Kalendarz diecezjalny - sierpień

Data dodania: 2020.07.26

INTENCJA POWSZECHNA APOSTOLSTWA MODLITWY
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

1 VIII - SOBOTA – ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory XVIII niedzieli zwykłej.
Msza: (biały), wł., Pf o pasterzach lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Jr 26, 11-16. 24; Mt 14, 1-12.
Rocznica śmierci:
2003 - ksiądz Jan Nelec (Częstochowa, Dąbrowa Górnicza).
ZMIANA LITURGII GODZIN – TOM IV
OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj XVIII niedziela zwykła. Po każdej mszy św. adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
2. Dzisiaj również przypada odpust Porcjunkuli. Można zyskać odpust zupełny. Warunki odpustu: stan łaski uświęcającej, Komunia św., nawiedzenie kościoła i odmówienie modlitwy w intencjach ojca świętego (Ojcze nasz i Wierzę w Boga) oraz brak przywiązania do najmniejszego nawet grzechu.
3. We wtorek, 4 sierpnia, wszystkich kapłanów i wiernych zapraszamy do sanktuarium św. Jana Marii Vianney’a w Czeladzi na wspólną modlitwę z racji wspomnienia tego patrona.
4. W czwartek przypada święto Przemienienia Pańskiego.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
6. Za tydzień, 9 sierpnia, wyruszy z Olkusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
7. Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość Polaków.

2 VIII – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian
LG: Of z XVIII niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na niedziele zwykłe – nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 55, 1-3a; Rz 8, 35. 37-39; Mt 14, 13-21.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej i Jaworznie.

3 VIII - PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XVIII niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Jr 28, 1-17; Mt 14, 22-36.
Rocznica śmierci:
2006 – ksiądz Stanisław Kopczyński (Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce).

4 VIII – WTOREK – ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Jr 30. 1-2, 12-15. 18-22; Mt 15, 1-2. 10-14.

5 VIII – ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XVIII niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Jr 31, 1-7; Mt 15, 21-28.
Albo:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA RZYMSKIEJ BAZYLIKI NMP – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały), kolekta wł., wspólne o NMP, 1-4 Pf o NMP – nr 55-58.
Czytania: (L, t. VI, s. 313) Ap 21, 1-5a; Łk 11, 27-28.

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca.

6 VIII - CZWARTEK – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
LG: Of wł. (LG, t. IV, s. 1014n), II tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Pf o Przemienieniu – nr 45, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t. VI, s. 313n) Dn 7, 9-10. 13-14 lub 2 P 1, 16-19; Mt 17, 1-9.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu i Tucznawie.

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować mszę św. wotywną o NSPJ (biały, MR s. 186" lub MR s. 279; Pf o NSPJ - nr 48). Po mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

7 VIII – PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XVIII niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Na 2, 1.3; 3, 1-3.6-7; Mt 16, 24-28.
Albo:
ŚW. SYKSTUSA II, PAPIEŻA I TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, 1-2 Pf o świętych – nr 70-71 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Albo:
ŚW. KAJETANA, PREZBITERA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały), kolekta wł., wspólna o pasterzach lub o zakonnikach, Pf o pasterzach – nr 73, lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Albo:
ŚW. DOMINIKA, PREZBITERA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały), kolekta wł., wspólna o pasterzach lub o zakonnikach, Pf o pasterzach – nr 73, lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.

8 VIII - SOBOTA – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ W SOSNOWCU
LG: Of z tekstów wspólnych na poświęcenie kościoła (LG, t. VI, s. 1396n), II tydzień psałterza, I Nieszpory XIX niedzieli zwykłej.
Msza: # (biały) w rocznicę poświecenia innego kościoła, Chwała, 2 Pf na rocznicę poświęcenia kościoła – nr 52.
Czytania: (L, t. VI, s. 3*) 1 Kor 3, 9b-11.16-17; Mt 16, 13-19 lub inne do wyboru.

W Bazylice Katedralnej w Sosnowcu:
8 VIII – SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ W SOSNOWCU

LG: wł. (LG, t. VI, s. 1393n), I i II Nieszpory uroczystości z tekstów wspólnych na poświęcenie kościoła.
Msza: ## (biały) w rocznicę poświecenia własnego kościoła, Chwała, Wierzę, 1 Pf na rocznicę poświęcenia kościoła – nr 51, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t. VI, s. 3*) 1 Krl 8, 22-23.27-30; 1 Kor 3, 9b-11.16-17; Mt 16, 13-19 lub inne do wyboru.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj XIX niedziela zwykła.
2. W sobotę, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów (Obrzędy błogosławieństw, t. 2, s. 287n.)
3. Zapraszamy do udziału w diecezjalnych pielgrzymkach na Jasna Górę.
4. Polecamy w naszych modlitwach Panu Bogu tegoroczne zbiory.
5. Módlmy się za wszystkich, którzy przebywają na wakacjach i urlopach.

9 VIII – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian
LG: Of z XIX niedzieli zwykłej, III tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł. Chwała, Wierze, 1-8 Pf na niedziele zwykłe – nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1 Krl 19, 9a.11-13a; Rz 9, 1-5; Mt 14, 22-33.

10 VIII - PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA
LG: Of wł. (LG, t. IV, s. 1035n), III tydzień psałterza.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, Pf o męczennikach – nr 72.
Czytania: (L, t. VI, s. 323n) Mdr 3, 1-9 lub 2 Kor 9, 6-10; J 12,24-26.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach
Rocznica śmierci:
2015 – ksiądz Andrzej Fornal (Jaworzno, Mszana Dolna).

11 VIII - WTOREK – ŚW. KLARY, DZIEWICY
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o dziewicach albo o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ez 2, 8-3, 4; Mt 18, 1-5.10.12-14.

12 VIII – ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XIX niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ez 9, 1-7; 10, 18-22; Mt 18, 15-20.
Albo:
ŚW. JOANNY FRANCISZKI DE CHANTAL, ZAKONNICY – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek), III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł. z 12 grudnia, wspólna o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.

13 VIII - CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XIX niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ez 12, 1-12; Mt 18, 21-19, 1.
Albo:
ŚW. ŚW. PONCJANA, PAPIEŻA I HIPOLITA, PREZBITERA, MĘCZENNIKÓW
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (czerwony), kolekta wł., wspólna o męczennikach lub o pasterzach, 1-2 Pf o świętych – nr 70-71, lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Rocznica sakramentu święceń:
1961 – ksiądz Płatek E.
Rocznica śmierci:
2009 – ksiądz Antoni Śliwa (Częstochowa, Zendek).

14 VIII – PIĄTEK – ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZBITERA I MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach – nr 72 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ez 16, 59-63; Mt 19, 3-12.
Wieczorem:
LG: I Nieszpory uroczystości Wniebowzięcia NMP (LG, t. IV, s. 1065n).
Msza: ## (biały), wł. w wigilię Wniebowzięcia NMP, Chwała, Wierzę, Pf o Wniebowzięciu NMP - nr 61, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo.
Czytania: (L, t. VI, s. 338n) 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; 1 Kor 15, 54-57; Łk 11, , 27-28.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Dąbrowie Górniczej, Łazach i Olkuszu.

15 VIII – SOBOTA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Święto Wojska Polskiego.
Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t. IV, s. 1067n), II Nieszpory uroczystości.
Msza: ## (biały) wł. w dzień, Chwała, Wierzę, Pf o Wniebowzięciu NMP - nr 61, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo.
Czytania: : (L, t. VI, s. 340n) Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Wniebowzięcia NMP w Braciejówce, Dąbiu, Jeżówce, Okradzionowie, Sosnowcu i Wojkowicach-Żychcicach.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj XX niedziela zwykła.
2. W przyszłą niedzielę, 23 sierpnia rozpoczyna się w Będzinie piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
3. Pod koniec wakacji organizujemy uroczyste podziękowanie za żniwa. Odbędzie się ono w jedną z najbliższych niedziel we wszystkich kościołach, tak na wsi, jak i w miastach. Podczas mszy św. obrzęd błogosławieństwa zbiorów (Obrzędy błogosławieństw, t. 2, s. 289n). Można odprawić mszę św. dziękczynną za zbiory. Można też użyć formularza mszy św. po zebraniu plonów ziemi.

16 VIII – XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian
LG: Of z XX niedzieli zwykłej, IV tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł. Chwała, Wierze, 1-8 Pf na niedziele zwykłe – nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 56, 1. 6-7; Rz 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28.

17 VIII – PONIEDZIAŁEK – ŚW. JACKA, PREZBITERA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ez 24, 15-24; Mt 19, 16-22.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Jacka w Sosnowcu.
Dzień imienin: Jacka
obchodzą księża: Doroszewski, Furtak, Kawala, Kmieć, Konieczny, Piwowarski, Sablik, Zdrach.
Rocznica sakramentu święceń:
1958 – ksiądz Bartkiewicz.
Rocznica śmierci:
2005 – ksiądz Zygmunt Nawrocki (Kielce, Giebło).

18 VIII – WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XX niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ez 28, 1-10; Mt 19, 23-30.

19 VIII – ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XX niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ez 34, 1-11; Mt 20, 1-16.
Albo:
ŚW. JANA EUDESA, PREZBITERA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały), kolekta wł., wspólna o pasterzach lub o zakonnikach, Pf o pasterzach – nr 73, lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.

20 VIII – CZWARTEK – ŚW. BERNARDA, OPATA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ez 36, 23-28; Mt 22, 1-14.

21 VIII – PIĄTEK – ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ez 37, 1-14; Mt 22, 34-40.

22 VIII – SOBOTA – NMP KRÓLOWEJ – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory XXI niedzieli Zwykłej.
Msza: (biały) wł., 1-4 Pf o NMP – nr 55-58.
Czytania: (L, t. VI, s. 351) Iz 9, 1-3.5-6; Łk 1, 26-38.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. NMP Królowej Świata w Osieku i Strzyżowicach.
Rocznica sakramentu święceń:
2009 – ksiądz Nowak K.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj XXI niedziela zwykła.
2. W środę uroczystość NMP Częstochowskiej. Podczas mszy świętej odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu.

23 VIII – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian
LG: Of z XXI niedzieli zwykłej, I tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł. Chwała, Wierze, 1-8 Pf na niedziele zwykłe – nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 22, 19-23; Rz 11, 33-36; Mt 16, 13-20.

24 VIII - PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
LG: Of wł. (LG, t. IV, s. 1098n), I tydzień psałterza.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, 1-2 Pf o apostołach – nr 67-68.
Czytania: (L, t. VI, s. 353n) Ap 21, 9b-14; J 1, 45-51.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Bartłomieja w Chlinie, Ciągowicach i Jerzmanowicach.
Rocznica sakramentu święceń:
1957 – ksiądz Woźniak Z.

25 VIII - WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości NMP Częstochowskiej.
Msza: (zielony) XXI niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Mt 23, 23-26.
Albo:
ŚW. LUDWIKA– WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości NMP Częstochowskiej.
Msza: kolekta wł., wspólna o św. mężczyznach, 1-2 Pf o świętych – nr 70-71 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Albo:
ŚW. JÓZEFA KALASANTEGO, PREZBITERA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości NMP Częstochowskiej.
Msza: (biały), kolekta wł., wspólna o pasterzach lub o wychowawcach, Pf o pasterzach – nr 73, lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.

26 VIII – ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
LG: Of wł. (LG, t. IV, s. 11106n).
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub Pf o NMP Królowej Polski – nr 62, odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
Czytania: (L, t. VI, s. 357n) Prz 8, 22-35 albo Iz 2, 2-5; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. NMP Częstochowskiej w Dąbrowie Górniczej, Kosmolowie, Mostku, Rodakach i Sosnowcu.

27 VIII - CZWARTEK – ŚW. MONIKI – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o św. kobietach, 1-2 Pf o św. – nr 70-71 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Kor 1, 1-9; Mt 24, 42-51.
Rocznica sakramentu święceń:
1995 – ksiądz Rozner Sł.

28 VIII – PIĄTEK – ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Kor 1, 17-25; Mt 25, 1-13.

29 VIII - SOBOTA – MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory XXII niedzieli zwykłej.
Msza: (czerwony) wł., Pf o św. Janie Chrzcicielu - nr 64.
Czytania: (L, t. VI, s. 363n) Jr 1, 17-19; Mk 6, 17-29.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Jan Wadas.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj XXII niedziela zwykła.
2. W najbliższy czwartek, 3 września, przypada dzień imienin księdza biskupa Grzegorza Kaszaka. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach, aby dobry Bóg darzył naszego pasterza obficie swoim błogosławieństwem, a święty patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski.
3. W sobotę, 5 września, z racji imienin księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, o godzinie 11.00 w Bazylice Katedralnej w Sosnowcu rozpocznie się uroczysta msza święta w intencji Solenizanta.
4. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla uczniów, nauczycieli i katechetów, którzy rozpoczną nowy rok szkolny.
5. Zapraszamy parafian w każdym wieku, aby na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego włączyli się do udziału w ruchach i wspólnotach parafialnych.
6. W tym tygodniu przypadają pierwsze: czwartek, piątek i sobota miesiąca.

30 VIII – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian
LG: Of z XXII niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł. Chwała, Wierze, 1-8 Pf na niedziele zwykłe – nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Jr 20, 7-9; Rz 12, 1-2; Mt 16, 21-27.
Rocznica śmierci:
1993 – ksiądz Stanisław Grunwald (Sosnowiec).

31 VIII - PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXII niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Kor 2, 1-5; Łk 4, 16-30.
Rocznica sakramentu święceń:
1985 – ksiądz Dyliński.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.