Wolbrom: poświęcenie sztandaru szkoły

Data dodania: 2018.10.12

Od 55 lat liceum wolbromskie nosi imię Romualda Traugutta. Patron został nadany szkole w 1963 roku – 100 lat od wybuchu powstania styczniowego, na którego czele stanął Traugutt, a w którym walczyło wielu mieszkańców powiatu olkuskiego. 12 października, w przededniu święta Edukacji Narodowej, w roku 100-lecia niepodległości placówka świętowała podwójny jubileusz – 55-lecia nadania imienia oraz 40-lecia funkcjonowania jako zespół szkół. Tego dnia podczas Mszy św. odprawianej przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Wolbromiu w obecności dyrekcji, byłych i obecnych nauczycieli, pracowników, uczniów, absolwentów i władz samorządowych poświęcono został sztandar szkoły.

"Ten sztandar kieruje nasze serca, umysły i myśli ku Ojczyźnie, której na imię Polska" - powiedział Biskup w homilii, przypominając postać Romualda Traugutta - człowieka głębokiej wiary i wielkiego patrioty, który może być wzorem dla ludzi także naszych czasów. "Kiedy walczy się wiarą, osłabia się duch w narodzie i patriotyzm" - przypomniał Biskup apelując także o modlitwę w intencji zmarłych obrońców naszej Ojczyzny, będącej wyrazem wdzięczności dla tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę.

Wraz z Biskupem Eucharystię koncelebrowali ks. proboszcz Tadeusz Maj oraz ks. Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego, a także ks. Tobiasz Mazur.

Szkoła średnia w Wolbromiu (wówczas jako Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne) powstała już w 1945 roku od razu przyjmując blisko 400 uczniów.  Naukę rozpoczęto już w marcu w lokalu Szkoły Powszechnej nr 3. W tym czasie władze miejskie zajęły się remontem uszkodzonego przez Niemców budynku szkolnego przy ulicy Mariackiej, tam też, dla potrzeb gimnazjum przydzielono 6 sal lekcyjnych na II piętrze. Od 1 stycznia 1950 roku szkołę – dotąd prywatną – upaństwowiono nadając nazwę Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego, a następnie połączono z SP nr 1. W 1963 roku dyrektor szkoły otrzymał z rąk kuratora Okręgu Szkolnego w Krakowie klucze do nowego budynku. Właśnie wtedy szkole nadano imię Romualda Traugutta. W celu upamiętnienia tej uroczystości Komitet Rodzicielski ufundował i przekazał młodzieży sztandar oraz popiersie patrona, do dziś znajdujące się na szkolnym holu. Nowo oddany budynek posiadał wówczas 12 sal lekcyjnych, 4 pracownie, przestronną salę gimnastyczną, gabinety: lekarski i dentystyczny, kuchnię, jadalnię, kancelarię i gabinet dyrektora.
Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach z dnia 1 stycznia 1979 roku szkoły ponadpodstawowe połączono w Zespół Szkół w Wolbromiu. W jego skład weszły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Rolnicze, Liceum Zawodowe, Technikum Chemiczne, Średnie Studium Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od założenia szkołę opuściło ok. 5 tysięcy absolwentów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.