Formacja kapłanów: Jesienne Dni Duszpasterskie

Data dodania: 2021.10.12

Dwa razy w roku w diecezji sosnowieckiej odbywają się tzw. Dni Duszpasterskie. Gościem specjalnym tegorocznej, jesiennej edycji, która odbyła się w dniach 11-12 października, był kanonista - ks. dr hab. Piotr Majer, konsultor Rady Prawnej KEP i wykładowca na Uniwersytecie Papieskim św. Jana Pawła II w Krakowie.

Wiosenne i jesienne Dni Duszpasterskie to coroczne spotkania księży diecezji sosnowieckiej o charakterze formacyjno-szkoleniowym. Wpisują się w formację stałą prezbiterów, a także są okazją do omówienia bieżących wyzwań pastoralnych.

Tematyka jesiennej edycji Dni Duszpasterskich dotyczyła przede wszystkim odnowionego Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego, który wszedł w życie 1 czerwca 2020 r.

Ks. dr hab. Piotr Majer przybliżył księżom zmiany i nowości, które zostały wprowadzone w nowych „protokołach przedślubnych”. Kanonista przypomniał m.in. o obowiązku przeprowadzania rozmowy duszpasterskiej osobno z narzeczoną i z narzeczonym.

Ks. Majer zwrócił również uwagę na potrzebę należytego upewnienia się duszpasterza co do zdolności psychicznej kandydatów do małżeństwa, bo – jak zauważył – obecnie najczęstszym powodem stwierdzania nieważności małżeństwa jest właśnie niezdolność psychiczna jednego lub obu małżonków do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich.

Kanonista podkreślił, że badanie przed ślubem powinno mieć charakter spokojnej rozmowy duszpasterskiej. Dlatego na spisanie protokołu przedślubnego niezbędne jest zarezerwowane odpowiedniej ilości czasu – około 1 godziny – aby bez pośpiechu wysłuchać każdej ze stron.

Ks. Majer przypomniał również, że duszpasterz prowadzący badanie przedślubne powinien wykazywać się daleko posuniętym taktem i kulturą osobistą oraz zapewnić narzeczonym komfort spotkania. W tym kontekście ważne jest chociażby odbywanie rozmów kanonicznych w miejscu spokojnym, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał w rozmowie.

Wśród innych tematów podjętych przez zaproszonego gościa znalazła się również kwestia dopuszczania wiernych do godności rodziców chrzestnych. Coraz częściej zdarza się tak, że rodzina ma trudność ze znalezieniem kogokolwiek, kto spełniałby wymagania do podjęcia roli matki lub ojca chrzestnego (życie w związku sakramentalnym, prowadzenie życia zgodnego z wiarą, regularne korzystanie z sakramentów).

Ks. Majer przypomniał, że w takich sytuacjach prawo kościelne dopuszcza obecność tylko jednego rodzica chrzestnego, a czasem nawet ich brak.

Nie można natomiast „obchodzić problemu” braku chrzestnego lub chrzestnych przez wskazywanie tzw. świadka chrztu. Zaproszony gość przypomniał, że prawo kanoniczne przewiduje tę rolę tylko dla ochrzczonych niekatolików (np. protestanci). Katolik nie może być świadkiem chrztumoże być jedynie rodzicem chrzestnym, o ile spełni wspomniane wymagania.

Jesienne Dni Duszpasterskie, podobnie jak wiosenna edycja, odbyły się w dwóch, alternatywnych terminach i lokalizacjach: 11 października w Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu oraz 12 października w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Olkuszu.

tekst: ks. Przemysław Lech
zdjęcia: ks. Paweł Stec, ks. Przemysław Lech


 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.