Olkusz:100-lecie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Data dodania: 2020.10.12

11 października o godzinie 13.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka obchodzono w parafii św. Andrzeja w Olkuszu 100-lecie istnienia na olkuskiej ziemi III Zakonu Świeckich Św. Franciszka z Asyżu.

Na początku, przed rozpoczęciem Eucharystii, członkowie Trzeciego Zakonu Św. Franciszka wnieśli procesyjnie krzyż oraz relikwie świętego Franciszka. Następnie ks. Stefan Rogula – opiekun III Zakonu w parafii Św. Andrzeja w Olkuszu - przypomniał historię III Zakonu Św. Franciszka z Asyżu. Zwrócił m.in. uwagę, że dnia 25 czerwca 1920 roku ks. bp Augustyn Łosiński – biskup diecezji kieleckiej, na ręce ówczesnego proboszcza parafii św. Andrzeja w Olkuszu, ks. kan. Marcina Smółki, przesłał dokument, wyrażający zgodę na utworzenie - dla zwiększenia pobożności wiernych - Stowarzyszenia Trzeciego Zakonu Świeckiego Św. Franciszka Serafickiego w parafii Olkusz. Ojciec Czesław Bogdalski z Zakonu Braci Mniejszych Ojców Bernardynów – wizytator, kierownik III Zakonu Św. Franciszka, erygował 8 września 1920 Kongregację Trzeciego Zakonu pod wezwaniem i opieką Św. Jana Kantego w miejscowości Olkusz – odbyło się to w obecności świadków Michała Ziarnika i Piotra Kajdy. Od tej pory zaczęło działać, jako kanonicznie erygowane, Stowarzyszenie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w parafii Św. Andrzeja Ap. w Olkuszu.

Podkreślić jednak należy, że zorganizowany kult Św. Franciszka z Asyżu w parafii istniał już od 1895 roku. Jedna z notatek określa, iż istniał prywatnie zorganizowany Zastęp Tercjarzy.

Przez długie lata, od 1970 roku funkcję sekretarki pełniła siostra Aleksandra Kurach. Dokonała ona spisu braci i sióstr Trzeciego Zakonu (biorąc pod uwagę spisy z różnych lat oraz rok rozpoczęcia nowicjatu). Według tego zestawienia pierwszy nowicjat miał miejsce w 1892 roku (ostatni w spisie w 1983; spis liczy 426 osób; w niektórych zestawieniach podane są miejscowości, z których rekrutowali się bracia i siostry III Zakonu, np. Olkusz, Witeradów, Żurada, Pomorzany, Starczynów, Bogucin, Klucze, Sikorka, Skalskie, Hutki, Mazaniec). Nie było żadnej czasowej przerwy w działalności Stowarzyszenia. W mniejszej czy większej grupie wierni tej społeczności parafialnej i sąsiednich starali się realizować wskazania św. Franciszka i żyć jego duchem. Obecnie jest 13 osób po ślubach wieczystych i 4 osoby przygotowujące się do ślubów czasowych. Bratem przełożonym jest wybrany niedawno brat Tomasz. Systematycznie wpisywane są do księgi członków Zgromadzenia nowe osoby po złożonych ślubach wieczystych oraz prowadzona jest m.in. kronika. Ks. Stefan Rogula w swoim słowie zwrócił też m.in. uwagę na potrzebę modlitwy w intencji nowych powołań do III Zakonu, a także do kapłaństwa i życia konsekrowanego w Kościele, również w naszej diecezji. Następnie słowo wygłosił ks. Mieczysław Miarka – proboszcz bazyliki olkuskiej, m.in. witając przybyłych.

Wraz z Księdzem Biskupem Grzegorzem Kaszakiem Eucharystię sprawowali także dziekan olkuski ks. Henryk Chmieła oraz ojciec Lucjusz Wójtowicz OFM – opiekun Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ks. Stefan Rogula – opiekun parafialny FZŚ i ks. Robert Żwirek. Podczas Mszy Św. obecny był wojewoda małopolski oraz burmistrz Miasta i Gminy Olkusz jak też inni przedstawiciele władzy.

Obecna była także przełożona regionu katowickiego FZŚ siostra Julia Niemiec, opiekunka okręgu sosnowieckiego Trzeciego Zakonu Świeckich Św. Franciszka siostra Helena Gniozdorz, a także osoby z FZŚ z terenu olkuskiego i nie tylko. Uczestniczyło też wielu wiernych z olkuskiej parafii.

Ornat, w którym odprawiał tę Przenajświętszą Ofiarę Ksiądz Biskup był darem Trzeciego Zakonu na ten ich szczególny Jubileusz.

Następnie List z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej (z 27 sierpnia br.) z okazji 100-lecia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Olkuszu odczytał ojciec Lucjusz Wójtowicz OFM: "Franciszkańska droga jest jedną z wielu dróg prowadzących do świętości, na którą wkraczają także świeccy bracia i siostry. Jest powołaniem i wyzwaniem, jak również zobowiązaniem do szczególnego świadectwa we wspólnocie wierzących oraz zlaicyzowanych w świecie. Trzeba pozwolić, by łaska otrzymana na chrzcie świętym owocowała. "Pozwól - pisze Papież – aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo, nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w Twoim życiu". Łącząc się w modlitwie z Ojcem Asystentem oraz Siostrami i Braćmi z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w parafii Świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu, Ojciec Święty życzy, by obchody stulecia istnienia Wspólnoty pogłębiły w każdym więź z Chrystusem i Kościołem. Swoją pamięcią ogarnia także zmarłych członków Zakonu. Wszystkim Tercjarzom, ich duszpasterzom oraz rodzinom Jego Świątobliwość udziela swego błogosławieństwa.

Ksiądz Biskup wygłosił Słowo Boże, zwracając zwłaszcza uwagę, że Tercjarz Świętego Franciszka, to osoba, która spogląda na swojego założyciela, która go naśladuje – jego sposób bycia, odnoszenia się do Pana Boga, bowiem to naśladowanie ma pomóc tak przejść przez to życie, żeby z nim, ze św. Franciszkiem, znaleźć się w Niebie. Biskup podkreślił także, by dziękować Panu Bogu za to, co nam dał, by szanować to, co od Niego otrzymaliśmy i aby innym pomagać.

Na koniec słowa wdzięczności wyraził przełożony brat Tomasz Gajewski, a także ks. Stefan Rogula i ks. prob. Mieczysław Miarka.

Tekst i FOTO: Tomasz Wilczyński

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.