Wakacje z Oazą

Data dodania: 2019.01.18

Ruch Światło-Życie to ruch wychowania człowieka do dojrzałości chrześcijańskiej. Wychowanie jest procesem. Tak jak matka, która troszczy się o swoje dziecko i pomaga mu poznawać rzeczywistość, tak Ruch Światło–Życie stopniowo wprowadza człowieka w „nowe życie”. Życie ucznia Chrystusa.

Dwie nogi

Zgodnie z ideą księdza Blachnickiego, dwoma fundamentami formacji w tzw. Oazie, są letnie rekolekcje oraz formacja roczna. Zarówno to pierwsze, jak i drugie, ułożone są tak, by po kolei zagłębiać człowieka w poszczególne elementy życia prawdziwiego chrześcijanina. Pomaga w tym podział rekolekcji i formacji na stopnie, które są dostosowane do wieku uczestniczących i ich przeżytej dotychczas formacji.

Liturgia

Podstawą każdych rekolekcji jest Liturgia, Słowo Boże i Wspólnota. Rekolekcje oazowe wdrażają krok po kroku uczestników do coraz pełniejszego przeżywania Liturgii. Zaczynając już od stopni dla najmłodszych, uczestniczący poznają Liturgię Godzin, uczestniczą w porannych modlitwach, zbudowanych na podstawie jutrzni a kończąc na Oazie Nowego Życia, młodzież i młodzi dorośli modlą się zarówno jutrznią, jak i nieszporami, a także godziną czytań czy kompletą. Wszystko w zależności od planu poszczególnych rekolekcji.

Poza Liturgią Godzin, każda wspólnota rekolekcyjna uczestniczy każdego dnia w Mszy Świętej. Jest ona centralnym punktem dnia, akcentując tym samym Liturgię jako „szczyt i źródło” wszelkiej działalności Kościoła. By lepiej poznać to wielkie dzieło Chrystusa, jakim jest Liturgia, większość rekolekcji posiada w swoim programie specjalny punkt, podczas którego, czas poświęca się na wyjaśnianie poszczególnych postaw, gestów, symboli i tekstów liturgicznych. Dzięki temu, uczestnicy mogą świadomiej i dojrzalej przeżywać Liturgię.

Słowo Boże

Następną podstawą każdych rekolekcji jest poznanie Słowa Bożego. Jest zarezerwowany czas na indywidualne spotkanie z Panem w Jego Słowie. Od najmłodszych stopni, uczestnicy poznają metodę modlitwy, jakim jest Namiot Spotkania. Ten sposób modlitwy nawiązuje do Namiotu Spotkania z Księgi Wyjścia, w którym Mojżesz spotykał się z Panem Bogiem, by z Nim rozmawiać. Polega on na znalezieniu przestrzeni „poza obozem” i rozmowie z Chrystusem twarzą w twarz, jak się rozmawia w przyjacielem.

Chociaż można praktykować ten sposób modlitwy w inny sposób, Ruch Światło-Życie proponuje przeżywać Namiot Spotkania opierając się na spotkaniu z Panem w Słowie Bożym, zwłaszcza w Ewangelii. Przycznia się to do pogłębiania relacji ze Zbawicielem, a także lepszego poznania Pisma Świętego. Jednym z kolejnych kluczowych punktów dnia na rekolekcjach jest tzw. Spotkanie w Grupach. Polega ono na wspólnym czytaniu i rozmawianiu o Piśmie Świętym. Jego celem jest zauważenie pewnego problemu, osądzeniu go w świetle Słowa Bożego i dokumentów Kościoła, wyciągnięcia wniosków oraz postanowienia realizacji konkretnych działań. Takie spotkanie jest również okazją do dzielenia się własnymi trudnościami, radościami, i przemyśleniami, które ubogacają wspólnotę.

Wspólnota

Właśnie do dzielenia się, rozumianego jako dawanie siebie drugiemu w bezinteresownej miłości, Ruch wychowuje swoich uczestników. Na rekolekcjach oazowych każdy podejmuje poszczególną diakonię, czyli pewien rodzaj służby. Może to być pomoc przy rozłożeniu naczyń do posiłków, czy troska o przebieg modlitwy wieczornej. Jest to budulec wspólnoty, która jest tak ważnym elemenem w całym Ruchu Światło-Życie. Po rekolekcjach, każdy biorący w nich udział, może znaleźć dla siebie wspólnotę, z którą będzie się spotykał i w niej formował w trakcie roku. Piekło jest samotnością. Niebo to wspólnota i właśnie do nieba, Ruch stara się wychowywać każdego swojego uczestnika.

 


Łukasz Schab
Ruch Światło-Życie
Odpowiedzialny Rejonu Dąbrowa Górnicza

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.