Dekret na Rok Wiary

Data dodania: 2012.10.16

DEKRET BISKUPA SOSNOWIECKIEGO

o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

w Roku Wiary w Diecezji Sosnowieckiej

 

„«Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia".

Tymi słowami rozpoczyna się list apostolski motu proprio „Porta fidei", którym Benedykt XVI ogłosił 11 października 2011 r. Rok Wiary. Aby jeszcze bardziej umożliwić kształtowanie serc przez przemieniającą Chrystusową łaskę, zachęca się, by Rok ten był czasem sprzyjającym większemu zaangażowaniu religijnemu, przystępowaniu z większą wiarą i częściej do sakramentu pokuty oraz podejmowaniu uczynków przyczyniających się do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 5 października 2012r. o odpustach na Rok Wiary, istnieje dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego, czyli darowania przez Miłosiernego Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Odpust ten można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

Wierni odpowiednio usposobieni, a więc w duchu prawdziwej skruchy za własne grzechy, wzbudziwszy wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od każdego grzechu, także powszedniego, po sakramentalnej spowiedzi, przyjęciu Komunii Świętej i modlitwie w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać tę łaskę w czasie trwania Roku Wiary, od 11 października 2012r. do 24 listopada 2013r. w następujących okolicznościach i miejscach:

1. Uczestniczenie w przynajmniej trzech naukach wygłaszanych podczas misji świętych lub trzech rozważaniach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II albo Katechizmu Kościoła Katolickiego.

2. Nawiedzenie w formie pielgrzymki którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich, kościoła katedralnego lub innych miejsc świętych wyznaczonych przez ordynariusza miejsca, połączone z uczestniczeniem w świętych obrzędach lub przynajmniej pozostanie przez stosowny czas w skupieniu i oddanie się pobożnemu rozmyślaniu zakończonemu odmówieniem Ojcze Nasz i Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie, oraz wezwaniami ku czci Matki Bożej i Świętych Apostołów lub Patronów, w zależności od okoliczności czasu i miejsca.

Jako miejsca święte w Diecezji Sosnowieckiej, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu;

Bazylika NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej;

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach;

Bazylika św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu;

Kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie;

Kościół NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedlu Stałym;

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu.

3. We wszystkich kościołach w dniach wyznaczonych przez ordynariusza miejsca z racji uczestniczenia w uroczystej Eucharystii sprawowanej w Roku Wiary lub uroczystej celebracji Liturgii Godzin, dodając odmówienie Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie.

Ponadto wyznaczam następujące dni, w które we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Sosnowieckiej można zyskiwać odpusty zupełne za uczestnictwo w Eucharystii albo Liturgii Godzin połączone z odmówieniem Wyznania Wiary:

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego – 20 listopada;

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia 2012r.;

Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2013r.;

Święto Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2013r.;

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (Światowy Dzień Chorego) – 11 lutego 2013r.;

Uroczystość św. Józefa - 19 marca 2013r.;

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 8 kwietnia 2013r.;

Dzień święceń kapłańskich w Diecezji Sosnowieckiej – 18 maja 2013r.;

Uroczystość św. Brata Alberta – 17 czerwca 2013r.;

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca 2013r.;

Wspomnienie Matki Bożej Anielskiej – 2 sierpnia 2013r.;

Diecezjalna Pielgrzymka Chorych – 4 września 2013r.;

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (uroczyste zakończenie Roku Wiary) - 24 listopada 2013r.

4. W dowolnie wybranym przez każdego wiernego dniu, w którym nawiedzi chrzcielnicę lub - gdy jej nie ma - miejsce własnego chrztu i odnowi przyrzeczenia chrzcielne w jakiejkolwiek przepisanej formie.

5. Ponadto biskupowi diecezjalnemu z okazji głównej celebracji Roku Wiary przysługuje prawo udzielenia papieskiego błogosławieństwa połączonego z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. W Diecezji Sosnowieckiej nastąpi to w dniu uroczystego zakończenia Roku Wiary w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 24 listopada 2013 r.

6. Wierni, prawdziwie skruszeni, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach odprawianych w wyznaczonych dniach (więźniowie, chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i innych domach opieki), mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, łącząc się myślą i duchem z wiernymi obecnymi na tych nabożeństwach, zwłaszcza w chwilach, w których telewizja lub radio transmitują słowa Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego, odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie się znajdują (jeśli to możliwe, w kaplicy klasztornej, szpitalnej lub innej) Ojcze Nasz i Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie, oraz inne modlitwy dla uzyskania odpustu Roku Wiary i ofiarują Bogu swe cierpienia i trudy życia.

7. Udzielam jednocześnie wszystkim spowiednikom sprawującym w Roku Wiary sakrament pokuty w świątyniach wyznaczonych w punkcie 2. uprawnienia do rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym z cenzur latae sententiae, niezadeklarowanych i niezastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej (zob. kan. 508 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

+Grzegorz Kaszak

Biskup Sosnowiecki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.