I katecheza jubileuszowa

Data dodania: 2015.12.19

W przeżywanym obecnie Roku Jubileuszowym Miłosierdzia zapraszamy do lektury kolejnego cyklu katechez pod hasłem "Miłosierni jak Ojciec". Autorem rozważań, które będą publikowane przed III niedzielą miesiąca, jest ks. Mirosław Tosza.

1.Drzwi Szpitala Polowego

8 grudnia, w Święto Niepokalanego Poczęcia, rozpoczął się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Papież Franciszek otworzył Święte Drzwi, byśmy wszyscy mogli doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję. Podobne drzwi otwarto w bazylikach, katedrach i jubileuszowych świątyniach. Każde z tych drzwi są jednocześnie drzwiami do Szpitala Polowego, którym stał się nasz Kościół. Papież Franciszek wielokrotnie powtarza: " Kościół przypomina dzisiaj Szpital Polowy. Tak wielu w nim ludzi poranionych, którzy proszą nas o to, o co prosili Chrystusa, o bliskość ".

Drzwi do tego szpitala otwiera się kluczem współczucia i hasłem dostępu: "Miłosierni jak Ojciec". Miłosierdzie jest fundamentem i belką, która go podtrzymuje, miłosierdzie jest też lekarstwem i balsamem, którym leczy się w nim poranionych przez grzech, słabość i ubóstwo. Miłosierdziem jest w nim Lekarz, " litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność ( Wj 34,6 ), odpuszcza wszystkie winy, leczy wszystkie niemoce, życie wybawia od zguby (ps 103), przywraca wzrok niewidomym, podnosi pochylonych (Ps 146), leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Dźwiga pokornych (Ps 147).

2. Lekarz Rewolucjonista - Ojciec Miłosierny

Kim jest i jaki jest ten tajemniczy Lekarz?

Jest wszechmocny i ma dziwne zwyczaje. Jest dobry dla wszystkich: jak deszcz, który pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, i jak słońce, które świeci nad złymi i nad dobrymi. Nie szuka dobra w ludziach, ale dobro w nich tworzy.

Ma przenikliwe spojrzenie: W złodzieju widzi przyszłego darczyńcę, w cudzołożnicy przyszłą świętą.

Jest cierpliwy: nie złamie trzciny nadłamanej, ani nie zgasi płomyka, który ledwo się pali.

Jest bardzo wytrwały: nigdy się nie męczy przebaczaniem. To nas bardziej męczy proszenie Go o przebaczenie.

Ma gest i hojne serce: nie tylko zabiera od nas grzechy, ale nam za nie płaci... nową szatą, pierścieniem, sandałami i zastawionym stołem. Nie zadowala go usunięcie zła, które nas zatruwa.

Ma ambicję uczynić z nas ludzi wielkich.

Jest rewolucjonistą i dysponuje niebezpiecznym arsenałem: miłością i miłosierdziem, bliskością i czułością. I ani chwili się nie zawaha, żeby użyć swojej broni w walce z obojętnością, egoizmem, złem i przemocą.

Nasz świat jest polem bitwy, Kościół Szpitalem Polowym. Każdy z nas ma swoje rany i choroby. Trawi nas gorączka pośpiechu, osłabia zmęczenie, boli bezsilność wobec grzechu, atakuje nas wirus wygody i konformizmu. Obciążeni nad miarę doczesnością, zranieni niewiarą i poczuciem pustki, tęsknimy za bezinteresownością i prawdziwie ludzkimi relacjami. Coraz bardziej obcy sobie i od siebie odlegli szukamy czułości, która nas uleczy. Ponad 2 tysiące lat temu, w noc Bożego Narodzenia, Bóg rozpoczął swoją Rewolucję bliskości i miłosierdzia. "Syn Boży, przez swoje Wcielenie, zachęcił nas do rewolucji czułości" (Ewangelii gaudium, 88). Ona trwa po dziś dzień. W Święto Niepokalanego Poczęcia tego roku papież Franciszek ogłosił powszechną mobilizację, dostaliśmy wszyscy wezwanie do zaangażowania się w tę Rewolucję. Nie ociągajmy się, chwyćmy za broń z Jego arsenału. Godzina Miłosierdzia wybiła. Ten Lekarz to nasz Bóg, Miłosierny Ojciec. Ma jedno marzenie: Byśmy stali się do Niego podobni. Święci, jak On jest święty. Jak On miłosierni.

3. Podstawowe narzędzia: Słowo Boże, cisza i medytacja

Lekarz ze Szpitala Polowego - Miłosierny Ojciec leczy nas i liczy na nas. Co nas uzdrowi? Jak dobrze wypełnić Misję Miłosierdzia wobec poranionych braci i sióstr, którzy znaleźli się w Szpitalu Polowym? Jak dotrzeć z lekarstwem współczucia i bliskości do cierpiących na peryferiach? Od czego zacząć?

Papież Franciszek przekonuje i zachęca: Aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie Słowa Bożego. To oznacza odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować słowo, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcia go jako własnego stylu życia. (Misericordiae vultus, 13)

Miłosierdzie wyraża się w czynie, ale bierze początek z tego, co ukryte, z tego co w sercu. Owoce miłosierdzia dojrzewają w ciszy adoracji Boga i medytacji Jego słów i czynów. Bez tego doświadczenia nasze świadectwo będzie powierzchowne i mało skuteczne. Czyny miłosierdzia nie mogą być sentymentalną dobroczynnością, ale wyrazem stylu, w jakim działa Bóg, stylu, który przyjęliśmy za swój własny.

4. Zadanie do wykonania

Podejmijmy zatem konkretne postanowienie: przynajmniej raz w tygodniu znajdę czas na spokojną i dłuższą modlitwę w ciszy i medytację wybranych tekstów biblijnych traktujących o miłosierdziu Boga. ( wykaz tych tekstów jest poniżej, w aneksie oraz na stronie internetowej diecezji ). Podejmę również wysiłek przeczytania i przemyślenia pięknego listu papieża Franciszka na Jubileusz Miłosierdzia: bulli Misericordiae vultus (Oblicza miłosierdzia) - tekst dostępny jest w internecie. W tych tekstach znajdziemy wszystko, co niezbędne do owocnego, kompetentnego i skutecznego wypełnienia Misji Miłosierdzia w Kościele -Szpitalu Polowym i na jego Peryferiach.

5.Modlitwa

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Aneks:

wybrane teksty biblijne o Miłosierdziu Bożym:

Stary Testament:

Wj 34,6/Psalmy: 6,25,40,51,69,79,86,103,111,116,130,136,145,

Nowy Testament:

Mt 2, 31-46 / Mt 9,35-38 / Mt 18,21-35 / Łk 6,36-38 / Łk 7,36-50 / Łk 10,25-37Łk 15 / Łk 19,1-10 /, J 4, 1-42 / J 6, 1-15

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.