Potrzeba odnowy

Data dodania: 2019.07.02

Życie człowieka zgodne z wiarą. Dowartościowanie znaczenia ludzi świeckich w Kościele. Akcent na indywidualnego człowieka i jego świadomą relacje do Boga. Postulat odejścia od formalizmu w życiu religijnym. Częste przystępowanie do Komunii Świętej. Język narodowy w liturgii. Brzmi znajomo?

Nic nowego

Wydawać się może, że powyższe postulaty wyjęte są z odnowy po Soborze Watykańskim II. Wszystkie z nich w nurcie tej odnowy znajdziemy, ale tak naprawdę to nic nowego w Kościele. Przez XX wieków trwania Kościoła w różnych środowiskach rodził się postulat szeroko pojętej odnowy życia religijnego. Doprowadzenia człowieka do autentycznego życia w wierze. Jednym z nich był ruch zwany devotio moderna – nowa pobożność, który zrodził się w XV wieku. Na usta nasuwa się łacińska maksyma Nihil novi sub sole – Nic nowego pod słońcem. I bardzo dobrze, że tak jest. 

Wejść wgłąb

Od początku istnienia Kościoła jego celem jest doprowadzenie człowieka do autentycznej wiary w Jezusa Chrystusa, postępowania zgodnie z przyjętą wiarą i jego ostateczne zbawienie. Niemal od zawsze również można znaleźć przykłady ludzi, których można by nazwać chrześcijanami tylko z nazwy, cechujących się formalizmem, a wiec wypełnianiem tylko koniecznych praktyk, bez wejścia w głąb i kształtowania życia wg zasad wiary. Z jednej strony wydaje się to smutne, ponieważ tak wielu ludzi nie doświadcza piękna życia wiarą, pozostając jedynie na tym, co zewnętrzne. Z drugiej strony jest to pewna pociecha, że nie jest to piętno tylko naszych czasów.

Dwie nogi

Recepta na ten problem była, jest i będzie jedna. Jezus Chrystus – Słowo, które stało się Ciałem. Przekładając to na praktykę: Słowo Boże i Sakramenty, w których obecny jest Jezus. Głoszenie i wyjaśnianie Słowa Bożego i regularne korzystanie z sakramentów jest lekarstwem na przezwyciężenie formalizmu w życiu człowieka. Jeśli szukasz sposobu jak dojść do autentycznej wiary, zacznij od tych dwóch rzeczy: czytaj regularnie Pismo Świętych i szukaj dobrych komentarzy lub tych pasterzy, co je wyjaśniają oraz trwaj w łasce uświęcającej przez regularną spowiedź i przyjmowanie Komunii Świętej. A prawdę (a może Prawdę), którą poznasz, staraj się wprowadzać w czyn i według niej żyć.

 


Ks. Adam Nackowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.