Kalendarz diecezjalny - styczeń

Data dodania: 2018.12.23

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.

 

1 I - WTOREK - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t.I, wydanie II, s.424n).
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1 Pf o NMP - nr 55, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo (MR s.382*).
Czytania: (L, t.I, s.203n) Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21.
Dzień imienin: Mieczysława
obchodzą księża: Miarka, Raszewski.
Rocznica śmierci:
2006 - ksiądz Kazimierz Szwarlik (Będzin).

 

2 I - ŚRODA - ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO i GRZEGORZA z NAZJANZU, BISKUPÓW i DOKTORÓW KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub doktorach Kościoła, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Czytania: (L, t.I, s.212n) 1 J 2, 22-28; J 1, 19-28.

 

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183”, 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo Mszę o powołania kapłańskie (fioletowy, MR s.131’’, 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11). Po Mszy św. wieczornej Godzina Święta i modlitwy za kapłanów.

 

3 I - CZWARTEK- DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 3 stycznia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 3 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Czytania: 1 J 2, 29-3,6; J 1, 29-34.
Albo:
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG, t.I, wydanie II, s.1041n), I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. (MR s.184”), 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
Czytania: (L, t.VI, s.45n) Flp 2,1-11 (Flp 2,1-5), Łk 2,21-24.
Rocznica śmierci:
1999 - ksiądz Zbigniew Lewiński (Sosnowiec).

 

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (biały, MR s.186” lub MR s.279; Pf o NSPJ - nr 48). Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

 

4 I - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 4 stycznia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 4 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Czytania: 1 J 3,7-10; J 1, 35-42.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Eugeniusz Grzyb.
Rocznica śmierci:
1997 - ksiądz Henryk Koścień (Kielce, Szreniawa).
2017 - ksiądz Piotr Pisarczyk (Olkusz)

 

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie (biały, Niepokalanego Serca NMP - MR s.103’ lub wspólne - MR s.5”; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub ze Zbioru Mszy o NMP). Po modlitwie po Komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania Loretańska oraz akt wynagrodzenia Sercu Maryi (KLP s.236n). Zachęcamy wiernych do praktyki pierwszych pięciu sobót miesiąca.

 

5 I - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 5 stycznia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości Objawienia Pańskiego.
Msza: (biały) wł. z 5 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Czytania: 1 J 3, 11-21; J 1, 43-51.
Albo:
BŁ. MARII MARCELINY DAROWSKIEJ, ZAKONNICY - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of z tekstów wspólnych o zakonnikach, I tydzień psałterza, I Nieszpory z Uroczystości Objawienia Pańskiego.
Msza: (biały) wspólna o zakonnikach lub o św., którzy pełnili dzieła miłosierdzia, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Rocznica śmierci:
2010 - ksiądz Stanisław Sapilewski (Będzin, Zborówek).

 

6 I - NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Misyjny Dzień Dzieci. Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t.I, wydanie II, s.488n).
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Objawieniu – nr 6, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo (MR s.383*).
Czytania: (L, t.I, s.226n) Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Kacper Górski.
Rocznica sakramentu święceń:
1954 - ksiądz Gibała.
1965 - ksiądz Podkowa.

 

7 I - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 7 stycznia (LG, t.I, wydanie II, s.511n), II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 7 stycznia (MR s.52), 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5 lub Pf o Objawieniu - nr 6.
Czytania: 1 J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.
Albo:
ŚW. RAJMUNDA Z PENYAFORT, PREZBITERA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5 albo Pf o Objawieniu - nr 6.

 

8 I - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 8 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 8 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5 lub Pf o Objawieniu - nr 6.
Czytania: 1 J 4,7-10; Mk 6,34-44.

 

9 I - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 9 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 9 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5 lub Pf o Objawieniu - nr 6.
Czytania: 1 J 4,11-18; Mk 6,45-52.

 

10 I - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 10 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 10 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5 lub Pf o Objawieniu - nr 6.
Czytania: 1J 4,19-5,4; Łk 4,14-22a.

 

11 I - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 10 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 10 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5 lub Pf o Objawieniu - nr 6.
Czytania: 1J 5,5-13; Łk 5,12-16.
Rocznica śmierci:
1994 - ksiądz Henryk Danielewski (Dąbrowa Górnicza).
2002 - ksiądz Zygmunt Hyra (Sosnowiec).

 

12 I - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 10 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 10 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5 lub Pf o Objawieniu - nr 6, I Nieszpory z Uroczystości Chrztu Pańskiego.
Czytania: 1J 5,14-21; J 3, 22-30.
Dzień imienin: Arkadiusza
obchodzą księża: Kajdas, Witkowski.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj święto Chrztu Pańskiego, które jest przypomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią sakramentu chrztu.
2. Kończy się okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczynamy tzw. okres zwykły. Kościół nie obchodzi w nim jakiejś szczególnej tajemnicy Chrystusa, ale rozważa całą pełnię tajemnicy naszego Pana.
3. W piątek rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
4. W przyszłym tygodniu odbędą się w Panamie 34. Światowe Dni Młodzieży. Módlmy się o szczęśliwą podróż dla uczestników i dobre owoce spotkania z Ojcem Świętym.

 

13 I - NIEDZIELA - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Msza za parafian.
LG: Of wł., Modlitwa w ciągu dnia III tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Chrzcie Pańskim - nr 7, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t.I, s.258n) Iz 40, 1-5. 9-11; Tt 2, 11-14; 3. 4-7; Łk 3, 15-16.21-22.

 

UWAGA:
Po Komplecie kończy się okres Bożego Narodzenia. Zmiana Lekcjonarza i Liturgii Godzin - Tom III. Obowiązuje cykl C niedzielnych czytań mszalnych, a w dni powszednie cykl I.

 

OKRES ZWYKŁY
1. Rozpoczyna się pierwsza część okresu zwykłego w ciągu roku. Trwać będzie do wtorku przed Środą Popielcową (5 marca).
2. W niedziele używamy formularzy Mszy św. oznaczonych numerem kolejnej Niedzieli zwykłej, rozpoczynając od drugiej (MR s.243).
3. Tylko uroczystość i święto Pańskie zajmują miejsce Niedzieli zwykłej. W dni powszednie we Mszy św. możemy używać któregokolwiek formularza z 34 formularzy mszalnych na Niedziele, formularza Mszy wotywnej lub w różnych potrzebach, których bogaty zestaw zawiera MR. Zawsze jednak należy się kierować nie własnymi upodobaniami i wygodą lub innymi osobistymi względami, lecz brać pod uwagę pożytek wiernych (OWMR 352-356).
4. W soboty okresu zwykłego, gdy nie przypada wspomnienie obowiązkowe, można odprawiać wspomnienie NMP w sobotę (Msze wspólne o NMP - MR s.5”n, 1-4 Pf o NMP - nr 55-58 lub korzystać ze Zbioru Mszy o NMP).
5. Z VI tomu Lekcjonarza korzystamy tylko wówczas, gdy wspomnienia świętych posiadają własne czytania, to znaczy mówią one o samej osobie świętego albo o tajemnicy, o której sprawowana jest Eucharystia. Niekiedy podawane są czytania przystosowane. Ukazują one albo szczególny rys życia duchowego świętego, albo wyrażają jego dzieła. Nie jest konieczne stosowanie tych czytań. Nie należy opuszczać czytań wyznaczonych na poszczególne dni. Kościół bowiem pragnie obficiej zastawiać wiernym stół Słowa Bożego.
6. Kolędy, choć tradycyjnie towarzyszą liturgii tego okresu do święta Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego, winny być śpiewane przed rozpoczęciem i po zakończeniu Eucharystii.

 

14 I - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 1, 1-6; Mk 1, 14-20.
Rocznica śmierci:
2009 - ksiądz Julian Bajer (Jaworzno)

 

15 I - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 2, 5-12; Mk 1, 21-28.

 

16 I - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 2, 14-18; Mk 1, 19-39.
Dzień imienin: Marcela
obchodzi ksiądz Magott.
Dzień imienin: Włodzimierza
obchodzą księża: Skoczny, Wiecha.

 

17 I - CZWARTEK - ŚW. ANTONIEGO, OPATA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 3, 7-14; Mk 1, 40-45.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Antoni Kazior.

 

UWAGA:
W Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan każdego dnia można odprawiać Mszę św. o jedność chrześcijan (MR s.136”- 139”, kolor dnia, Pf o jedność Kościoła - nr 85, ME V z Pf „D” lub ME o tajemnicy pojednania), czytania z dnia lub wyznaczone przez Komisję Episkopatu ds. Ekumenizmu.

 

18 I - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły,1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 4, 1-5.11; Mk 2, 1-12.

 

19 I - SOBOTA - ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek, s.5), II tydzień psałterza, I Nieszpory z drugiej Niedzieli zwykłej.
Msza: (biały) kolekta wł. (MR Dodatek, s.7) wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach - nr 73lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 4, 12-16; Mk 2,13-17.
Dzień imienin: Mariusza
obchodzą księża: Biśta, Dydak, Górszczyk, Juraszczyk, Kafel, Karaś, Lizończyk, Olejnik, Pasternak, Smętek, Socała, Sowiński, Trąba, Wróbel.
Rocznica sakramentu święceń:
1957 - ksiądz Dawczyński.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj druga Niedziela zwykła w roku liturgicznym. W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek - Dzień Dziadka, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
2. W czwartek wspomnienie św. Franciszka Salezego – patrona pracowników mediów. Otoczmy modlitwą dziennikarzy.
3. W piątek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, kończymy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
4. W sobotę przypada Dzień Islamu w Kościele w Polsce.
5. Od 22 do 27 stycznia trwają 34. Światowe Dni Młodzieży. Ojca Świętego i młodych zebranych w Panamie polecajmy w modlitwach.

 

20 I - DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Msza za parafian.
LG: Of z drugiej Niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-11.

 

21 I - PONIEDZIAŁEK - ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY i MĘCZENNICY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dzień Babci.
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz., Pf o męczennikach - nr 72 lub Pf o dz. i zakonnikach – nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 5, 1-10; Mk 2, 18-22.
Dzień imienin: Jarosława
obchodzą księża: Ciszek, Wolski.

 

22 I - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dzień Dziadka.
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) II Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 6, 10-20; Mk 2, 23-28.
Albo:
ŚW. WINCENTEGO, DIAKONA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO, PREZBITERA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek III, s.10), II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. (MR s.249”), Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

 

23 I - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) II Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6.
Albo:
BŁ. WINCENTEGO LEWONIUKA i TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW z PRATULINA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek III, s.13), II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł. (MR Dodatek, s.10),wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

 

24 I - CZWARTEK - ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 7, 25-8,6; Mk 3, 7-12.

 

25 I - PIĄTEK - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
LG: Of wł., III tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf o Apostołach - nr 67.
Czytania: (L, t.VI, s.58n) Dz 22, 3-16 (Dz 9, 1-22); Mk 16,15-18.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Nawrócenia św. Pawła w Dąbrowie Górniczej.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Paweł Tracz.

 

26 I - SOBOTA - ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA i TYTUSA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza, I Nieszpory z trzeciej Niedzieli zwykłej.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: (L, t.VI, s.62n) 2 Tm 1, 1-8 (Tt 1, 1-5); Mk 3, 20-21.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj trzecia Niedziela zwykła w roku liturgicznym.
2. W sobotę, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego. W czasie Mszy św. błogosławieństwo świec i procesja. Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego. Szczególną modlitwą otaczamy wszystkie osoby, które żyją konsekracją zakonną. Modlimy się o nowe powołania do życia zakonnego z naszej diecezji. Tego dnia ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na wsparcie żeńskich Zakonów Klauzurowych. Kończy się tradycyjny okres śpiewania kolęd.
3. W tym tygodniu przypadają pierwsze: piątek i sobota miesiąca.

 

27 I - TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z trzeciej Niedzieli zwykłej, III tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30 (1 Kor 12, 12-14; Łk 1, 1-4;4,14-21.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Jan Włodarczyk.

 

28 I - PONIEDZIAŁEK - ŚW. TOMASZA z AKWINU, PREZBITERA i DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o doktorach Kościoła albo o pasterzach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 9, 15. 24-28; Mk 3, 22-30.
Dzień imienin: Tomasza
obchodzą księża: Pasternak, Zmarzły.
Rocznica śmierci:
1993 - ksiądz Antoni Popielarczyk (Strzemieszyce).
2011 - ksiądz Fortunat Nowak (Będzin, Łany Wielkie).

 

29 I - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) III Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Hbr 10, 1-10; Mk 3, 31-55.

 

30 I - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) III Niedziela zwykła,1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 10, 11-18; Mk 4, 1-20.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Maciej Gaik.

 

31 I - CZWARTEK - ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach lub o wychowawcach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 10, 19-25; Mk 4, 21-25.

 

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (biały, MR s.186” lub MR s.279; Pf o NSPJ - nr 48). Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.