Będzin-Grodziec, Parafia pw. św. Katarzyny

BĘDZIN-GRODZIEC
PARAFIA PW. ŚW. KATARZYNY
UL. WOLNOŚCI 295
42 - 506 BĘDZIN
TEL: 32 267 35 36


FOTO: ks. Przemysław Lech

Liczba mieszkańców: 4 460

Rys historyczny:

Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pw. św. Katarzyny w Będzinie-Grodźcu pochodzi z 1301 r., kiedy wspomniany został wtedy tamtejszy pleban, Jakub. Z Liber beneficjorum Jana Długosza z 1470-1480 r. pochodzi informacja o znajdującym się ówcześnie drewnianym kościele pw. św. Katarzyny. Drewniana świątynia przetrwała do początku XVIII w., kiedy po pożarze w 1721 r. z inicjatywy proboszcza ks. Wojciecha Ciołkowicza wybudowano nowy, murowany kościół. Jego poświęcenia (konsekracji) dokonał 23 kwietnia 1744 r. biskup krakowski Michał Kunicki (pamiątkę konsekracji obchodzono jednak, podobnie jak w przypadku poprzedniej świątyni, w pierwszą niedzielę po św. Jadwidze). W latach 1931-1932, staraniem parafian i proboszcza ks. Stanisława Bilskiego, do kościoła dobudowano nawę główną i kruchtę (według projektu Henryka Oderfelda), a ze starego kościoła utworzono prezbiterium.

We wnętrzu na uwagę zasługuje barokowe wyposażenie prezbiterium i kaplic, młodopolskie witraże oraz charakterystyczne dla stylu Art déco klasycyzujące zgeometryzowanie form ołtarzy i ambony oraz Drogi Krzyżowej. Ponadto warte zauważenia są współczesne malowidła nawy głównej, autorstwa Elżbiety i Aleksandra Kozerów.

Na terenie parafii, na wzgórzu zwanym „Dorotka" znajduje się kaplica filialna (kościół), który ufundowała w 1637 r. ksieni klasztoru Norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem, Dorota Kątska. Poświęcenia (konsekracji) tej świątyni dokonał 10 października 1638 r. biskup krakowski Tomasz Oborski. Zbudowana została na rzucie prostokąta z półkolistą absydą od wschodu i kwadratową wieżą od zachodu, a od południa i północy umieszczono dwie kaplice.

Do parafii należą:

Miejscowości: Gródków: ul. Górna, Grodziecka, Kolejowa, Leśna, Pokoju, Poprzeczna, Wspólna, Zwycięstwa

Ulice: Asnyka nr 50-81, Barlickiego nr 1-49, Chopina, Doroty, Hutnicza, Kołłątaja, Świderskiego, Kwiatowa, Limanowskiego, Mickiewicza, Nadgórników, Miłosza, Okrzei, Orzeszkowej, Osiedlowa, Piaskowa, Podgórna, Poprzeczna, Południowa, Przechodnia, Matejki, Racjonalizatorów Pracy, Różyckiego, Róży Luksemburg, Słowackiego, Traugutta, Węgroda, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wolności nr 177-315 i 164-392, Wróblewskiego, Zagórnego, Żytnia

Kaplice filialne:

Kaplica na cmentarzu grzebalnym

Kaplica filialna (kościół) na wzgórzu św. Doroty

Święto patronalne (odpust parafialny):

25 listopada – św. Katarzyny

6 lutego – św. Doroty (w kaplicy filialnej na wzgórzu św. Doroty)

6 sierpnia – Przemienienie Pańskie (w kaplicy filialnej na wzgórzu św. Doroty)

Msze święte:

W niedzielę i święta godz.: 7.00, 9.30, 11.00, 15.30 (w kaplicy cmentarnej), 17.00

W dni powszednie godz.: 7.00, 17.00, 17.30

Każdego 6 dnia miesiąca w kaplicy filialnej (kościele) na wzgórzu św. Doroty godz. 15.00

Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz: ks. Piotr Pilśniak

Wikariusz: ks. Mariusz Socała

Poprzedni proboszczowie:

ks. Jakób, ks. Jakób z Brzetnicy (Brzetnicz), ks. Marcin Olkowicz, ks. Wojciech z Lipnicy (Lipnicki), ks. Mikołaj Jeziorkowicz, ks. Stanisław Grusikowski, ks. Wojciech Ciołkiewicz, ks. Jan Uniszewski, ks. Tomasz Świątkowski, ks. Józef Gidziński, ks. Tomasz Grudziński, ks. Jan Szaflarski, ks. Rudolf Olszewski, ks. Jan Termin, ks. Paweł Czapla, ks. Jan Latała, ks. Wincenty Cheliński, ks. Lucjan Tomasik, ks. Witalis Grzeliński, ks. Stanisław Bilski, ks. Julian Suma, ks. Leopold Szweblik, ks. Stanisław Wojtuszkiewicz

Z parafii pochodzą (kapłani, siostry i bracia zakonni):

ks. Leon Kuchta, ks. Stefan Bacia, ks. Władysław Morak, ks. Józef Tomasik, ks. Mieczysław Rzadkowski, ks. Wieczorek, ks. Czesław Dróżdż, ks. Julian Przyłęcki, ks. Antoni Kańtoch, ks. Zdzisław Olszewski, ks. Janusz Bacia, ks. Janusz Latosiński, ks. Dariusz Podsadniak, ks. Jerzy Małota, ks. Włodzimierz Skoczny, ks. Mirosław Wilk, ks. Bernard Bekus, ks. Andrzej Malanowski, s. Leopoldyna Janina Kozierańska (boromeuszka), s. Nikol Agnieszka Zgrzebnicka (serafitka), s. Miriana Renata Wydmańska (karmelitanka), o. Efrem Wojciech Makola (augustianin)

Strona internetowa parafii: www.naszkosciol.info

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.