Jangrot: remont kościoła i wizyta Biskupa

Data dodania: 2019.12.04

Kościół św. Jana Chrzciciela w Jangrocie to świątynia z początku XIX wieku. Wybudowana została w latach 1822-1832 r. według projektu krakowskiego architekta Jana Beka. Fundatorem był biskup krakowski Jan Paweł Woronicz, który w 1824 r. dokonał jego uroczystego poświęcenia (konsekracji). Ponieważ parafia jest starsza wewnątrz kościoła znajdują się dzieła sztuki nawet z XVI wieku.

Kończący się rok to dla parafii w Jangrocie czas ogromnego remontu zabytkowej świątyni. Prace polegające na zbiciu tynków wewnętrznych, a następnie położeniu nowych, specjalnie dobranych tynków renowacyjnych prowadziła firma z Olkusza. Zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim położono tynki w całym kościele do wysokości sklepienia, natomiast w pomieszczeniu chóru oraz prezbiterium wykonano tynkowanie również na sklepieniu. W świątyni wymieniono na nowe schody prowadzące na chór oraz na strych. Z uwagi na zły stan techniczny drzwi głównych oraz bocznych, zostały one zdemontowane i zastąpiono je nowymi, wykonanymi na wzór wcześniejszych z drewna dębowego. Zdemontowane drzwi zabezpieczono i po zgromadzeniu odpowiednich środków zostaną również poddane konserwacji. Na zewnątrz kościoła wykonano nową kostkę brukową wraz z utwardzeniem terenu oraz zabezpieczeniem zieleni. Całość prac odbywała się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim z WUOZ w Krakowie, gdyż obiekt oraz jego otoczenie wpisane jest do rejestru zabytków.

Systematycznie odnawiane są też kościelne obrazy – przed rokiem odnowiono obraz autorstwa Michała Stachowicza z 1882 r. "Rozmnożenie chleba", a w 2019 roku "Ukrzyżowanie Chrystusa" tego samego autora z 1823 r. Konserwacji dzieł ucznia Jana Matejki dokonała firma konserwatorska Wojciecha Szczurka z Krakowa.

Ostatnio z ogromem prac Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka zapoznawał proboszcz parafii, ks. Andrzej Bil.

W parafii Jangrot, która liczy ok. 2400 mieszkańców z trzech miejscowości (Jangrot, Michałówka i Trzyciąż) działa Komitet Parafialny, na czele którego stoi Andrzej Kuś. W skład Komitetu wchodzą parafianie z każdej miejscowości i na potrzeby prowadzonych prac cztery razy w roku zbierane są ofiary, deponowane na specjalnie utworzonym koncie bankowym. Wśród instytucji, które wsparły prace remontowe warto wymienić także Urząd Gminy Trzyciąż, LGD "Nad Białą Przemszą", Fundusz Kościelny MSWiA, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.

Warto wspomnieć też o znakomitej współpracy Gminy Trzyciąż z Parafią Jangrot, dzięki czemu udało się na gruntach parafii przekazanych gminie wybudować parking oraz plac przykościelny – obiekty służące mieszkańcom, parafianom i gościom.

opracowano
na podstawie tekstu Lucjana Gajdy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.