Kalendarz diecezjalny - styczeń

Data dodania: 2019.12.23

INTENCJA EWANGELIZACYJNA APOSTOLSTWA MODLITWY:
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

1 I – ŚRODA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
Msza za parafian.
LG: Of wł., (LG, t. I, wydanie II, s. 424n).
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1 Pf o NMP - nr 55, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo.
Czytania: (L, t. I, s. 221n) Lb 6, 22-27; Ga 4,4-7; Łk 2, 16-21.
Dzień Imienin: Mieczysława
Obchodzą księża: Miarka, Raszewski
Rocznica śmierci:
2006 – ksiądz Kazimierz Szwarlik (Będzin)

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Naj-wyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183", 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo mszę o powołania kapłańskie (biały, MR s. 131’’, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3 -5.

2 I – CZWARTEK – ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU, BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub doktorach Kościoła, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3 -5.
Czytania: 1 J 2, 22-28; J 1, 19-28.

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować mszę św. wotywną o NSPJ (biały, MR s. 186" lub MR s. 279; Pf o NSPJ - nr 48). Po mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

3 I – PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 3 stycznia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 3 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3- 5.
Czytania: 1 J 2, 29-3,6; J 1, 29-34.
Albo:
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG, t. I, wydanie II, s. 1041n), I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. (MR s. 184’’), 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
Czytania: (L, t. VI, s. 52n) Flp 2, 1-11; Łk 2, 21-24.
Rocznica śmierci:
1999 – ksiądz Zbigniew Lewiński (Sosnowiec).

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić mszę świętą wotywną o NMP (biały, Niepokalanego Serca NMP – MR, s. 103’ lub wspólne – MR s. 5’’; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub ze Zbioru mszy o NMP). Po modlitwie po komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania loretańska oraz akt wynagrodzenia Sercu Maryi. Zachęcamy do praktyki pierwszych pięciu sobót miesiąca.

4 I - SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 4 stycznia, I tydzień psałterza, I Nieszpory II niedzieli po Narodzeniu Pańskim.
Msza: (biały) wł. z 4 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3- 5.
Czytania: 1 J 3, 7-10; J 1, 35-42.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Eugeniusz Grzyb.
Rocznica śmierci:
1997 – ksiądz Henryk Koścień (Kielce, Szreniawa).
2017 – ksiądz Piotr Pisarczyk (Olkusz).
OGŁOSZENIA
1. W poniedziałek uroczystość Objawienia Pańskiego – Światowy Dzień Misyjny Dzieci.
2. Podczas mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego dokonamy błogosławieństwa kadzidła i kredy (Obrzędy błogosławieństw, t. 2, s. 242). Zachęcamy, aby oznaczyć drzwi domów tą kredą, wypisując litery: C + M + B oraz cyfry bieżącego roku. Według tradycji te litery nawiązują do imion Mędrców. Inna interpretacja podaje, że ten skrót pochodzi z języka łacińskiego: Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi).
3. Taca z uroczystości Objawienia Pańskiego przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, który wspiera polskich misjonarzy głoszących Ewangelię na całym świecie.
4. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Narodzenia Pańskiego.

5 I – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
LG: Of z II niedzieli po Narodzeniu Pańskim, II tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości Objawienia Pańskiego.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Syr 24, 1-2. 8-12; Ef 1, 3-6. 15-18; J 1, 1-18 (J 1, 1-5. 9-14).
Rocznica śmierci:
2010 – ksiądz Stanisław Sapilewski (Wolbrom).

6 I – PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Światowy Dzień Misyjny Dzieci.
Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t. I, wydanie II, s. 488n).
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf. o Objawieniu Pańskim – nr 6, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo.
Podczas mszy św. błogosławieństwo kadzidła i kredy (Obrzędy błogosławieństw, t. 2, s. 242).
Czytania: Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12.

7 I – WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 7 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 7 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3- 5 lub Pf o Objawieniu Pańskim – nr 6.
Czytania: 1 J 3, 22-4,6; Mt 4, 12-17. 23-25.
Albo:
ŚW. RAJMUNDA Z PENYAFORT, PREZBITERA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5 albo Pf o Objawieniu Pańskim – nr 6.
Czytania: (L, t. VI, s. 52n) Flp 2, 1-11; Łk 2, 21-24.

8 I - ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 8 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 8 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3- 5 lub Pf o Objawieniu Pańskim – nr 6.
Czytania: 1 J 4,7-10; Mk 6, 34-44.

9 I – CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 9 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 9 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3- 5 lub Pf o Objawieniu Pańskim – nr 6.
Czytania: 1 J 4,11-18; Mk 6, 45-52.

10 I – PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 10 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 10 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5 lub Pf o Objawieniu Pańskim – nr 6.
Czytania: 1 J 4, 19-5, 4; Łk 4, 14-22a.

11 I – SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 11 stycznia, II tydzień psałterza, I Nieszpory święta Chrztu Pańskiego.
Msza: (biały) wł. z 11 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5 lub Pf o Objawieniu Pańskim – nr 6.
Czytania: 1 J 5, 5-13; Łk 5, 12-16.
Rocznica śmierci:
1994 – ksiądz Henryk Danielewski (Dąbrowa Górnicza).
2002 - ksiądz Zygmunt Hyra (Sosnowiec).
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego, które jest przypomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią sakramentu chrztu.
2. Kończy się okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczynamy tzw. okres zwykły. Kościół nie obchodzi w nim jakiejś szczególnej tajemnicy Chrystusa, ale rozważa całą pełnię tajemnicy naszego Pana.
3. W sobotę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

12 I – NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Msza za parafian.
LG: Of wł. Modlitwa w ciągu dnia III tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Chrzcie Pańskim - nr 7, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 42, 1-4. 6-7; Dz 10, 34-38; Mt 3, 13-17.
Dzień imienin: Arkadiusza
obchodzą księża: Kajdas, Witkowski.

UWAGA:
Po komplecie kończy się okres Bożego Narodzenia.
ZMIANA LEKCJONARZA I LITURGII GODZIN – TOM III. Obowiązuje cykl A niedzielnych czytań, a w dni powszednie rok II.

OKRES ZWYKŁY
1. Rozpoczyna się pierwsza część okresu zwykłego w ciągu roku. Trwać będzie do wtorku przed Środą Popielcową (25 lutego).
2. W niedziele używamy formularzy mszy św. oznaczonych numerem kolejnej niedzieli zwykłej, rozpoczynając od drugiej.
3. Tylko uroczystość i święto Pańskie zajmują miejsce niedzieli zwykłej. W dni powszednie we mszy św. możemy używać któregokolwiek formularza z 34 formularzy mszalnych na niedziele, formularza mszy wotywnej lub różnych potrzebach, których bogaty zestaw zawiera MR. Zawsze jednak należy się kierować nie własnymi upodobaniami i wygodą lub innymi osobistymi względami, lecz brać pod uwagę pożytek wiernych (OWMR 352-356).
4. W soboty okresu zwykłego, gdy nie przypada wspomnienie obowiązkowe, można odprawiać wspomnienie NMP w sobotę (Msze wspólne o NMP – MR s. 5"n, 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub korzy-stać ze zbioru Mszy o NMP).
5. Z VI tomu Lekcjonarza korzystamy tylko wówczas, gdy wspomnienia świętych posiadają własne czytania, to znaczy mówią one o samej osobie świętego albo o tajemnicy, o której sprawowana jest Eucharystia. Niekiedy podawane są czytania przystosowane. Ukazują one albo szczególny rys życia duchowego świętego, albo wyrażają jego dzieła. Nie jest konieczne używanie tych czytań. Nie należy opuszczać czytań wyznaczonych na poszczególne dni. Kościół bowiem pragnie obficiej zastawiać wiernym stół słowa Bożego.
6. Kolędy, choć tradycyjnie towarzyszą liturgii tego okresu do święta Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego, winny być śpiewane przed rozpoczęciem i po zakończeniu Eucharystii.

13 I – PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 1, 1-8; Mk 1, 14-20.
Albo:
ŚW. HILAREGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., msza wspólna o biskupach, s. 27" – 31" albo o doktorach Kościoła, s. 41" – 42", Pf o pasterzach – nr 73 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

14 I – WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 1, 9-20; Mk 1, 21-28.
Rocznica śmierci:
2009 – ksiądz Julian Bajer (Jaworzno).
2019 – ksiądz Stefan Walusiński (Rodaki).

15 I – ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 3, 1-10. 19 -20; Mk 1, 29-39.

16 I – CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 4, 1b-11; Mk 1, 40-45.
Dzień imienin: Marcela
obchodzi ksiądz Magott.
Dzień Imienin: Włodzimierza
obchodzą księża: Skoczny, Wiecha.

17 I – PIĄTEK – ŚW. ANTONIEGO, OPATA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o dziewicach i zakonnikach – nr 74 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Mk 2, 1 -12.
Dzień imienin: Antoniego
obchodzi ksiądz Kazior.

UWAGA:
W Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan każdego dnia można odprawiać mszę św. o jedność chrześcijan (MR s. 136" – 139" kolor dnia, Pf o jedność Kościoła – nr 8 5, V ME z P f " D" lub M E o tajemnicy pojednania), czytania z dnia lub wyznaczone przez Komisje Episkopatu ds. Ekumenizmu.

18 I – SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza, I Nieszpory II niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10,1; Mk 2, 13-17.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj II niedziela zwykła w roku liturgicznym. We wtorek obchodzimy Dzień Babci, a w środę – Dzień Dziadka, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
2. W piątek wspomnienie św. Franciszka Salezego – patrona pracowników mediów. Otoczmy modli-twą dziennikarzy.
3. W sobotę, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, kończymy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
4. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Islamu w Kościele w Polsce.

19 I – II NIEDZIELA ZWYKŁA
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Msza za parafian.
LG: Of z II niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza:# (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 49, 3.5-6; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34.
Dzień imienin: Mariusza
obchodzą księża: Biśta, Dydak, Górszczyk, Juraszczyk, Kafel, Karaś, Lizończyk, Olejnik, Pasternak, Smętek, Socała, Sowiński, Trąba, Wróbel.

20 I – PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza:(zielony) II niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła-nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 15, 16-23; Mk 2, 18-22.
Albo:
ŚW. FABIANA, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach albo o papieżach, Pf o męczennikach nr 72, albo o pasterzach – nr 73, albo 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Albo:
ŚW. SEBASTIANA, MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 albo 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.

21 I – WTOREK – ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Dzień Babci.
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) koleta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz., Pf o męczennikach - nr 72, lub Pf o dziewicach i zakonnikach – nr 74, lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 16, 1-13; Mk 2, 23-28.
Dzień imienin: Jarosława
obchodzą księża: Ciszek, Wolski.

22 I – ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Dzień Dziadka.
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) II niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 17, 32-33. 40-51; Mk 3, 1-6.
Albo:
ŚW. WINCENTEGO, DIAKONA I MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 albo 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Albo:
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO, PREZBITERA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek III, s. 10), II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. (MR s. 249"), Pf o pasterzach – nr 73 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

23 I CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) II niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Mk 3, 7-12.

24 I – PIĄTEK – ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach albo o doktorach Kościoła, Pf o pasterzach – nr 73 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Sm 24, 3-21; Mk 3, 13-19.

25 I – SOBOTA – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
LG: Of wł., II tydzień psałterza, I Nieszpory III niedzieli zwykłej.
Msza:# (biały) wł., Chwała, 1 Pf o apostołach - nr 67.
Czytania: (L, t. VI, s. 71n) Dz 22, 3-16 albo Dz 9, 1-22; Mk 16, 15-18.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Nawrócenia św. Pawła w Dąbrowie Górniczej.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz: Paweł Tracz
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj III niedziela zwykła, która zgodnie z motu proprio Aperuit illis papieża Franciszka obchodzona jest od tego roku jako Niedziela Słowa Bożego. Zachęcamy do celebracji i refleksji nad Bożym słowem. Obchodzimy również Dzień Islamu w Kościele w Polsce.
2. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego. W czasie mszy św. błogosławieństwo świec i procesja. Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego. Szczególną modlitwą otaczamy wszystkie osoby, które żyją konsekracją zakonną. Modlimy się o nowe powołania do życia zakonnego z naszej diecezji. Tego dnia ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na wsparcie żeńskich zakonów klauzurowych. Kończy się tradycyjny okres śpiewania kolęd.
3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.

26 I – III NIEDZIELA ZWYKŁA CZYLI SŁOWA BOŻEGO
Dzień Islamu w Kościele w Polsce.
Msza za parafian.
LG: Of z III niedzieli zwykłej, III tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 8, 23b-9, 3; 1Kor 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23 (Mt 4, 12-17).

27 I – PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) III niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 5, 1-7.10; Mk 3, 22-30.
Albo:
ŚW. ANIELI MERICI, DZIEWICY – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., Pf o dziewicach i zakonnikach – nr 74 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

28 I – WTOREK – ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł, wspólna o doktorach Kościoła albo o pasterzach, Pf o pasterzach – nr 73, albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 6, 12b-15.17-19; Mk 3, 31-35.
Dzień imienin: Tomasza
Obchodzą księża: Pasternak, Zmarzły.
Rocznica śmierci:
1993 – ksiądz Antoni Popielarczyk (Strzemieszyce).
2011 – ksiądz Fortunat Nowak (Będzin, Łany Wielkie).

29 I – ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) III niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 7, 4-17; Mk 4, 1-20.

30 I – CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) III niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Sm 7, 18-19.24-29; Mk 4, 21-25.
Dzień imienin:
Obchodzi ksiądz Maciej Gaik.

31 I – PIĄTEK – ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach albo o świętych wychowawcach, Pf o pasterzach – nr 73, albo 1-6 Pf zwykła - nr 36- 41.
Czytania: 2 Sm 11, 1-4a.5-10a.13-17; Mk 4, 26-34.

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić mszę świętą wotywną o NMP (biały, Niepokalanego Serca NMP – MR, s. 103’ lub wspólne – MR s. 5’’; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58, lub ze Zbioru mszy o NMP). Po modlitwie po komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania loretańska oraz akt wynagrodzenia Sercu Maryi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.