochowa, Zendek).

14 VIII - ŚRODA - ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZBITERA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości Wniebowzięcia NMP.
Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Pwt 34, 1-12; Mt 18, 15-20
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Dąbrowie Górniczej, Łazach i Olkuszu.

15 VIII - CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
Msza za parafian. Święto Wojska Polskiego.
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1064n).
Msza: ## (biały) wł.: w wigilię, w dzień, Chwała, Wierzę, Pf o Wniebowzięciu NMP - nr 61, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania w wigilię: (L, t.VI, s.270n) 1Krn 15, 3-4.15-16; 16, 1-2; 1 Kor 15, 54-57; Łk 11, 27-28.
Czytania w dzień: Ap 11, 19a;12,1. 3-6a. 10ab; 1Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Braciejówce, Dąbiu, Jeżówce, Okradzionowie, Sosnowcu i Wojkowicach - Żychcicach.
Rocznica sakramentu święceń:
1952 - ksiądz Andrzejewski.

16 VIII - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XIX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Joz 24, 1-13; Mt 19, 3-12.
Albo:
ŚW. STEFANA WĘGIERSKIEGO - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólne o św. mężczyznach, 1-2 Pf o św. - nr 70-71 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Stefan Gibała.

17 VIII - SOBOTA - ŚW. JACKA, PREZBITERA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza, I Nieszpory z dwudziestej Niedzieli Zwykłej.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Joz 24, 14-29; Mt 19, 13-15.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Jacka w Sosnowcu.
Dzień imienin: Jacka
obchodzą księża: Doroszewski, Furtak, Kawala, Kmieć, Konieczny, Piwowarski, Sablik, Zdrach.
Rocznica sakramentu święceń:
1958 - księża: Bartkiewicz.
Rocznica śmierci:
2005 - ksiądz Zygmunt Nawrocki (Kielce, Giebło).

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dwudziesta Niedziela zwykła.
2. W piątek, 23 sierpnia, rozpoczyna się w Będzinie piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
3. Pod koniec wakacji organizujemy uroczyste podziękowanie za żniwa. Odbędzie się ono w jedną z najbliższych niedziel we wszystkich kościołach, tak na wsi, jak i w miastach. Podczas Mszy św. obrzęd błogosławieństwa zbiorów (Obrzędy błogosławieństw, t.2, s.289n). Można odprawić Mszę św. dziękczynną za zbiory. Można też użyć formularza Mszy św. po zebraniu plonów ziemi (MR s.158").

18 VIII – DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z dwudziestej Niedzieli zwykłej, IV tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Jr 38, 4-6. 8-10; Hbr 12, 1-4; Łk 12, 49-53.

19 VIII - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Sdz 2, 11-19; Mt 19, 16-22.
Albo:
ŚW. JANA EUDESA, PREZBITERA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólne o pasterzach lub zakonnikach, Pf o pasterzach - nr 73 lub Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

20 VIII - WTOREK - ŚW. BERNARDA, OPATA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Sdz 6, 11-24a; Mt 19, 23-30.

21 VIII - ŚRODA - ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Sdz 9, 6-15; Mt 20, 1-16.

22 VIII - CZWARTEK - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-4 Pf o NMP - nr 55-58.
Czytania: Sdz 11, 29-39a; Mt 22, 1-14.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Osieku i Strzyżowicach.
Rocznica sakramentu święceń:
2009 - ksiądz Nowak K.

23 VIII - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Rt 1, 1. 3-6 14b-16. 22; Mt 22, 34-40
Albo:
ŚW. RÓŻY z LIMY, DZIEWICY - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o dz. lub zakonnikach, 1-2 Pf o św. - nr 70-71 lub Pf o dz. i zakonnicach - nr 74 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

24 VIII - SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1098n), IV tydzień psałterza, I Nieszpory z dwudziestej pierwszej Niedzieli zwykłej.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała,1-2 Pf o Apostołach – nr 67-68.
Czytania: (L, t.VI, s.288n) Ap 21, 9b-14; J 1, 45-51.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Bartłomieja w Chlinie, Ciągowicach i Jerzmanowicach.
Rocznica sakramentu święceń:
1957 - ksiądz: Woźniak Z.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła.
2. W niedzielę, 1 września, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Modlić się będziemy za poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny. Odprawimy w tym dniu Mszę św. (MR s.154") na rozpoczęcie zajęć w szkole. Dzieciom rozpoczynającym nowy rok szkolny udzielimy specjalnego błogosławieństwa (Obrzędy błogosławieństw, t.2, s.300n). Przypominamy o spowiedzi dla dzieci i młodzieży na początek nowego roku nauki.
3. Jutro uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

25 VIII - DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z dwudziestej pierwszej Niedzieli zwykłej, I tydzień psałterza, I Nieszpory z Uroczystości NMP Częstochowskiej.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 66, 18-21; Hbr 12, 5-7. 11-13; Łk 13, 22-30.

26 VIII - PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1106n).
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-4 Pf o NMP - nr 55-58 lub Pf o NMP Królowej Polski - nr 62, odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
Czytania: (L, t.VI, s.291n) Prz 8, 22-35 (Iz 2, 2-5); Ga 4, 4-7; J 2, 1-11.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Dąbrowie Górniczej, Kosmolowie, Mostku, Rodakach i Sosnowcu.

27 VIII - WTOREK - ŚW. MONIKI - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o św. kobietach, 1-2 Pf o św. - nr 70-71 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Tes 2, 1-8; Mt 23, 23-26
Rocznica sakramentu święceń:
1995 - ksiądz Rozner Sł.

28 VIII - ŚRODA - ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Tes 2, 9-13; Mt 23, 27-32.

29 VIII - CZWARTEK - MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) wł., Pf o św. Janie Chrzcicielu - nr 64.
Czytania: (L, t.VI, s.299n) Jr 1, 17-19; Mk 6, 17-29.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Jan Wadas.

30 VIII - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Tes 4, 1-8; Mt 25, 1-13.
Rocznica śmierci:
1993 - ksiądz Stanisław Grunwald (Sosnowiec).

31 VIII - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza, I Nieszpory z dwudziestej drugiej Niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) XXI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Tes 4, 9-11; Mt 25, 14-30.
Rocznica sakramentu święceń:
1985 - ksiądz Dyliński.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dwudziesta druga Niedziela zwykła. Po każdej Mszy św. adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
2. W najbliższą środę do kościoła pw. św. Stanisława w Czeladzi pielgrzymować będą chorzy z całej naszej diecezji.
3. We wtorek, 3 września, przypada dzień imienin Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach, aby dobry Bóg darzył naszego Pasterza obficie swoim błogosławieństwem, a Święty Patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski.
4. W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca.
5. W sobotę, 7 września, z racji imienin Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, o godzinie 11.00 w bazylice katedralnej w Sosnowcu rozpocznie się uroczysta Msza Święta w intencji Solenizanta.
6. Zapraszamy parafian w każdym wieku, by na początku roku szkolnego i katechetycznego włączyli się do udziału w ruchach i wspólnotach parafialnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.