Kalendarz diecezjalny - wrzesień

Data dodania: 2019.08.26

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
INTENCJA POWSZECHNA:
Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby sprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

1 IX - DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z dwudziestej drugiej Niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Syr 3, 17-18. 20. 28-29; Hbr 12, 18-19. 22-24a; Łk 14, 1. 7-14.
Dzień imienin: Bronisława
obchodzą księża: Chaładyn, Saługa, Waksmundzki.

2 IX - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Tes 4, 13-18; Łk 4, 16-30
Dzień imienin: Stefana
obchodzą księża: Rogula, Wielgomas, Wyporski.

3 IX - WTOREK - ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, PAPIEŻA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Łk 4, 31-37.
Dzień imienin: Grzegorza
obchodzi ksiądz biskup Grzegorz Kaszak oraz księża: Fudro, Gołuszka, Kopyś, Maciejewski, Morawiec, Półtorak, Rozpończyk.

4 IX - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: kol 1, 1-8; Łk 4, 38-44.
Albo:
BŁ. DZIEWIC i MĘCZENNIC MARII STELLI i TOWARZYSZEK - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek IV, s.21), II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł. (MR Dodatek, s.48), wspólna o dz. męczennicach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Rocznica sakramentu święceń:
1993 - ksiądz Pilśniak.

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183", 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo Mszę o powołania kapłańskie (zielony, MR s.131’’, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41). Po Mszy św. wieczornej Godzina Święta i modlitwy za kapłanów oraz o powołania.

5 IX - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Kol 1, 9-14; Łk 5, 1-11.
Rocznica śmierci:
1993 - ksiądz Zdzisław Warzecha (Sosnowiec-Klimontów).

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (biały, MR s.186" lub MR s.279; Pf o NSPJ - nr 48). Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

6 IX - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Kol 1, 15-20; Łk 5, 33-39.

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie (biały, Niepokalanego Serca NMP - MR s.103’ lub wspólne - MR s.5"; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub ze Zbioru Mszy o NMP). Po modlitwie po komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania loretańska oraz Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.

7 IX - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza, I Nieszpory z dwudziestej trzeciej Niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) XXII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Kol 1, 21-23; Łk 6, 1-5.
Albo:
ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO, PREZBITERA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza,
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach lub o pasterzach, Pf o męczennikach - nr 72 lub Pf o pasterzach - nr 73 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Rocznica śmierci:
2008 - ksiądz Franciszek Węglarz (Kraków, Ciągowice).
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dwudziesta trzecia Niedziela zwykła.
2. W sobotę święto Podwyższenia Krzyża św. Zapraszamy na specjalne nabożeństwo o krzyżu (np. Godzinę świętą, adorację Krzyża lub Drogę Krzyżową). Prosimy też o przyozdobienie przydrożnych krzyży. Według tradycji, cesarzowa Helena 14 września 320 roku odnalazła krzyż Chrystusa. Natomiast 13 września 335 roku dokonano poświęcenia dwóch bazylik w Jerozolimie: na Golgocie - Bazyliki Zmartwychwstania oraz Bazyliki Męczenników, nazywanej także Kościołem Krzyża. Następnego dnia, po poświęceniu obu bazylik, w sposób uroczysty ukazywano wiernym odnaleziony krzyż Chrystusa. Wydarzenia te przyczyniły się do ustanowienia tego corocznie przeżywanego święta.
3. Zaprośmy parafian do włączenia się w działalność grup i ruchów duszpasterskich.

8 IX - DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian. Dzień migranta i uchodźcy.
LG: Of z dwudziestej trzeciej Niedzieli zwykłej, III tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Mdr 9, 13-18; Flm 9b-10. 12-17; Łk 14, 25-33.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brudzowicach, Chechle, Jaworznie i Szreniawie.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Marian Jankowski.

9 IX - PONIEDZIAŁEK- DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXIII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Kol 1, 24-2, 3; Łk 6, 6-11.
Albo:
ŚW. PIOTRA KLAWERA, PREZBITERA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek IV, s.27), III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł. (MR Dodatek, s.50), wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

10 IX - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXIII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Kol 2, 6-15; Łk 6, 12-19.

11 IX - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXIII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Kol 3, 1-11; Łk 6, 20-26.

12 IX - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXIII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Kol 3, 12-17; Łk 6, 27-38.
Albo:
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek IV, s.32), III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 2 Pf o NMP - nr 56.
Czytania: (L, t.VI, s.309n) Ef 1, 3-6.11-12; Łk 1, 39-47.

13 IX - PIĄTEK - ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Tm 1, 1-2. 12-14; Łk 6, 39-42.

14 IX - SOBOTA – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1159n), III tydzień psałterza, I Nieszpory z dwudziestej czwartej Niedzieli zwykłej.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, Pf o Krzyżu Świętym – nr 50 lub 1 Pf o Męce Pańskiej - nr 17.
Czytania: (L, t.VI, s.315n) Lb 21, 4b-9 (Flp 2, 6-11); J 3, 13-17.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, Jaworznie-Jeleniu, Sławkowie, Sosnowcu, Strzegowej i Wolbromiu.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dwudziesta czwarta Niedziela zwykła.
2. W środę święto św. Stanisława Kostki. Przed świętem św. Stanisława Kostki, Patrona Młodzieży, organizujemy triduum modlitewne dla dzieci i młodzieży.
3. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania - dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

Zmiana Lekcjonarza - Tom V

15 IX - DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian. Dzień środków społecznego przekazu.
LG: Of z dwudziestej czwartej Niedzieli zwykłej, IV tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Wj 32, 7-11. 13-14; 1 Tm 1, 12-17; Łk 15, 1-32 (Łk 15, 1-10).
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Czeladzi.

16 IX - PONIEDZIAŁEK - ŚW. MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA i CYPRIANA, BISKUPA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Tm 2, 1-8; Łk 7, 1-10.
Rocznica śmierci:
2017 - ksiądz Kazimierz Mrówka (Będzin).

17 IX - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza,
Msza: (zielony) XXIV Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Tm 3, 1-13; Łk 7, 11-17.
Albo:
ŚW. ROBERTA BELLARMINA, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub o doktorach Kościoła, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO, BISKUPA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of z tekstów wspólnych o pasterzach, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wspólna o biskupach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Robert Gacek.
Rocznica śmierci:
2001- ksiądz Marian Nagły (Sosnowiec).
2004 - ksiądz Janusz Chwast (Sosnowiec).

18 IX - ŚRODA - ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA - PATRONA POLSKI
LG: Of wł., IV tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Pf o zakonnikach - nr 74.
Czytania: (L, t.VI, s.321n) Mdr 4, 7-15 (1 J 2, 12-17); Łk 2, 41-52.
Dzień imienin: Stanisława
obchodzą księża: Dura, Faber, Fert, Litwa, Straż, Wyka.

19 IX - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXIV Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Tm 4, 12-16; Łk 7, 36-50.
Albo:
ŚW. JANUAREGO, BISKUPA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o biskupach lub męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

20 IX - PIĄTEK - ŚW. ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA, PAWŁA CHONG HASANG i TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Tm 6, 2c-12; Łk 8, 1-3.

21 IX - SOBOTA - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA i EWANGELISTY
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1197n), IV tydzień psałterza, I Nieszpory z dwudziestej piątej Niedzieli zwykłej.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, 1-2 Pf o Apostołach – nr 67-68.
Czytania: (L, t.VI, s.325n) Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Mateusza Apostoła w Czeladzi.
OGŁOSZENIA:
1. Dzisiaj dwudziesta piąta Niedziela zwykła.
2. Zapraszamy parafian do włączenia się w działalność grup i ruchów duszpasterskich.

22 IX - DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z dwudziestej piątej Niedzieli zwykłej, I tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Am 8, 4-7; 1 Tm 2, 1-8; Łk 16, 1-13 (Łk 16, 10-13).
Dzień imienin: Tomasza
obchodzą księża: Folga, Jarząbek, Koczur, Kryczko, Smalcerz.

23 IX - PONIEDZIAŁEK - ŚW. PIO z PIETRELCINY, PREZBITERA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Pierwszy dzień jesieni.
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek IV, s.38), I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł. (MR Dodatek, s.56), wspólna o pasterzu lub o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Ezd 1, 1-6; Łk 8,16-18.
Rocznica śmierci:
2015- ksiądz Józef Dawczyński (Będzin).

24 IX - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXV Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ezd 6, 7-8. 12b. 14b-20; Łk 8, 19-21.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Gerard Małodobry.

25 IX - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXV Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ezd 9, 5-9; Łk 9, 1-6.

26 IX - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXV Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Ag 1, 1-8; Łk 9, 7-9.
Albo:
ŚW. KOSMY i DAMIANA, MĘCZENNIKÓW - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. WAWRZYŃCA RUIZ i TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek IV, s.42), I tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł. (MR Dodatek, s.57), wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

27 IX - PIĄTEK - ŚW. WINCENTEGO a PAULO, PREZBITERA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Ag 1, 15b-2, 9; Łk 9, 18-22.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Damian Kubis.

28 IX - SOBOTA - ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z dwudziestej szóstej Niedzieli zwykłej.
Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Za 2, 5-9. 14-15a; Łk 9, 43b-45.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszego Zbawiciela w Przegini.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dwudziesta szósta Niedziela zwykła.
2. W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca.
3. Od wtorku rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Wierni, którzy odmawiają różaniec w kościele, w domu lub w pobożnym stowarzyszeniu, mogą zyskać odpust zupełny. Należy jednak pięć dziesiątek odmówić w sposób ciągły i z modlitwą połączyć pobożne rozważanie tajemnic.

29 IX - DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z dwudziestej szóstej Niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Am 6, 1a. 4-7; 1 Tm 6, 11-16; Łk 16, 19-31.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Świętych Archaniołów w Bolesławiu, Czeladzi i Łazach.
Dzień imienin: Michała
obchodzą księża: Borda, Fucia, Gogól, Jamroś, Knapik, Kocjan, Langer, Musialski, Surma, Wójs.
Dzień imienin: Rafała
obchodzą księża: Chajduga, Mosoń, Pietruszka, Stępniewski.

30 IX - PONIEDZIAŁEK- ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Za 8, 1-8; Łk 9, 466-50.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.