Turniej piłki halowej Liturgicznej Służby Ołtarza

Data dodania: 2021.10.22

Diecezjalny Moderator Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Sosnowieckiej - ks. Łukasz Tkaczyk - zaprasza wszystkich ministrantów i lektorów do wizięcia udziału w Turnieju Piłki Halowej.


Regulamin Turnieju Piłki Nożnej Halowej
Ministrantów i Lektorów Diecezji Sosnowieckiej

I. CEL TURNIEJU:

• Wyłonienie mistrzów w halowej piłce nożnej w trzech kategoriach wiekowych.
• Popularyzacja  piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz integracja ministrantów i lektorów Diecezji Sosnowieckiej.
• Gra w piłkę nożną jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego.

II. TERMIN: 20 listopada  2021 – w godzinach 8:00 – 16.00

III. ZGŁOSZENIE
Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy on-line do 10 listopada|: https://forms.gle/59y2Hz2gcsbWgMW1A

IV. MIEJSCE:

Hala Sportowa przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II W Sławkowie

V. ORGANIZATOR:

• Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Sosnowieckiej
• Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej

VI. UCZESTNICTWO:

1)  W turnieju mogą brać udział wyłącznie ministranci i lektorzy
a)  należący do jednej parafii
b)  mieszkający na terenie parafii

W przypadku trudności w zebraniu drużyny z jednej parafii, można zebrać drużynę z reprezentantów kilku parafii w ramach tego samego dekanatu.

W przypadku łączenia drużyn między parafiami,  jedna parafia NIE MOŻE mieć reprezentantów w kilku różnych drużynach w tej samej kategorii wiekowej.

2)  Turniej odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

a)  Ministrant: rok urodzenia 2010-2014
b)  Lektor młodszy: 2006-2009
c)  Lektor starszy: 2001-2005

3)  Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości i wieku zawodnika.

4)  Każdy zespół może się składać z 7 zawodników (4 zawodników w polu + bramkarz + rezerwowi).

5)  Każdy zespół musi mieć pełnoletniego opiekuna (trenera).

6)  Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w turnieju.

7)  Zawodnicy muszą:

a)  być zgłoszeni na imiennej liście potwierdzonej przez proboszcza parafii
b)  zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
c)  zawodnicy pełnoletni muszą dostarczyć zgodę wizerunkową

8) Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport — tylko takie będą akceptowane).

9)  W sytuacji stwierdzenia faktu udziału zawodnika  nieuprawnionego (starszy, nie będący w LSO) następuje dyskwalifikacja całej drużyny parafialnej z turnieju.

10)  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:

1. W turnieju uczestniczy maksymalnie  8 drużyn w danej kategorii wiekowej.

2. Czas meczy ustalony będzie przed turniejem (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i możliwości logistycznej hali).

3. Jeśli przyjmiemy system rozgrywek grupowych to o kolejności miejsc w grupach eliminacyjnych decydują:

- liczba zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego meczu
- różnica bramek
- większa liczba zdobytych bramek
- rzuty karne do ,,złotej bramki”

O wyborze systemu rozgrywek poinformujemy drużyny po terminie zgłoszeń

4. Jeżeli spotkanie rozgrywane systemem pucharowym zakończy się remisem, to zarządza się wykonywanie serii trzech rzutów karnych, w przypadku gdy one nie przyniosą rozstrzygnięcia sędzia zarządza kolejne karne aż do wyłonienia zwycięzcy.

5. Mecze rozgrywane będą piłkami halowymi.

VIII. NAGRODY:

- pamiątkowe medale dla najlepszych drużyn poszczególnych kategorii
- puchary dla trzech najlepszych drużyn poszczególnych kategorii.
- najlepszy strzelec

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i w innych miejscach na terenie turnieju.

2. Do zmian niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków w czasie gry.

4. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną parafię.

5. Zawodnik może reprezentować parafię w kilku kategoriach wiekowych uwzględniając kategorie wiekowe (zawodnik młodszy może grać w swojej kategorii wiekowej oraz w starszej kategorii).

6. W sytuacji stwierdzenia udziału w meczu zawodnika nieuprawnionego (nie będący w służbie LSO lub starszy wiekowo) zostaje nałożona dyskwalifikacja na całą drużynę w całym turnieju. W skrajnych przypadkach (gdy jest takich zawodników więcej niż jeden) nakłada się zakaz udziału drużyny w kolejnym turnieju.

7. Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

8. Szczegółową interpretację regulaminu rozgrywek oraz zgłoszone protesty pozostawia się w gestii organizatorów.

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju.

10. Podczas trwania turniej zawodnicy znajdują się pod opieką opiekuna Służby Liturgicznej w swojej parafii lub wyznaczonego przez niego pełnoletniego opiekuna. W obu przypadkach należy przedstawić formularze zgody rodziców zamieszczone w załączniku.

Ks. Łukasz Tkaczyk
Diecezjalny Moderator LSO

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.