Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W DIECEZJI SOSNOWIECKIEJInspektor
Ks. Tomasz Smalcerz

Kontakt:
e-mail: inspektor(at)diecezja.sosnowiec.pl*


ZADANIA INSPEKTORA:


• informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony danych i doradzanie im w tej sprawie;

• monitorowanie przestrzegania Dekretu KEP oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

• współpraca z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych;

• pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ


Kościół katolicki przed wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) posiadał własny system ochrony danych osobowych.

Z dniem 30 kwietnia 2018 r, poprzez Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (Dekret KEP) ten system został dostosowany do standardów unijnego rozporządzenia zgodnie z art. 91 RODO.

Obecnie przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie prawa kanonicznego, Dekrecie KEP oraz prawie partykularnym lub prawie specjalnym.


DOKUMENTY:

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim


* (at) = @

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.