Kalendarz liturgiczny - styczeń

Data dodania: 2021.01.01

STYCZEŃ 2021


1 I – PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
Msza za parafian.
LG: Of z uroczystości.
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1 Pf o NMP - nr 55, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo.
Czytania: (L, t. I, s. 221n) Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21.

DZIEŃ IMIENIN MIECZYSŁAWA:
Obchodzą księża: Miarka, Raszewski.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2006 – ksiądz Kazimierz Szwarlik (Będzin).

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić mszę świętą wotywną o NMP (biały, Niepokalanego Serca NMP – MR, s. 103’ lub wspólne – MR s. 5’’; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub ze Zbioru mszy o NMP). Po modlitwie po komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania loretańska oraz akt wynagrodzenia Sercu Maryi. Zachęcamy do praktyki pierwszych pięciu sobót miesiąca.

2 I – SOBOTA – ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU, BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory II niedzieli po Narodzeniu Pańskim.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub doktorach Kościoła, 1-2 Pf o świętych – nr 70-71 lub 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.
Czytania: 1 J 2, 22-28; J 1, 19-28.

OGŁOSZENIA
1. W środę uroczystość Objawienia Pańskiego - Światowy Dzień Misyjny Dzieci.
2. Podczas mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego dokonamy błogosławieństwa kadzidła i kredy (Obrzędy błogosławieństw, t. 2, s. 242). Zachęcamy, aby oznaczyć drzwi domów tą kredą, wypisując litery: C + M + B oraz cyfry bieżącego roku. Według tradycji te litery nawiązują do imion Mędrców. Inna interpretacja podaje, że ten skrót pochodzi z języka łacińskiego: Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi).
3. Taca z uroczystości Objawienia Pańskiego przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, który wspiera polskich misjonarzy głoszących Ewangelię na całym świecie.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca.
5. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Narodzenia Pańskiego.

3 I – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
LG: Of z II niedzieli po Narodzeniu Pańskim, II tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Syr 24, 1-2. 8-12; Ef 1, 3-6. 15-18; J 1, 1-18 (J 1, 1-5. 9-14).

ROCZNICA ŚMIERCI:
1999 – ksiądz Zbigniew Lewiński (Sosnowiec).

4 I - PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 4 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 4 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Czytania: 1 J 3, 7-10; J 1, 35-42.

DZIEŃ IMIENIN EUGENIUSZA:
obchodzi ksiądz Grzyb.

ROCZNICA ŚMIERCI:
1997 – ksiądz Henryk Koścień (Kielce, Szreniawa).
2017 – ksiądz Piotr Pisarczyk (Olkusz).

5 I – WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 5 stycznia, II tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości Objawienia Pańskiego.
Msza: (biały) wł. z 5 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5.
Czytania: 1 J 3, 11-21; J 1, 43-51.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2010 – ksiądz Stanisław Sapilewski (Wolbrom).

6 I – ŚRODA
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Światowy Dzień Misyjny Dzieci.
Msza za parafian.
LG: Of z uroczystości.
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf. o Objawieniu Pańskim - nr 6, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo.
Podczas mszy św. błogosławieństwo kadzidła i kredy (Obrzędy błogosławieństw, t. 2, s. 242).
Czytania: Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12.

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183”, 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo mszę o powołania kapłańskie (biały, MR s. 131’’, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5.

7 I – CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 7 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 7 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim
nr 3-5 lub Pf o Objawieniu Pańskim – nr 6.
Czytania: 1 J 3, 22-4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25.

Albo:
ŚW. RAJMUNDA Z PENYAFORT, PREZBITERA
– WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5 albo Pf o Objawieniu Pańskim – nr 6.

8 I - PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 8 stycznia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 8 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim nr 3- 5 lub Pf o Objawieniu Pańskim – nr 6.
Czytania: 1 J 4,7-10; Mk 6, 34-44.

9 I – SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z 9 stycznia, II tydzień psałterza, I Nieszpory święta Chrztu Pańskiego.
Msza: (biały) wł. z 9 stycznia, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim nr 3- 5 lub Pf o Objawieniu Pańskim – nr 6.
Czytania: 1 J 4,11-18; Mk 6, 45-52.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego, które jest przypomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią sakramentu chrztu.
2. Kończy się okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczynamy tzw. okres zwykły. Kościół nie obchodzi w nim jakiejś szczególnej tajemnicy Chrystusa, ale rozważa całą pełnię tajemnicy naszego Pana.

10 I – NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Msza za parafian.
LG: Of wł.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Chrzcie Pańskim - nr 7, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 55, 1-11; 1 J 5, 1-9; Mk 1, 7-11.

UWAGA:
Po komplecie kończy się okres Bożego Narodzenia.

ZMIANA LEKCJONARZA I LITURGII GODZIN – TOM III
Obowiązuje cykl B niedzielnych czytań, a w dni powszednie rok I.


OKRES  ZWYKŁY


1. Rozpoczyna się pierwsza część okresu zwykłego w ciągu roku. Trwać będzie  do  wtorku  przed  Środą  Popielcową (16 lutego).
2. W niedziele używamy formularzy mszy św. oznaczonych numerem kolejnej niedzieli zwykłej, rozpoczynając od drugiej.
3. Tylko uroczystość i święto Pańskie zajmują miejsce niedzieli zwykłej. W dni powszednie we mszy św. możemy używać któregokolwiek formularza z 34 formularzy mszalnych na niedziele, formularza mszy wotywnej lub różnych potrzebach, których bogaty zestaw zawiera MR. Zawsze jednak należy się kierować nie własnymi upodobaniami i wygodą lub innymi osobistymi względami, lecz brać pod uwagę pożytek wiernych (OWMR 352-356)
4. W soboty okresu zwykłego, gdy nie przypada wspomnienie obowiązkowe, można odprawiać wspomnienie NMP w sobotę (Msze wspólne o NMP – MR s. 5”n, 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub korzystać ze zbioru Mszy o NMP).
5. Z VI tomu Lekcjonarza korzystamy tylko wówczas, gdy wspomnienia świętych posiadają własne czytania, to znaczy mówią one o samej osobie świętego albo o tajemnicy, o której sprawowana jest Eucharystia. Niekiedy podawane są czytania przystosowane. Ukazują one albo szczególny rys życia duchowego świętego, albo wyrażają jego dzieła. Nie jest konieczne używanie tych czytań. Nie należy opuszczać czytań wyznaczonych na poszczególne dni. Kościół bowiem pragnie obficiej zastawiać wiernym stół słowa Bożego.
6. Kolędy, choć tradycyjnie towarzyszą liturgii tego okresu do święta Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego, winny być śpiewane przed rozpoczęciem i po zakończeniu Eucharystii.

11 I – PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 1, 1-6; Mk 1, 14-20.

ROCZNICA ŚMIERCI:
1994 – ksiądz Henryk Danielewski (Dąbrowa Górnicza).
2002 - ksiądz Zygmunt Hyra (Sosnowiec).

12 I – WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 2, 5-12; Mk 1, 21-28.

DZIEŃ IMIENIN ARKADIUSZA:
obchodzą księża: Kajdas, Witkowski.

13 I – ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 2, 14-18; Mk 1, 29-39.

Albo:
ŚW. HILAREGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA –
WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., msza wspólna o biskupach, s. 27” – 31” albo o doktorach Kościoła, s. 41” – 42”,
Pf o pasterzach – nr 73 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

14 I – CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 3, 7-14; Mk 1, 40-45.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2009 – ksiądz Julian Bajer (Jaworzno).
2019 – ksiądz Stefan Walusiński (Będzin, Rodaki).

15 I – PIĄTEK– DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 4, 1-5. 11; Mk 2, 1-12.

16 I – SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza, I Nieszpory II niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 4, 12-16; Mk 2, 13-17.

DZIEŃ IMIENIN MARCELA:
obchodzi ksiądz Magott.

DZIEŃ IMIENIN WŁODZIMIERZA:
obchodzą księża: Skoczny, Wiecha.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj II niedziela zwykła w roku liturgicznym. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
2. Jutro rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
3. W czwartek obchodzimy Dzień Babci, a w piątek – Dzień Dziadka, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
4. W przyszłą niedzielę, wspominając św. Franciszka Salezego – patrona pracowników mediów, otoczmy modlitwą dziennikarzy.
5. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Słowa Bożego. Zachęcamy do wspólnej celebracji i osobistej refleksji nad Bożym słowem.

17 I – II NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
Msza za parafian.
LG: Of z II niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na niedziele zwykłe nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1 Sm 3, 3b-10. 19; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; J 1, 35-42.

DZIEŃ IMIENIN: ANTONIEGO
obchodzi ksiądz Kazior.

UWAGA:
W Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan każdego dnia można odprawiać mszę św. o jedność chrześcijan (MR s. 136” – 139” kolor dnia, Pf o jedność Kościoła – nr 85, V ME z Pf „D” lub ME o tajemnicy pojednania), czytania z dnia lub wyznaczone przez Komisję Episkopatu ds. Ekumenizmu.

18 I – PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) I tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 5, 1-10; Mk 2, 18-22.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2020 – ksiądz Marek Plebanek (Kwaśniów).

19 I – WTOREK –– ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Hbr 6, 10-20; Mk 2, 23-28.

DZIEŃ IMIENIN MARIUSZA:
obchodzą księża: Biśta, Dydak, Górszczyk, Juraszczyk, Kafel, Karaś, Lizończyk, Olejnik, Pasternak, Smętek, Socała, Sowiński, Trąba, Wróbel.

20 I – ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) II niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła-nr 36-41.
Czytania: Hbr 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6.

Albo:
ŚW. FABIANA, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach albo o papieżach, Pf o męczennikach nr 72, albo o pasterzach – nr 73, albo 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.

Albo:
ŚW. SEBASTIANA, MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 albo 1-6 Pf zwykła– nr 36-41.

21 I – CZWARTEK – ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Dzień Babci.
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) koleta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz.,  Pf o dziewicach i zakonnikach – nr 74, lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Hbr 7, 25 – 8, 6; Mk 3, 7-12.

DZIEŃ IMIENIN JAROSŁAWA:
obchodzą księża: Ciszek, Wolski.

22 I – PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Dzień Dziadka.

LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) II niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 8, 6-13; Mk 3, 13-19.

Albo:
ŚW. WINCENTEGO, DIAKONA I MĘCZENNIKA
– WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 albo 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.

Albo:
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO, PREZBITERA
– WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek III, s. 10), II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. (MR s. 249”), Pf o pasterzach – nr 73 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

23 I - SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza, I Nieszpory III niedzieli zwykłej..
Msza: (zielony) II niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 9, 1-3. 11-14; Mk 3, 20-21.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj III niedziela zwykła, która zgodnie z motu proprio Aperuit illis papieża Franciszka obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. Zachęcamy do celebracji i refleksji nad Bożym słowem.
2. Dzisiaj także Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Za przyczyną św. Franciszka Salezego, módlmy się, aby pracownicy mediów z poszanowaniem przekazywali prawdę, do której mają prawo wszyscy obywatele.
3. Jutro święto nawrócenia św. Pawła Apostoła. Tym dniem kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

24 I – NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu.

Msza za parafian.
LG: Of z III niedzieli zwykłej, III tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na niedziele zwykłe nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Jon 3, 1-5. 10; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20.

25 I – PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
LG: Of wł., III tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf o apostołach - nr 67.
Czytania: (L, t. VI, s. 71n) Dz 22, 3-16 albo Dz 9, 1-22; Mk 16, 15-18.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:
pw. Nawrócenia św. Pawła w Dąbrowie Górniczej.

DZIEŃ IMIENIN: PAWŁA
obchodzi ksiądz: Tracz.

26 I – WTOREK – ŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA, BISKUPÓW – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o wielu pasterzach, 1-2 Pf o świętych – nr 70-71 lub 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Hbr 10, 1-10; Mk 3, 31-35.

27 I – ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) III niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 10, 11-18; Mk 4, 1-20.
Albo:

ŚW. ANIELI MERICI, DZIEWICY – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., Pf o dziewicach i zakonnikach – nr 74 albo 1-6 Pf zwykła – nr 35-41.

28 I – CZWARTEK – ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o doktorach Kościoła albo o pasterzach, Pf o pasterzach – nr 73, albo 1-6
Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 10, 19-25; Mk 4, 21-25.

DZIEŃ IMIENIN: TOMASZA
Obchodzą księża: Pasternak, Zmarzły.

ROCZNICA ŚMIERCI:
1993 – ksiądz Antoni Popielarczyk (Strzemieszyce).
2011 – ksiądz Fortunat Nowak (Będzin, Łany Wielkie).

29 I – PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) III niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 10, 32-39; Mk 4, 26-34.

30 I – SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza, I Nieszpory IV niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) III niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Hbr 11, 1-2. 8-19; Mk 4, 35-41.

DZIEŃ IMIENIN: MACIEJA
Obchodzi ksiądz Gaik.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj IV niedziela zwykła.
2. We wtorek święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego. Szczególną modlitwą otaczamy wszystkie osoby, które żyją konsekracją zakonną. Modlimy się o nowe powołania do życia zakonnego z naszej diecezji. W czasie mszy św. błogosławieństwo świec i procesja. Ofiary zbierane w tym dniu do puszek są przeznaczone na wsparcie żeńskich zakonów klauzurowych.
3. Kończy się tradycyjny okres śpiewania kolęd.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

31 I – IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z IV niedzieli zwykłej, IV tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na niedziele zwykłe nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Pwt 18, 15-20; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.