Poświęcenie wyposażenia usług opiekuńczych Caritas

Data dodania: 2020.01.16

16 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste poświęcenie miejsc z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach. Poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Bożena Borowiec - Z-ca Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, Artur Wojtków – wiceprezes JSW, Gabriel Cyrulik – członek zarządu Fundacji JSW, Katarzyna Dudkiewicz – koordynator Biura Zarządu JSW, Natalia Wierzelewska Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Sabina Stanek - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Sosnowcu, zastępczynie Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu  a także przyjaciele Caritas.

Schronisko dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach działa od 2002 roku. Budynek Schroniska w 2016 r. dzięki wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego NFOŚiGW i WFOŚIGW oraz Biskupa Sosnowieckiego przeszedł gruntowny remont oraz został poddany termomodernizacji. W chwili obecnej Placówka spełnia najwyższe standardy  zapewniając tym samym każdej osobie w niej przebywającej poszanowanie ludzkiej godności oraz poczucie bezpieczeństwa.

Znajduje się tu 55 miejsc dla osób bezdomnych. Placówka współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miasta Dąbrowy Górniczej. W odpowiedzi na zmiany ustawy o Pomocy Społecznej oraz zapotrzebowania środowiska lokalnego od stycznia 2020 roku schronisko otwarło 15 miejsc z usługami opiekuńczymi. 10 miejsc przeznaczonych dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej natomiast 5 dla osób z terenu Sosnowca.

Utworzenie miejsc opiekuńczych było możliwe dzięki wsparciu Fundacji JSW oraz Caritas Polska, które w całości sfinansowały to przedsięwzięcie. To pierwsza w tym regionie placówka o takim standardzie, która spełnia wszystkie wymogi ustawy a wykwalifikowanej kadrze zapewnia przyjemne warunki pracy.

Ksiądz Bp. poświęcił również samochód – Busa, który ułatwi pracę i mobilność pracowników, wolontariuszy i podopiecznych naszej Caritas. Samochód również został zakupiony ze środków Fundacji JSW i Caritas Polska.

Jesteśmy wdzięczni  naszym darczyńcom  za udzielone wsparcie.

Tekst: CARITAS

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.