Archiwum Diecezji Sosnowieckiej im. ks. Jerzego Wolnego

ARCHIWUM DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
im. ks. Jerzego Wolnego


Dyrektor:

ks. Adam Nackowski


Adres

ul. ks. prał. Stefana Gibały 2, 42-500 Będzin
(budynek parafialny przy kościele
pw. Nawiedzenia NMP, os. Syberka)

archiwum@diecezja.sosnowiec.pl
tel. 504 070 325


GODZINY OTWARCIA ARCHIWUM

środy, czwartki i piątki: 9:00 - 13:00

(Archiwum Diecezjalne nie prowadzi kwerend)

W dniach 20 - 29.03 archiwum diecezjalne będzie nieczynne.


BADANIA GENEALOGICZNE

Interesantów prowadzących badania genealogiczne prosimy o wcześniejsze umówienie się mailowo lub telefonicznie na konkretny termin.INFORMACJA DLA KSIĘŻY
DOTYCZĄCA GROMADZENIA ZBIORÓW ARCHIWUM,
PRZEKAZYWANIA DUPLIKATÓW I REJESTRU ZMIAN:

W Zarządzeniu Biskupa Sosnowieckiego w sprawie gromadzenia zbiorów Archiwum Diecezji Sosnowieckiej (L.dz. 1692/2015) z 2 października 2015 r. znajduje się zapis: Księgi i starsze archiwalia, których nie używa się podczas bieżącego działania kancelarii parafialnej, znajdujące się w posiadaniu parafii a wytworzone przed 1939 r., tj. księgi metrykalne (ochrzczonych, małżeństw i zmarłych oraz Pierwszej Komunii św., i bierzmowanych), wszelkiego rodzaju dokumenty, druki (mszały, księgi obrzędów, itp.) należy przekazać w obowiązkowy depozyt do Archiwum. Troska o przejęcie archiwaliów spoczywa na pracownikach Archiwum. W związku z tym najstarsze archiwalia wytworzone do 1917 r. należy przekazać obowiązkowo do Archiwum w celu odpowiedniego ich zabezpieczenia i uchronienia przed zniszczeniem. Do działalności kancelarii parafialnej wystarczą dokumenty z ostatnich 100 lat.

Do Archiwum przekazujemy duplikaty ksiąg chrztów, małżeństw i zmarłych od momentu utworzenia diecezji sosnowieckiej w 1992 r. Jeśli na parafii znajdują się starsze duplikaty, np. od momentu utworzenia parafii, to również je oddajemy do Archiwum. Przywozimy tylko te księgi, które są już zakończone i w takim stanie, jak znajdowały się w biurze parafialnym (nie oprawiamy).

Po przekazaniu ich do Archiwum należy prowadzić rejestr zmian (do pobrania), który należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Archiwum po zakończeniu roku kalendarzowego. Wpisujemy tam informacje m.in. o bierzmowaniu, zawarciu małżeństwa, zmianie imienia czy wystąpieniu z Kościoła. Rejestr zmian w księgach metrykalnych można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy Archiwum.

Zgodnie z Instrukcją wyjaśniającą przepisy Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (KEP, 13.03.2018r.) z 14 czerwca 2018 r. „do celów badań naukowych, genealogicznych lub im podobnych nie należy udostępniać ksiąg parafialnych w kancelariach parafialnych”. W związku z tym rolę te przejmuje Archiwum, które gwarantuje bezpieczne przetwarzanie danych osobowych parafian. Osoba ubiegająca się o przeglądanie ksiąg, musi przedstawić pismo polecające od proboszcza parafii, której księgi chce przeglądać oraz odpowiednimi dokumentami wykazać pokrewieństwo, interes spadkowy lub wykazać interes prawny.

Udostępnianie ksiąg parafialnych do celów badań naukowych, genealogicznych lub im podobnych, jest możliwe tylko wtedy kiedy księgi zawierające dane dotyczące zdarzeń, miały miejsce nie wcześniej niż: w przypadku księgi chrztów po 100 latach, małżeństw po 60 latach, zgonów po 50 latach, od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło sporządzenie aktu.


DO POBRANIA:

REGULAMIN ARCHIWUM (pdf)

CENNIK USŁUG (pdf)

STATUT ARCHIWUM (doc)

Rejestr zmian wpisów w księgach metrykalnych (doc)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.