Sosnowiec, Parafia pw. św. Joachima

SOSNOWIEC
PARAFIA PW. ŚW. JOACHIMA
UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 46
41 – 219 SOSNOWIEC
tel. 32 263 38 57, 
577 343 055
www.joachim.sosnowiec.pl
swjoachim@gmail.com


foto: Tadeusz Łazarz

 

Liczba mieszkańców: 9 900

Rys historyczny:

Do czasów trzeciego rozbioru Rzeczpospolitej tereny obecnego Sosnowca należały do parafii w Mysłowicach. Utworzenie Księstwa Warszawskiego a następnie ustanowienie granic Królestwa Polskiego (tzw. Kongresówki) po 1815 roku rozdzieliły parafię w Mysłowicach na dwie części pruską z siedzibą w Mysłowicach oraz rosyjską przy kościele w Niwce. Granicą dwóch części parafii w Mysłowicach stała się rzeka Przemsza.

16 lipca 1821 roku papież Pius VII wydał bullę „De salute animarum” ("O zbawieniu dusz"), która regulowała status Kościoła katolickiego w Prusach. Zgodnie z tym dokumentem nastąpiło przeniesienie dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego z diecezji krakowskiej do diecezji wrocławskiej. Parafia Mysłowicka stała się częścią Diecezji Wrocławskiej, tereny dzisiejszego Sosnowca pozostały w Diecezji Krakowskiej. Przy kościele w Niwce rozpoczęła funkcjonowanie faktycznie niezależna parafia nazywana jeszcze w prawie jako kaplica w Niwce. Dopiero 17 marca 1826 roku biskup krakowski Jan Paweł Woronicz oficjalnie odłączył Niwkę od parafii Mysłowice. Podniósł także rangę kościoła z filialnego na parafialny. Do nowej parafii przyłączył Zagórze, Klimontów, Dandówkę, Porąbkę, Sielec, Modrzejów i inne małe osady.

W latach  1848-1852 staraniem hrabiny Jadwigi Mieroszewskiej zostaje wzniesiony jednonawowy kościół w Zagórzu. Autorami projektu są krakowscy architekci Stanisław Gołębiowski i Tomasz Majewski. W 1850 roku pierwszy proboszcz parafii Niwka-Zagórze ks. Walenty Macha przenosi się na nowo wybudowaną plebanię w Zagórzu. Kościół na Zagórzu pod wezwaniem św. Joachima poświęcił 17 września 1854 roku biskup Tadeusz Łubieński biskup pomocniczy kujawsko-kaliski. Z chwilą konsekracji kościoła świątynia w Zagórzu stała się kościołem parafialnym a kościół w Niwce filialnym.

W miarę rozwoju ziem Zagłębia Dąbrowskiego wzrastała także liczba ludności. Kościół wybudowany staraniem hrabiny Mieroszewskiej był, pod już pod koniec XIX wieku, za mały. Ówczesny proboszcz ks. Józef Dotkiewicz postanowił wybudować nowy, większy kościół. Budowa trwała dziesięć lat od 1898 do 1908 roku. Pochłonęła ona koszt 200.000 rubli. Nowy kościół został zbudowany z czerwonej nietynkowanej cegły, obok starego, którego prezbiterium zostało zburzone. W jego miejscu zostało zrobione wejście do nowego kościoła. Stary kościół pozostał na froncie nowego i stanowi jego wielką kruchtę. Nowy kościół został konsekrowany przez biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego 15 sierpnia 1910 roku

Kościół jest budowlą nieorientowaną, zwróconą prezbiterium w kierunku północno-zachodnim. Starsza część świątyni wzniesiona została na rzucie prostokąta i jest jednonawową budowlą z dwiema wieżami w fasadzie. Nowsza część kościoła, założona na rzucie krzyża łacińskiego, jest trzynawowa, z sześcioprzęsłowym korpusem nawowym, trójprzęsłowym transeptem i dwuprzęsłowym prezbiterium.

We wnętrzu na uwagę zasługuje m.in. bogate snycerskie wyposażenie w większości wykonane przez Pawła Turbasa, dekoracja malarska z 1934 r. Zygmunta Milli'ego oraz otaczana kultem figura Najświętszej Maryi Panny (koronowana 14 czerwca 2000 r., przez biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego SDB). Ponadto warte zauważenia są współczesne witraże, autorstwa Elżbiety i Aleksandra Kozerów.
 

W roku 2022 otwarto w południowo zachodniej części kościoła (w nieużytkowanej drugiej zakrystii) kaplicę z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu.

Do parafii należą:

Ulice: Bajana, Banacha, Braci Mieroszewskich, Bolesława Chrobrego, Długosza, Dolna Środula, Romańskiego, Dworska, Dzielna, Dzika, Emilii Plater, Górników, Infelda, Jędryczki, Józefowska, Kamienna, Kantora Mirskiego, Władysława Jagiełły, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, Kaczeńców, Kępa, Komuny Paryskiej, Kowalskiego, Kukuczki, Kwiatowa, Lelewela, Łąkowa, Michałowskiego, Modrzewiowa, Mokra, Niemojewskiego, Piękna, Podmokła, Pańczyka, ks. Popiełuszki, Projektowa, Sikorskiego, Sokolska, Stańczyka, Szreniawskiego, Wnukowskiego, Zapały, Zuzanny, Żwirki i Wigury

Kaplice:

Kaplica na cmentarzu grzebalnym

Kaplica w Szpitalu Miejskim

Kaplica pw. Matki Bożej AK-owskiej (św. Jadwigi Śląskiej)

Święto patronalne (odpust parafialny):

26 lipca – św. Joachima

16 października – św. Jadwigi Śląskiej

Msze święte:

W niedziele i święta godz.: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18:00 (od listopada do marca o 17:00)

W dni powszednie godz.: 7:00; 18:00 (od listopada do marca o 17:00)

Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz: ks. Andrzej Cieślik

Wikariusze: ks. Karol Goc, ks. Adrian Łukowicz

Pomoc duszpasterska: ks. Łukasz Pisz

Rezydent: ks. Rafał Pietruszka

Poprzedni proboszczowie:

ks. Walenty Macha, ks. Józef Dotkiewicz, ks. Wincenty Zamojski, ks. Stanisław Senko, ks. Stanisław Grzywak, ks. Antoni Uchto, ks. Andrzej Mysłek, ks. Wacław Wiciński, ks. Stanisław Kocot

Z parafii pochodzą (kapłani, siostry i bracia zakonni):

ks. Stanisław Wołoszyn, ks. Jacek Jezierski, ks. Józef Mularczyk, ks. Kamil Wierzbicki (pracuje w USA) s. Jolanta Jezierska, s. Krystiana Baran

Kapłani pochowani na cmentarzu przynależącym do parafii:

ks. Walenty Macha, ks. Józef Dotkiewicz, ks. Wincenty Zamojski, ks. Stanisław Senko, ks. Stanisław Grzywak, ks. Antoni Uchto, ks. Jan Strzelecki, ks. Stanisław Okamfer, ks. Stanisław Zychowicz

Strona internetowa parafii: www.joachim.sosnowiec.pl


foto: Tadeusz Łazarz

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.