Ks. Borda sekretarzem Stowarzyszenia Katechetyków

Data dodania: 2021.09.22

W czasie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, które odbyło się w dniu 21 września 2021 r. w Częstochowie wyłoniono nowe władze stowarzyszenia na kadencję 2021-2025. Przewodniczącym został ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ, z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Anna Zellma z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sekretarzem-skarbnikiem ks. dr Michał Borda z Sosnowca. Z nowym sekretarzem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich rozmawia ks. Przemysław Lech.

Ks. Przemysław Lech (Biuro Prasowe): Księże Michale, jakie są zasadnicze cele stowarzyszenia?

Ks. Michał Borda (nowy sekretearz SKP)Celem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich jest m.in. dialog katechetyków z przedstawicielami innych specjalności teologicznych oraz innych dyscyplin naukowych; współpraca z towarzystwami katechetyków z innych krajów; współpraca z instytucjami naukowymi i kościelnymi; wydawanie publikacji.

W jaki sposób jako nowy Zarząd chcecie realizować tak odpowiedzialne cele?

Cele te chcemy osiągać w szczególności przez dialog katechetyków z przedstawicielami innych specjalności teologicznych oraz innych dyscyplin naukowych; współpracę z towarzystwami katechetyków z innych krajów; współpracę z instytucjami naukowymi i kościelnymi; wydawanie publikacji oraz organizowanie sesji i seminariów naukowych.

Kto może zostać członkiem stowarzyszenia?

Stowarzyszenie składa się: z członków zwyczajnych, korespondentów i honorowych. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby duchowne i świeckie, należące do Kościoła katolickiego, dające gwarancję realizacji celów statutowych, w szczególności pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy posiadają przynajmniej stopień doktora lub licencjata kanonicznego w zakresie katechetyki lub nauk pokrewnych. Członek zwyczajny uczestniczy w sposób stały w pracach Stowarzyszenia.

Członkiem korespondentem może być osoba duchowna lub świecka, dająca gwarancje realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która nie uczestniczy jednak w sposób stały w jego pracach.

Członków honorowych natomiast powołuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Mogą nimi być wybrane osoby szczególnie zasłużone dla polskiej katechetyki, teologowie Kościoła Katolickiego i innych wspólnot chrześcijańskich.

Jakie zadania stoją przed Księdzem jako nowym sekretarzem?

Zadaniem sekretarza-skarbnika jest powiadamianie członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu; powiadamianie członków Stowarzyszenia o treści uchwał Walnego Zebrania i o postanowieniach Zarządu; prowadzenie aktualnego rejestru członków Stowarzyszenia;  przyjmowanie rocznych składek od członków Stowarzyszenia oraz innych wpływów oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Stowarzyszenia, w tym finansowej.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

opracował: ks. Przemysław Lech

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.