Trwa rekrutacja do naszego Seminarium

Data dodania: 2024.04.20

WARUNKI PRZYJĘCIA DO WYŻSZEGO MIĘDZYDIECEZJALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W CZĘSTOCHOWIE

1. Wymagane dokumenty przy przyjęciu do WMSD w Częstochowie
Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2024/2025 podjąć studia i formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie. Powinni przedstawić następujące dokumenty:
– prośbę do Rektora WMSD o przyjęcie z podaniem motywów swojej decyzji
– własnoręcznie napisany życiorys
– świadectwo chrztu i bierzmowania
– pełny odpis aktu urodzenia
– świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
– świadectwo dojrzałości w oryginale (można dostarczyć w późniejszym terminie); dyplomu kończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej (jeśli nie ma oceny na świadectwie szkolnym)
– opinię proboszcza
– opinię katechety
– świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (załączając ewentualną dokumentację dotyczącą chorób, przebytych operacji i terapii)
– zaświadczenie o niekaralności
– dwie fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym, en face)

2. Egzamin wstępny w gmachu Seminarium (ul. św. Barbary 41 w Częstochowie)
I termin – 13 lipca br., sobota, godz. 10 00
II termin – 14 września br., sobota godz. 10 00

3. Kryteria rekrutacji
– Egzamin pisemny: język polski (wypracowanie na wybrany z pięciu podanych na egzaminie tematów z zakresu ogólnej wiedzy i kultury religijnej)
– Test pisemny z zakresu Youcat. Katechizm dla młodych

– Rozmowa kwalifikacyjna

4. Zalecana literatura przygotowawcza
- Youcat. Katechizm dla młodych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.