Archiwum Diecezji Sosnowieckiej im. ks. Jerzego Wolnego

 

Adres:
ul. bpa Śmigielskiego 2, 42-500 Będzin
(budynek parafialny przy kościele pw. Nawiedzenia NMP, os. Syberka)
e-mail: archiwum@diecezja.sosnowiec.pl; tel. 504 070 325

 

Dyrektor:
ks. Tomasz Zmarzły

 

Archiwum czynne we wtorki i czwartki od 9.00 do 13.00
(wyjątkowo w soboty po wcześniejszym umówieniu).
Interesantów prowadzących badania genealogiczne
prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i umówienie się (e-mail, tel.)
na konkretny termin.

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA KSIĘŻY DOTYCZĄCA GROMADZENIA ZBIORÓW ARCHIWUM,
PRZEKAZYWANIA DUPLIKATÓW I REJESTRU ZMIAN:

W Zarządzeniu Biskupa Sosnowieckiego w sprawie gromadzenia zbiorów Archiwum Diecezji Sosnowieckiej (L.dz. 1692/2015) z 2 października 2015 r. znajduje się zapis: Księgi i starsze archiwalia, których nie używa się podczas bieżącego działania kancelarii parafialnej, znajdujące się w posiadaniu parafii a wytworzone przed 1939 r., tj. księgi metrykalne (ochrzczonych, małżeństw i zmarłych oraz Pierwszej Komunii św., i bierzmowanych), wszelkiego rodzaju dokumenty, druki (mszały, księgi obrzędów, itp.) należy przekazać w obowiązkowy depozyt do Archiwum. Troska o przejęcie archiwaliów spoczywa na pracownikach Archiwum. W związku z tym najstarsze archiwalia wytworzone do 1917 r. należy przekazać obowiązkowo do Archiwum w celu odpowiedniego ich zabezpieczenia i uchronienia przed zniszczeniem. Do działalności kancelarii parafialnej wystarczą dokumenty z ostatnich 100 lat.

Do Archiwum przekazujemy duplikaty ksiąg chrztów, małżeństw i zmarłych od momentu utworzenia diecezji sosnowieckiej w 1992 r. Jeśli na parafii znajdują się starsze duplikaty, np. od momentu utworzenia parafii, to również je oddajemy do Archiwum. Przywozimy tylko te księgi, które są już zakończone i w takim stanie, jak znajdowały się w biurze parafialnym (nie oprawiamy).

Po przekazaniu ich do Archiwum należy prowadzić rejestr zmian (do pobrania), który należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Archiwum po zakończeniu roku kalendarzowego. Wpisujemy tam informacje m.in. o zawarciu małżeństwa, zmianie imienia czy wystąpieniu z Kościoła (sakramentu bierzmowania nie wpisujemy). Rejestr zmian w księgach metrykalnych można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy Archiwum.

Należy zachować ostrożność przy udostępnianiu metrykaliów. Osoby prowadzące badania naukowe czy genealogiczne lub chcący digitalizować zbiory winny uzyskać zgodę Archiwum, by korzystając z uprzejmości Księdza Proboszcza podjąć dalsze działania. Każda parafia udostępniająca zbiory winna skorzystać z formularza ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA (do pobrania), które wypełnia zainteresowany, a następnie przekazuje do archiwum parafialnego.

 

DO POBRANIA:

STATUT ARCHIWUM (doc)

Rejestr zmian wpisów w księgach metrykalnych (doc)

Zgłoszenie użytkownika (doc)

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.