Będzin: Na Syberce upamiętniono śp. ks. Stefana Gibałę

Data dodania: 2021.11.07

- Dziś, gdy pragniemy uczcić osobę śp. ks. prał. Stefana Gibały, w szczególności chcemy dostrzec jego ofiarę, którą składał dla Będzina i za Będzin – powiedział ks. Marian Duda z Częstochowy 7 listopada podczas Mszy w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie. Eucharystia, której przewodniczył bp Grzegorz Kaszak, wiązała się z upamiętnieniem budowniczego świątyni i nadaniem ulicy przy kościele jego imienia.

W uroczystości wzięli udział, przywitani przez obecnego kustosza sanktuarium – ks. Zygmunta Skipirzepę, zaproszeni goście, m.in. kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu – ks. Mariusz Karaś, wiceprezydent Będzina – Aneta Witkowska-Złockastarosta będziński - Sebastian Szaleniec  oraz wieloletni przyjaciel i świadek życia śp. ks. Gibały – ks. dr hab. Marian Duda, który wygłosił kazanie.

Ks. Duda w swojej homilii nawiązał do Ewangelii z dnia, która opowiada o wdowim groszu wrzuconym do świątynnej skarbony:

- Czym jest nasze ludzkie życie? Życie moje i twoje? Powiedzmy to najprościej, jak potrafimy: nasze życie to wrzucanie każdego dnia do skarbony wieczności naszych czynów, jak drobnych pieniędzy, grosz po groszu. Suma tych codziennych ofiar składa się na sumę całego życia – ofiarę na miarę wieczności – wyjaśnił ks. Duda.

Kaznodzieja odniósł również treść Liturgii Słowa bezpośrednio do życia śp. ks. Stefana Gibały:

- Dziś, gdy pragniemy uczcić osobę śp. ks. prałata Stefana Gibały, to przede wszystkim chcemy to uczynić w świetle Ewangelii. Pragniemy dostrzec tę ofiarę, którą składał każdego dnia, dając z siebie wszystko. W skarbonie wieczności znajduje się jego długie, bardzo pracowite życie. W wieczności jest zamknięte jego 65 lat gorliwego kapłaństwa. Ale w szczególności chcemy dostrzec tę jego ofiarę z siebie, którą złożył dla Będzina i za Będzin – podkreślił ks. Duda.

- Jako jeden ze świadków jego życia i posługi kapłańskiej pragnę zaświadczyć, że składał tę ofiarę ze swego niedostatku, ze swoich doświadczeń, cierpień, upokorzeń i trudów. Dawał z siebie wszystko wśród zmagań w walce o to wzgórze, aby na jego szczycie była wzniesiona świątynia godna Chrystusa i Jego Matki. W posłudze kapłańskiej dawał siebie cały i do końca – przypomniał kaznodzieja.

Wśród obecnych na uroczystości nie zabrakło kapłanów wywodzących się z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie-Syberce, budowniczych, fundatorów, architektów i inżynierów odpowiedzialnych za powstanie świątyni w niełatwych czasach PRL.

Obecni byli także katecheci i księża-wikariusze, którzy współpracowali z śp. ks. Gibałą, zwłaszcza w pierwszych latach tworzącej się parafii na Syberce.

Na końcu Mszy świętej, organista parafii, a jednocześnie autor inicjatywy nadania przykościelnej ulicy imienia ks. Stefana Gibały – Michał Fiuk, odczytał uchwałę Rady Miejskiej w Będzinie.

Droga wewnętrzna prowadząca do Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu i do budynku Archiwum Diecezji Sosnowieckiej w myśl brzmienia uchwały – będzie nosić od dziś nazwę „ks. prałata Stefana Gibały”, co potwierdza stosowna tablica przymocowana na budynku parafialnym.

Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie-Syberce została ustanowiona 1 kwietnia 1981 r. przez biskupa częstochowskiego Stefana Barełę. Pierwszym proboszczem został ks. Stefan Gibała.

Terytorialnie wydzielona została z parafii pw. Świętej Trójcy i św. Jana Chrzciciela w Będzinie. Po zakończeniu prac budowlanych uroczystego poświęcenia (konsekracji) kościoła 28 maja 2000 r. dokonał biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB.

Decyzją biskupa sosnowieckiego przy kościele parafialnym 24 maja 1997 r. zostało erygowane sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu. Jest to pierwsza w Polsce świątynia-pomnik martyrologii Polaków na Wschodzie. W 2019 roku przy kościele pochowany został jego pierwszy proboszcz, ks. prał. Stefan Gibała.

Życiorys śp. ks. Stefana Gibały

tekst: ks. Przemysław Lech
zdjęcia: Piotr Lorenc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.