Kalendarz diecezjalny - styczeń

Data dodania: 2017.12.21

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli tworzyć swoją wiarę w pełnej wolności.

1 I - PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t.I, wydanie II, s.424n).
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1 Pf o NMP - nr 55, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo (MR s.382*).
Czytania: (L, t.I, s.203n) Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21.
Dzień imienin: Mieczysława
obchodzą księża: Miarka, Raszewski.
Rocznica śmierci:
2006 - ksiądz Kazimierz Szwarlik (Będzin).

2 I - WTOREK - ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO i GRZEGORZA z NAZJANZU, BISKUPÓW i DOKTORÓW KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub doktorach Kościoła, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Czytania: (L, t.I, s.212n) 1 J 2, 22-28; J 1, 19-28.

3 I - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 3 stycznia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 3 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Czytania: 1 J 2, 29-3,6; J 1, 29-34.
Albo:
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG, t.I, wydanie II, s.1041n), I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. (MR s.184"), 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
Czytania: (L, t.VI, s.45n) Flp 2,1-11 (Flp 2,1-5), Łk 2,21-24.
Rocznica śmierci:
1999 - ksiądz Zbigniew Lewiński (Sosnowiec).

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183", 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo Mszę o powołania kapłańskie (fioletowy, MR s.131’’, 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11). Po Mszy św. wieczornej Godzina Święta i modlitwy za kapłanów.

4 I - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 4 stycznia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 4 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Czytania: 1 J 3,7-10; J 1, 35-42.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Eugeniusz Grzyb.
Rocznica śmierci:
1997 - ksiądz Henryk Koścień (Kielce, Szreniawa).
2017 - ksiądz Piotr Pisarczyk (Olkusz)

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (biały, MR s.186" lub MR s.279; Pf o NSPJ - nr 48). Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

5 I - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 5 stycznia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości Objawienia Pańskiego.
Msza: (biały) wł. z 5 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Czytania: 1 J 3, 11-21; J 1, 43-51.
Albo:
BŁ. MARII MARCELINY DAROWSKIEJ, ZAKONNICY - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of z tekstów wspólnych o zakonnikach, I tydzień psałterza, I Nieszpory z Uroczystości Objawienia Pańskiego.
Msza: (biały) wspólna o zakonnikach lub o św., którzy pełnili dzieła miłosierdzia, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Rocznica śmierci:
2010 - ksiądz Stanisław Sapilewski (Będzin, Zborówek).

6 I - SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Misyjny Dzień Dzieci. Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t.I, wydanie II, s.488n).
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Objawieniu – nr 6, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo (MR s.383*).
Czytania: (L, t.I, s.226n) Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12.
Rocznica sakramentu święceń:
1954 - ksiądz Gibała.
1965 - ksiądz Podkowa.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj święto Chrztu Pańskiego, które jest przypomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią sakramentu chrztu.
2. Kończy się okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczynamy tzw. okres zwykły. Kościół nie obchodzi w nim jakiejś szczególnej tajemnicy Chrystusa, ale rozważa całą pełnię tajemnicy naszego Pana.

7 I - NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Msza za parafian.
LG: Of wł., Modlitwa w ciągu dnia III tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Chrzcie Pańskim - nr 7, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t.I, s.258n) Iz 55, 1-11; 1 J 5, 1-9. Mk 1, 7-11.

UWAGA:
Po Komplecie kończy się okres Bożego Narodzenia.
Zmiana Lekcjonarza i Liturgii Godzin - Tom III
Obowiązuje cykl B niedzielnych czytań mszalnych, a w dni powszednie cykl I.

OKRES ZWYKŁY
1. Rozpoczyna się pierwsza część okresu zwykłego w ciągu roku. Trwać będzie do wtorku przed Środą Popielcową (13 lutego).
2. W niedziele używamy formularzy Mszy św. oznaczonych numerem kolejnej Niedzieli zwykłej, rozpoczynając od drugiej (MR s.243).
3. Tylko uroczystość i święto Pańskie zajmują miejsce Niedzieli zwykłej. W dni powszednie we Mszy św. możemy używać któregokolwiek formularza z 34 formularzy mszalnych na Niedziele, formularza Mszy wotywnej lub w różnych potrzebach, których bogaty zestaw zawiera MR. Zawsze jednak należy się kierować nie własnymi upodobaniami i wygodą lub innymi osobistymi względami, lecz brać pod uwagę pożytek wiernych (OWMR 352-356).
4. W soboty okresu zwykłego, gdy nie przypada wspomnienie obowiązkowe, można odprawiać wspomnienie NMP w sobotę (Msze wspólne o NMP - MR s.5"n, 1-4 Pf o NMP - nr 55-58 lub korzystać ze Zbioru Mszy o NMP).
5. Z VI tomu Lekcjonarza korzystamy tylko wówczas, gdy wspomnienia świętych posiadają własne czytania, to znaczy mówią one o samej osobie świętego albo o tajemnicy, o której sprawowana jest Eucharystia. Niekiedy podawane są czytania przystosowane. Ukazują one albo szczególny rys życia duchowego świętego, albo wyrażają jego dzieła. Nie jest konieczne stosowanie tych czytań. Nie należy opuszczać czytań wyznaczonych na poszczególne dni. Kościół bowiem pragnie obficiej zastawiać wiernym stół Słowa Bożego.
6. Kolędy, choć tradycyjnie towarzyszą liturgii tego okresu do święta Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego, winny być śpiewane przed rozpoczęciem i po zakończeniu Eucharystii.

8 I - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego (LG, t.III, s.41n), I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły (MR s.242), 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 1, 1-8; Mk 1, 14-20.

9 I - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 1, 9-20; Mk 1, 21-28.

10 I - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 3, 1-10, 19-20; Mk 1, 29-39.

11 I - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 4, 1-11; Mk 1, 40-45.
Rocznica śmierci:
1994 - ksiądz Henryk Danielewski (Dąbrowa Górnicza).
2002 - ksiądz Zygmunt Hyra (Sosnowiec).

12 I - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Mk 2, 1-12.
Dzień imienin: Arkadiusza
obchodzą księża: Kajdas, Witkowski.

13 I - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza, I Nieszpory z drugiej Niedzieli Zwykłej.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Mk 2, 13-17.
Albo:
ŚW. HILAREGO, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach lub o doktorach Kościoła, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj druga Niedziela zwykła w roku liturgicznym.
2. Prosimy w Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan, aby wszyscy uczniowie Chrystusa tworzyli "jedną owczarnię i mieli jednego Pasterza". Można uzyskać odpust zupełny za podjęcie jakiejś funkcji w celebracji tego tygodnia i uczestnictwo w jego zakończeniu.
3. W środę przypada Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

14 I - DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z drugiej Niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1 Sm 3, 3b-10. 19; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; J 1, 35-42.
Rocznica śmierci:
2009 - ksiądz Julian Bajer (Jaworzno).

15 I - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) II tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 15, 16-23; Mk 2, 18-22.

16 I - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) II tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 16, 1-13; Mk 2, 23-28.
Dzień imienin: Marcela
obchodzi ksiądz Magott.
Dzień imienin: Pawła
obchodzi ksiądz Stec.
Dzień imienin: Włodzimierza
obchodzą księża: Skoczny, Wiecha.

17 I - ŚRODA - ŚW. ANTONIEGO, OPATA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Mk 3, 1-6.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Antoni Kazior.

UWAGA:
W Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan każdego dnia można odprawiać Mszę św. o jedność chrześcijan (MR s.136"- 139", kolor dnia, Pf o jedność Kościoła - nr 85, ME V z Pf "D" lub ME o tajemnicy pojednania), czytania z dnia lub wyznaczone przez Komisję Episkopatu ds. Ekumenizmu.

18 I - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) II Niedziela zwykła,1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Mk 3, 7-12.

19 I - PIĄTEK - ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek, s.5), II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł. (MR Dodatek, s.7) wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach - nr 73lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 24, 3-21; Mk 3,13-19.
Dzień imienin: Mariusza
obchodzą księża: Biśta, Dydak, Górszczyk, Juraszczyk, Kafel, Karaś, Lizończyk, Olejnik, Pasternak, Smętek, Socała, Sowiński, Trąba, Wróbel.

20 I - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza, I Nieszpory z trzeciej Niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) II tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 1,1-4. 11-12. 19. 23-27; Mk 3, 20-21.
Albo:
ŚW. FABIANA, PAPIEŻA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach lub papieżach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. SEBASTIANA, MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj trzecia Niedziela zwykła w roku liturgicznym. Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci, a jutro - Dzień Dziadka.
2. W środę wspomnienie św. Franciszka Salezego – patrona pracowników mediów. Otoczmy modlitwą dziennikarzy.
3. W czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, kończymy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
4. W piątek przypada Dzień Islamu w Kościele w Polsce.

21 I - TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Msza za parafian.
Dzień Babci.
LG: Of z trzeciej Niedzieli zwykłej, III tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Jon 3, 1-5. 10; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20.
Dzień imienin: Jarosława
obchodzą księża: Ciszek, Wolski.

22 I - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dzień Dziadka.
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) III Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 5, 1-7. 10; Mk 3, 22-30.
Albo:
ŚW. WINCENTEGO, DIAKONA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO, PREZBITERA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek III, s.10), III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. (MR s.249"), Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

23 I - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) III Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Mk 3, 31-35.
Albo:
BŁ. WINCENTEGO LEWONIUKA i TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW z PRATULINA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek III, s.13), III tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł. (MR Dodatek, s.10),wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

24 I - ŚRODA - ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 7, 4-17; Mk 4, 1-20.

25 I - CZWARTEK - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of wł., III tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf o Apostołach - nr 67.
Czytania: (L, t.VI, s.58n) Dz 22, 3-16 (Dz 9, 1-22); Mk 16,15-18.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Nawrócenia św. Pawła w Dąbrowie Górniczej.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Paweł Tracz.

26 I - PIĄTEK - ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA i TYTUSA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: (L, t.VI, s.62n) 2 Tm 1, 1-8 (Tt 1, 1-5); Łk 10, 1-9.

27 I - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza, I Nieszpory z czwartej Niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) III Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 12, 1-7a. 10-17; Mk 4, 35-41.
Albo:
ŚW. ANIELI MERICI, DZIEWICY - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia z 27 stycznia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł. z 27 stycznia, wspólna o dz. lub o wychowawcach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Jan Włodarczyk.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj czwarta Niedziela zwykła w roku liturgicznym.
2. W piątek, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego. W czasie Mszy św. błogosławieństwo świec i procesja.
3. Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego. Szczególną modlitwą otaczamy wszystkie osoby, które żyją konsekracją zakonną. Modlimy się o nowe powołania do życia zakonnego z naszej diecezji. Tego dnia ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na wsparcie żeńskich Zakonów Klauzurowych.
4. W tym tygodniu przypadają pierwsze: czwartek, piątek i sobota miesiąca.

28 I - CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z czwartej Niedzieli zwykłej, IV tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Pwt 18, 15-20; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28.
Dzień imienin: Tomasza
obchodzą księża: Pasternak, Zmarzły.
Rocznica śmierci:
1993 - ksiądz Antoni Popielarczyk (Strzemieszyce).
2011 - ksiądz Fortunat Nowak (Będzin, Łany Wielkie).

29 I - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) IV Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Mk 5, 1-20.

30 I - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) IV Niedziela zwykła,1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3; Mk 5, 21-43.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Maciej Gaik.

31 I - ŚRODA - ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach lub o wychowawcach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 24, 2. 9-17; Mk 6, 1-6.

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183", 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo Mszę o powołania kapłańskie (fioletowy, MR s.131’’, 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11). Po Mszy św. wieczornej Godzina Święta i modlitwy za kapłanów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.