Biuro delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży


BIURO DELEGATA
BISKUPA SOSNOWIECKIEGO
DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

Delegat i jego współpracownicy są odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez duchownego. Zapewniają też wskazanie możliwości pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej poszkodowanym.

Zasady ochrony osób małoletnich i bezradnych w praktyce duszpasterskiej Diecezji Sosnowieckiej (do pobrania)


DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY


ks. Rafał Pietruszka

teolog, psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży pomocą psychologiczną, socjoterapią

Kontakt:
ul. Wawel 19
41-200 Sosnowiec
tel. 664 199 345
delegat@diecezja.sosnowiec.pl


DELEGATKI DS. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ


s. Fidelis KDzJ
(Katarzyna Miazga)

psycholog, psychoterapeutka

Kontakt:
delegatka1@diecezja.sosnowiec.pl
tel. 664 199 345

 

Anna Chlebica
psycholog

Kontakt:
delegatka2@diecezja.sosnowiec.pl
tel. 664 199 345


DIECEZJALNE CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE I ŻYCIU

Kontakt:

ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel: (32) 269-51-70, fax: (32) 292- 98-93

centrum@diecezja.sosnowiec.pl

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami i ustal termin spotkania. Sekretariat Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:30.
 


KATOLICKI TELEFON ZAUFANIA

(32) 29 29 893

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 - 21:00.


CENTRUM OCHRONY DZIECKA

Do podstawowych zadań COD należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich
oraz opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.

Kontakt:

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
tel.: +48 785 032 106
+48 12 399 96 67 (tymczasowo zapraszamy do kontaktu z biurem COD pod numerem komórkowym 785 042 123)
+48 785 042 123
e-mail: cod@ignatianum.edu.pl
www.cod.ignatianum.edu.pl


FUNDACJA "ZRANIENI W KOŚCIELE"

Kontakt:

telefon wsparcia: 800 280 900
e-mail: info@zranieni.info
www.zranieni.info


WWW.ZGLOSKRZYWDE.PL

Ruszyła strona zgloskrzywde.pl, zawierająca informacje pomocne osobom, które zostały skrzywdzone w sferze seksualnej w dzieciństwie lub młodości albo mają wiedzę o krzywdzie czy zaniedbaniu w wyjaśnianiu sprawy w Kościele.


OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY
 W KOŚCIELE KATOLICKIM


"Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, a które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych nadużyć seksualnych wobec osób niepełnoletnich, popełnionych przez duchownych w jego diecezji. Tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustanowienia należytych procedur postępowania, by objąć opieką ofiary takich nadużyć, jak również by formować wspólnotę kościelną w celu ochrony niepełnoletnich".

16 maja 2011 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała "Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich". Dokument zobowiązywał Episkopaty całego świata do przygotowania wytycznych w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski uczyniła to już wcześniej wydając stosowne normy 20 czerwca 2009 r. Jednakże po otrzymaniu okólnika Stolicy Apostolskiej nastąpiła konieczność ich uzupełnienia. Na zebraniu plenarnym KEP 14 marca 2012 r. została przyjęta nowa wersja dokumentu pod nazwą: "Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia".

Z kolei na zebraniu plenarnym 8 i 9 października 2013 r. biskupi przyjęli trzy aneksy do "Wytycznych". Określają one precyzyjne reguły postępowania w kwestii pomocy ofiarom, dochodzenia wobec kapłanów oskarżanych o akty pedofilii oraz zasady formacji przyszłych kapłanów w zakresie dojrzałości seksualnej oraz profilaktyki wobec zjawiska pedofilii. Przyjęto także nowy dokument pt. "Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce". Po upływie kilku miesięcy Stolica Apostolska zgłosiła swoje uwagi i uzupełnienia przekazując je polskiemu Episkopatowi. Wprowadzone zostały one na wniosek Rady Prawnej KEP na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu 11 czerwca 2014 r. Dokumenty te następnie zostały ponownie przekazane Stolicy Apostolskiej, a po ich przejrzeniu i zaakceptowaniu obowiązują już na gruncie Kościoła w Polsce od października 2014 r.

W dokumencie nt. prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych opisano również zakres kompetencji koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Biskupi zgromadzeni 22 czerwca 2013 r. w Wieliczce mianowali nim jezuitę o. Adama Żaka. Utworzone zostało także Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie (http://cod.ignatianum.edu.pl/), którego zadaniem jest opracowywanie programów prewencji, szkolenia wolontariuszy i specjalistów w walce z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich, a także przyczynianie się do tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy duszpasterskiej, formacyjnej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

W poszczególnych diecezjach zostali mianowani Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest prowadzenie komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i "Wytycznymi" Konferencji Episkopatu Polski. W Diecezji Sosnowieckiej rolę tę pełni ks. Rafał Pietruszka.


 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.