Caritas działa w duchu encykliki Laudato si’

Data dodania: 2019.07.22

Caritas Polska odpowiadając na apel papieża Franciszka zawarty w encyklice Laudato si’ rozpoczyna współpracę z NFOŚiGW by, podobnie jak wiele innych organizacji katolickich na świecie, swoim działaniem odpowiadać na rosnące potrzeby ekologiczne ludzkości i środowiska. Kluczowe jest rozszerzenie typowej dla Caritas troski o ludzi, tak by obejmowała ona także troskę o "wspólny dom" - Ziemię, o naszą wspólną przyszłość i bezpieczeństwo.

Działania projektowe w zakresie ekologii integralnej obejmują:

1) Aktywizacje wspólnot Caritas w Polsce i kształtowanie postaw prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań;

2) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w duchu encykliki Laudato si’,

3) Rzecznictwo na rzecz wdrożenia traktatu paryskiego i ochrony najsłabszych mieszkańców planety przed skutkami degradacji środowiska i zmian klimatu.

Projekt zakłada m.in. stworzenie sieci animatorów Caritas Laudato si’ oraz wspieranie lokalnych inicjatyw wolontariackich, parafialnych i szkolnych wspólnot Caritas. Działania projektowe będą realizowane w 12 diecezjach (5 diecezji w roku 2019 plus 7 diecezji w roku 2020). Kampania informacyjna obejmie całą Polskę (planowany zasięg - 16 milionów odbiorców). Caritas Diecezji Sosnowieckiej został wybrany jako jeden z pięciu w kraju do udziału w pierwszej edycji programu. Mamy nadzieję, że nasi wolontariusze zarówno ci działający w Parafialnych Zespołach Caritas, jak również uczniowie ze Szkolnych Kół Caritas czynnie zaangażują się w działania projektowe, które przyniosą realne, pozytywne zmiany, oddziałujące na otoczenie w którym mieszkają i działają.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.