Diecezja wydała "Parafialny przewodnik ekologiczny"

Data dodania: 2018.09.29

„Ziemia wspólnym dobrem” – taki tytuł nosi parafialny przewodnik ekologiczny wydany przez Diecezję Sosnowiecką we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Zostanie on dostarczony do każdej polskiej parafii. Przewodnik jest rodzajem praktycznej refleksji nad wskazaniami Papieża Franciszka, zawartymi w jego „zielonej” encyklice Laudato si’, a skierowany jest do duszpasterzy i liderów wspólnot parafialnych.

Tereny dzisiejszej Diecezji Sosnowieckiej to obszary silnie zurbanizowane i uprzemysłowione, wchodzące w skład tzw. Konurbacji Górnośląskiej. Wiąże się to z wieloma zagrożeniami dla środowiska, płynącymi choćby z emisji zanieczyszczeń powietrza czy wód gruntowych. Wystarczy przywołać dane raportu Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego na rok 2017 r. Wynika z nich, że w 232 dniach ubiegłego roku odnotowano przekroczenie dopuszczalnego stężenia rakotwórczych substancji w powietrzu, które wynosiło aż 700% normy.

Odczytując te sygnały, Diecezja Sosnowiecka postanowiła aktywnie włączyć się w szereg inicjatyw ekologicznych. W wyniku nawiązania współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z inicjatywy biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka, wydano w nakładzie 30 tys. sztuk parafialny przewodnik ekologiczny, zatytułowany „Ziemia wspólnym dobrem”.

Autorami publikacji są ks. dr Michał Borda i ks. dr Michał Knapik, konsultacji naukowej udzielił ks. dr hab. Roman Buchta (UŚ), a słowo wstępu skierował do czytelników m. in. Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska. Celem przewodnika jest przełożenie ekologicznych postulatów Papieża Franciszka na konkretne problemy, trapiące polskie środowisko. W tym kontekście cenne okazały się doświadczenia Diecezji Sosnowieckiej, która od lat stara się wdrażać ekologiczne rozwiązania w swoich parafiach. Warto przypomnieć przykład Sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie, który to kościół był pierwszym w Polsce z własną, ekologiczną instalacją fotowoltaiczną, pozwalającą na pozyskiwanie czystej energii z odnawialnego źródła.

Parafialny przewodnik ekologiczny zawiera więc nie tylko diagnozę zagrożeń środowiska, takich jak: problem globalnego ocieplenia, smog czy brak segregacji odpadów, ale do każdego z nich aplikuje konkretne propozycje, pomagające zwalczać te niebezpieczeństwa. Wychodząc od nauczania Papieża Franciszka, autorzy publikacji zwracają uwagę na potrzebę „ekologicznego nawrócenia”, czy zmiany podejścia w myśleniu o ekologii. Wzywają ludzi Kościoła do wzięcia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Oszczędzanie ciepła, unikanie opału niskiej jakości czy zachęta do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, to tylko niektóre z postulatów zawartych w Przewodniku. Można je podsumować „ekologicznym” skrótem 4R: Rethink – Reduce – Reuse – Recycle (przemyśl – ograniczaj – używaj powtórnie – przetwarzaj). „Ziemia wspólnym dobrem” będzie więc cenną pomocą dla wspólnot parafialnych i wolontariuszy, zaangażowanych w ochronę środowiska, aby przez modlitwę i współpracę mogli lepiej włączyć się w ekologiczne wyzwania obecnego czasu.

Ks. Przemysław Lech/BPDS


Materiał TVP3 KATOWICE (30.09.2018)

https://katowice.tvp.pl/39259035/ekologiczna-broszura-kosciol-katolicki-wlacza-sie-do-walki-o-czyste-powietrze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.