"Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga...." - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego" opracował ks. Paweł Górka.

Czytaj więcej

"Zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał" - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał" opracował ks. Paweł Paś.

Czytaj więcej

Katecheza o męce Chrystusa

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion..." opracował ks. Piotr Madeja.

Czytaj więcej

Katecheza o wierze w Jezusa i Maryję

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Drugie z rozważań o Chrystusie – tym, „który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny..." opracował ks. Andrzej Nackowski.

Czytaj więcej

Katecheza: Związki partnerskie w ocenie etyczno-moralnej

W związku z niedawnym głosowaniem sejmowym nad projektami ustaw o związkach partnerskich oraz jej reperkusjami w przestrzeni publicznej przypominamy niedawną katechezę, odczytywaną w kościołach naszej diecezji a przedstawiającą tę sprawę z punktu widzenia nauczania Kościoła katolickiego. Jednocześnie jako wspólnota katolicka, duchownych i świeckich, razem z Księdzem Biskupem Grzegorzem Kaszakiem wyrażamy wdzięczność tym parlamentarzystom z różnych ugrupowań, którzy opowiedzieli się za rodziną. Możemy dziś dostrzec jaką zapłacili za to cenę, w postaci gromów i gróźb ze strony przedstawicieli mediów głównego nurtu. Choćby z tego względu ich  postawa zasługuje na szczere uznanie, wdzięczność i modlitewną pamięć, tym bardziej, że batalia, jak zapowiadają ugrupowania lewicowe, nie jest jeszcze skończona.

Redakcja strony www.diecezja.sosnowiec.pl

Czytaj więcej

"Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego..."

W Roku Wiary rozważamy kolejne 12 artykułów Wyznania Wiary. Mogliśmy już przeczytać dwie katechezy na temat Boga - Ojca Wszechmogącego oraz Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Tym razem rozważanie o Jezusie Chrystusie przygotował ks. Stanisław Kołakowski.

Czytaj więcej

"Wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi..."

W Roku Wiary rozważamy kolejne 12 artykułów Wyznania Wiary. W poprzednim miesiącu zastanawialiśmy się co znaczy wierzyć w Boga, Ojca Wszechmogącego. Kolejna katecheza wyjaśnia tajemnicę zawartą w słowach Wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Katechezę opracował ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Czytaj więcej

"Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego"

Przez kolejne miesiące, będziemy rozważać każdy z 12 artykułów Wyznania Wiary. Dziś zapraszam, byśmy zwrócili naszą uwagę na sam początek pierwszego ze zdań Symbolu Apostolskiego, na słowa: „wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego". Katechezę przygotował ks. Włodzimierz Skoczny.

Czytaj więcej

Rozważanie na Rok Wiary

Rozważanie ks. dr Pawła Pielki "Refleksja na wiarą w Kościół" wygłoszone 13 października w sosnowieckiej bazylice katedralnej przed Mszą inaugurującą w diecezji Rok Wiary.

 

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne: Chluba z Chrystusowego Krzyża

Mówić w dzisiejszych czasach o Krzyżu Chrystusa znaczy tyle, co wsadzić kij w mrowisko. Temat Krzyża, to temat tabu. Wielu patrzy na krzyż z pogardą, wielu gorszy się widokiem Krzyża. Czym więc powinien być On dla nas? Warto w tej kwestii odwołać się do autorytetu w dziedzinie wiary, a jest nim Św. Paweł. Pisze On w liście do Galatów: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata".

Czytaj więcej


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.