Wydział Katechetyczny: Konkurs o św. Józefie (VI)

Data dodania: 2021.01.28

Diecezjalny akademicki konkurs literacki
w Roku Świętego Józefa

Eros i agape – różnica i jedność.
Wizja miłości w nauczaniu
Papieża Seniora Benedykta XVI – Josepha Ratzingera –
w kontekście współczesnej kultury


PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI
Studenci uczelni wyższych zamieszkujący lub studiujący na terenie diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU:
- odkrycie bogactwa nauczania Papieża Seniora Benedykta XVI,
- propagowanie chrześcijańskiej wizji miłości,
- wskazanie na niebezpieczeństwo złego pojmowania miłości międzyludzkiej,
- rozwijanie dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej,
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami literackimi.

KOOORDYNATOR KONKURSU
ks. dr Michał Knapik

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Studenci piszą esej na temat:

Eros i agape – różnica i jedność. Wizja miłości w nauczaniu Papieża Seniora Benedykta XVI – Josepha Ratzingera – w kontekście współczesnej kultury

Źródła (wszystkie dostępne są online):

- Encyklika Deus Caritas est,
[http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html]

- Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na Błoniach (27 V 2006 – Kraków),
[https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pl_mlodziez-blonia_27052006.html]

- Przemówienie podczas czuwania modlitewnego z młodzieżą na lotnisku Cuatro Vientos (20 VIII 2011 – Madryt),
[https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/czuwanie_sdm_20082011.html]

- Przygotowanie do małżeństwa drogą wiary. Przemówienie do narzeczonych na Piazza del Plebiscito (11 IX 2011 – Ankona).
[https://www.niedziela.pl/artykul/95929/nd/Przygotowanie-do-malzenstwa-droga-wiary]

3. Esej należy napisać zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: maksymalnie 5 stron tekstu A-4, czcionka Times New Roman: 12 pkt, marginesy: 2,5 cm, interlinia: 1,5 odstępu między wierszami.
4. Po napisaniu eseju należy go przesłać pocztą na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec do dnia 13 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie, Kartę Informacyjną oraz Oświadczenie autora pracy znajdziesz TUTAJ.

Wydział Katechetyczny
w Sosnowcu

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.