100 lat Karmelitanek Dzieciątka Jezus (wywiad)

Data dodania: 2021.08.21

100 lat istnienia Karmelitanek Dzieciątka Jezus to nie tylko okazja do pełnego wdzięczności spojrzenia "przez ramię". To także dobry moment aby popatrzeć "przed siebie" i dostrzec nowe wyzwania, które z pewnością i dziś stoją przed Zgromadzeniem, które za swój charyzmat obrało drogę dziecięctwa Bożego. Rozmawiamy o tym z s. Konradą Dubel CSCIJ, postulatorką procesów beatyfikacyjnych o. Anzelma Gądka OCD i m. Teresy Kierocińskiej CSCIJ.


Ks. Przemysław Lech (Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej): Za nami uroczystości w sosnowieckiej Katedrze, podczas których dziękowały Siostry za 100 lat istnienia swojego Zgromadzenia. Czym dla Was jest ten jubileusz?

S. Konrada Dubiel CSCIJ: Jubileusz 100-lecia założenia Zgromadzenia jest dla nas nie tylko zwykłą refleksją, że czas ucieka. To także historyczny moment, w którym spoglądamy w przeszłość. Czynimy rachunek sumienia i składajmy Panu Bogu dziękczynienie za Jego prowadzenie.

Z ożywioną świadomością identyfikujemy się z naszym „dziś” i spoglądamy także ku przyszłości, by także nowe pokolenie sióstr czuło tożsamość karmelitanki Dzieciątka Jezus i spełniało misję w Kościele, jak tego z inspiracji Ducha Świętego pragnęli nasi Założyciele - Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD i Czcigodna Sługa Boża m. Teresa Kierocińska.


Sosnowiecka wspólnota z bp. Grzegorzem Kaszakiem

 

- Jubileuszowej Mszy świętej przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce - abp Salvatore Pennacchio. Co oznacza do Sióstr obecność Nuncjusza Apostolskiego podczas tych uroczystości?

Główne obchody naszego dziękczynienia w Sosnowcu, gdzie znajduje się nasz Dom Macierzysty, pod przewodnictwem abp. Nuncjusza Salvatore Pennacchio potwierdzają nasze miejsce w „sercu” Kościoła, tak jak czuła to również nasza Patronka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Od 1954 r. jesteśmy zgromadzeniem na prawie papieskim. Obecność Nuncjusza Apostolskiego jest dla nas dowodem miłości Piotra naszych czasów, którego jest on przedstawicielem.

Otrzymałyśmy z okazji jubileuszu List od Ojca Świętego Franciszka. Nasze siostry pracują także w 11 krajach świata, gdzie przez modlitwę i dobre czyny chcemy być miłością w Kościele powszechnym.

Jak Siostry definiują swoją misję w perspektywie przyszłości?

Zarówno teraz, jak i w przyszłości z pewnością będziemy w realizacji naszej misji kierować się celem Zgromadzenia określonym w konstytucjach, napisanych przez ojca Założyciela, który był wrażliwy na potrzeby Kościoła, w pełnym posłuszeństwie jego pasterzom.

Także nasza współzałożycielka, m. Teresa od św. Józefa (Matka T. Kierocińska - przyp. Biuro Prasowe), swoim pełnym poświecenia życiem wskazała drogę, jak służyć tym „najmniejszym” i być otwartym na „znaki czasu”.

Najważniejsze jest nasze świadectwo życia konsekrowanego i życia karmelitańskiego, najpierw jedność z Bogiem, przez modlitwę, potem służba bliźnim. Taka kolejność rzeczy nie pozwoli samemu się zagubić i zapewni owocne apostolstwo, także w przyszłości.

- W jaki sposób Siostry pragną realizować swój charyzmat w obecnym kontekście kościelno-społecznym?

Charyzmat dziecięctwa Bożego, którym żyjemy, oparty jest na Ewangelii oraz na doświadczeniu „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Obecne przemiany społeczne i wyzwania pojawiające się w Kościele utwierdzają nas w przekonaniu, że nasz charyzmat jest zawsze aktualny. Mamy nadal z pokorą i ufnością modlić się i prosić za Kościół, kapłanów, za rodziny, młodzież i dzieci.

Prowadzone dzieła apostolskie i charytatywne, przedszkola, domy rekolekcyjne, praca przy parafii, zarówno w Europie jak i w Afryce, dają nam wiele możliwości oddziaływania na rodziny, prowadzenia ludzi do pogłębionej wiary, towarzyszenia im i pomocy w ich życiu sakramentalnym.

Na miarę łaski Bożej i nowych powołań, Zgromadzenie ma w tym szerokie pole działania także w przyszłości. Dzięki łasce chrztu świętego wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca w niebie, ważne jednak, byśmy coraz bardziej czuli tożsamość dziecka Bożego, umieli wracać na drogę tej godności i rozwijali się ku świętości.

- Bardzo dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję bardzo.

opracował: ks. Przemysław Lech


List Papieża Franciszka z okazji 100-lecia Zgromadzenia 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.