Pielgrzymka Żywego Różańca do NMP Anielskiej

Data dodania: 2021.09.25

- Bądźcie tymi, którzy bronią Kościoła swoją modlitwą, wiernością i przykładem - powiedział administrator apostolski w Uzbekistanie - bp Jerzy Maculewicz - w czasie Mszy świętej sprawowanej 25 września w Sanktuarium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Eucharystia wpisała się w tradycyjną, wrześniową Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca Diecezji Sosnowieckiej do Matki Zagłębia.

W pielgrzymce wzięły udział reprezentacje 22 parafii z terenu diecezji sosnowieckiej (m.in. z Będzina, Dąbrowy Górniczej, Olkusza i Sosnowca) razem z pocztami sztandarowymi i 12 kapłanami-opiekunami grup Żywego Różańca, którzy koncelebrowali Mszę świętą. W wydarzeniu wzięły również udział osoby, które pielgrzymowały w sposób indywidualny.

Eucharystię poprzedziła konferencja duchowa, wygłoszona przez o. Pawła Soleckiego OFM. Franciszkanin oparł swoją prelekcję o przemyślenia bł. kard Stefana Wyszyńskiego:

- Jakże aktualna jest dziś myśl Prymasa Tysiąclecia, choć słyszymy ją obecnie w nowym kontekście społecznym i politycznym. Ciągle potrzeba odbudowywania w człowieku Bożego obrazu; takiego wewnętrznego oczyszczenia i porządkowania tego, co w nas samych i w naszym narodzie. Potrzeba powrotu do ideału prawa Dziesięciu Przykazań i do nauczania Pana Jezusa – podkreślił o. Solecki i dodał, że niemniej ważnym zadaniem dla wszystkich wierzących w Polsce, jest naśladowanie Prymasa Tysiąclecia w jego całkowitym oddaniu się Maryi.

W homilii wygłoszonej w czasie Mszy świętej bp Jerzy Maculewicz nawiązał do Liturgii Słowa z dnia:

- Zgromadziliście się dziś w tej świątyni. I tak sobie myślę, że podobnie jak Bóg mówił dziś w pierwszym czytaniu, że będzie «murem obronnym dla Jerozolimy», tak wasze modlitwy różańcowe powinny być takim «murem obronnym» dla wszystkich ludzi. Różaniec niech otacza nasze wspólnoty, nasz naród i cały Kościół. To wy powinniście być tymi, którzy bronią Kościoła swoją modlitwą, wiernością i przykładem. – zaznaczył bp Maculewicz.

Na zakończenie Eucharystii, kustosz Sanktuarium – ks. Andrzej Stasiak – podziękował wszystkim za przybycie. Przypomniał również, że pochodzący z Dąbrowy Górniczej bp Jerzy Maculewicz, jeszcze jako ministrant w 1968 r. brał udział w koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej, której w dąbrowskim sanktuarium dokonali wspólnie kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła.

W ten sposób obecny administrator apostolski w Uzbekistanie stał się świadkiem tamtych wydarzeń, o których opowiedział krótko na końcu Mszy świętej.

Po Eucharystii zgromadzeni pielgrzymi rozważyli część radosną Różańca świętego przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Spotkanie modlitewne zakończyła modlitwa Anioł Pański i tradycyjne obejście ołtarza z łaskami słynącą figurą NMP Anielskiej – Matki Zagłębia i Pani Dąbrowy Górniczej.

tekst i zdjęcia: ks. Przemysław Lech

W Diecezjalnej Pielgrzymce Żywego Różańca wzięły udział zorganizowane grupy z następujących parafii:

Dąbrowa Górnicza:
- parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego
- parafia pw. Chrystusa Króla
- parafia pw. NMP Anielskiej
- parafia pw. św. Jadwigi Królowej
- parafia pw. Nawrócenia św. Pawła
- parafia pw. św. Antoniego z Padwy
- parafia pw. św. Barbary
- parafia pw. NMP Królowej Polski
- parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi
- parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego

Będzin:
- parafia pw. Świętej Trójcy
- parafia pw. Nawiedzenia NMP
- parafia pw. św. Barbary
- parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej

Olkusz:
- parafia pw. św. Andrzeja Ap.
- parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego

Sosnowiec:
- parafia pw. Zesłania Ducha Świętego
- parafia pw. św. Joachima
- parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
- parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty
- parafia pw. św. Tomasza Ap.
- parafia pw. św. Stanisława BM

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.