Chrzest to zanurzenie w Boga - katecheza

Wkrótce zakończymy uroczyście ROK WIARY, w którym zatrzymywaliśmy się nad tym w co i dlaczego wierzymy. Jednak zakończenie tego czasu nie oznacza wcale, że już wszystko wiemy i że nasza wiara jest tak dojrzała, iż teraz tylko trzeba obserwować, czy się przypadkiem coś w niej nie psuje. Być może najważniejszym odkryciem tego roku winna być świadomość, że do końca naszych dni na ziemi będziemy potrzebowali dojrzewania w wierze i modlitwy o ten dar.

Czytaj więcej

Sens listopadowej modlitwy

Listopad to czas szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenia dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im oprócz kwiatów i zniczy dary: modlitwę, Komunię świętą, odpust, a zwłaszcza dar Mszy Świętej. Wtedy dopiero zaniesione kwiaty i zapalone znicze na grobie staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga.

Czytaj więcej

Katecheza o wierze w sprawy ostateczne

W Roku Wiary co miesiąc rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne, poświęcone wierze w obcowanie świętych, zmartwychwstanie ciała i żywot wieczny, opracował ks. Rafał Mosoń.

Czytaj więcej

Wierzę … w grzechów odpuszczenie…

W Roku Wiary co miesiąc rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne, poświęcone wierze w odpuszczenie grzechów, opracował ks. Andrzej Żuławiński.

Czytaj więcej

"Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół" - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne, poświęcone naszej wierze w Kościół, który jest "jeden, święty, powszechny i apostolski" opracował ks. dr Paweł Pielka.

Czytaj więcej

"Wierzę w Ducha Świętego…" - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań - o Duchu Świętym opracował ks. Michał Knapik.

Czytaj więcej

"...stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych" - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "przyjdzie sądzić żywych i umarłych" opracował ks. Szczepan Tomala.

Czytaj więcej

"Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga...." - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego" opracował ks. Paweł Górka.

Czytaj więcej

"Zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał" - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał" opracował ks. Paweł Paś.

Czytaj więcej

Katecheza o męce Chrystusa

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion..." opracował ks. Piotr Madeja.

Czytaj więcej


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.