Czeladź: zawierzenie rodzin św. Józefowi

Data dodania: 2021.01.20

W Sanktuarium św. Jana Marii Vianneya, w Czeladzi-Piaskach, 19 stycznia 2021 roku, o zmierzchu, po mszy św. wotywnej do św. Józefa, której przewodniczył proboszcz ks. Józef Handerek, a słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Zmarzły, odbyło się drugie nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP.

Po powitaniu św. Józefa i przedstawieniu próśb złożonych u Jego stóp, oczy zebranych skierowane zostały na Świętą Rodzinę, jako na wzór cnót, które są najcenniejszym drogowskazem dla budowania miłości, pokoju i zrozumienia w rodzinach.

Wszystkie wezwania oraz akty zawierzenia oddania się opiece świętemu, przeplatały się z pięknym kolędowaniem rodzinnej kapeli z Żywiecczyzny. W słowach pieśni o świętym Józefie odkrywaliśmy jakże milczącą i nieznaną nam postać Józefa, Najczystszego Oblubieńca Maryi. Poznawaliśmy Jego Serce, pełne nadzwyczajnego współczucia dla ludzkości.

Św. Józef całkowicie ofiarował swoje życie Maryi i Jezusowi, co wyrażało się w bezinteresownej miłości do Matki Boga, wyrażonej przez „małżeński dar z siebie”. Pozostał w ukryciu, by nie być przeszkodą dla Bożego planu dokonującego się w Niej.  Wypełniał wszystkie polecenia otrzymane od anioła.

"Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu"

(św. Jan Paweł II, Redemptoris custos)

Następnie młodzi małżonkowie, w imieniu młodych małżeństw z parafii, zawierzyli opiece św. Józefa, siebie nawzajem.

Małżonkowie z długoletnim stażem, jako przedstawiciele parafii, także zawierzyli pod opiekę świętemu Józefowi swoją rodzinę. Następnie proboszcz parafii, dokonał zawierzenia pod opiekę świętego Józefa wszystkich rodzin obecnych na nabożeństwie oraz wszystkich rodzin parafii. W szczególny sposób zawierzył mężczyzn:

"Św. Józefie, Głowo Najświętszej Rodziny,  powierzamy Twojej opiece nasze rodziny, w sposób szczególny mężczyzn: ojców, mężów, synów i braci; wszystkich mężczyzn. Daj im męską odwagę, dzięki której potrafiliby szanować i bronić swoje matki, żony, córki i siostry.

Wyproś dla nich serca wrażliwe i czyste, by wszystkie kobiety, które im zaufały, kochali miłością bezinteresowną, współczującą i dyskretną. Taka miłość nie szuka własnej korzyści, ale pragnie jedynie ofiarować siebie w darze. Otocz swoją szczególną pieczą mężów i ojców rodziny; niech będą dla swoich żon i dzieci troskliwi, opiekuńczy i delikatni. Niech dają im oparcie i poczucie bezpieczeństwa."

Całe nabożeństwo zwieńczyło zawiązanie się dwóch róż różańcowych pod wezwaniem św. Józefa. Czerwona Róża Ojców oraz Biała Róża Matek. Są to róże rodziców modlących się w intencji swoich dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń swoich rodzin. W swojej modlitwie będą prosić o łaskę wiary dla nich oraz wzywać opieki Józefa i Maryi, by uprosili u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słąbości i grzechów rodzicielskich.

Na kolejne wieczorne nabożeństwo ku czci św. Józefa, proboszcz parafi, ks. Józef Handerek zaprasza na 19 lutego, 2021 roku.

Duszpasterze ParafiiTEMATYCZNY PLAN NABOŻEŃSTW
KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
W PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
W CZELADZI-PIASKACH

19 grudnia 2020 r. - zawierzenie kobiet w stanie błogosławionym oraz dzieci oczekujących przyjścia na świat, których życie jest zagrożone.
19 stycznia 2021 r. - Zawierzenie Rodzin pod opiekę świętego Józefa , oraz wszystkich mężczyzn. Zawiązanie Róż Różańcowych rodziców, modlących się za dzieci.
19 lutego 2021 r. - Droga Krzyżowa ze świętym Józefem.
19 marca 2021 r. - Zawierzenie Parafii, pod opiekę świętego Józefa.
19 kwietnia 2021 r. - Jezu Ufam Tobie - Uczmy się ufności Bogu od św. Józefa.
19 maja 2021 r. - Zawierzenie św. Józefowi swojej pracy oraz miejsca pracy.
19 czerwca 2021 r. - Zawierzenie naszych serc pod opiekę Najczystszego Serca św. Józefa, Niepokalanego Serca Maryi, Najświętszego Serca Jezusa.
19 lipca 2021 r. - Milczenie św. Józefa najgłębszą rozmową z Bogiem- modlitwa prośby o powołania do zakonów kontemplacyjnych.
19 sierpnia 2021 r. - Zawierzenie świętemu Józefowi kapłanów naszej parafii, żywych oraz zmarłych. Modlitwa błagalna o nowe, święte powołania kapłańskie.
19 września 2021 r. - Zawierzenie edukacji dzieci naszej parafii oraz nauczycieli naszej parafii, świętemu Józefowi, najlepszemu wychowawcy i nauczycielowi małego Jezusa.
19 październik 2021 r. - różaniec do świętego Józefa. Różaniec jako prawdziwe nabożeństwo do Maryi.
19 listopada 2021 r. -Zawierzenie  godziny naszej śmierci najlepszemu patronowi dobrej śmierci - św. Józefowi, modlitwa za zmarłych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.