Za nami Konferencja Metodyczna dla księży-katechetów

Data dodania: 2021.09.24

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu zorganizował 22 września 2021 r. Konferencję Metodyczną dla księży katechetów, na którą zaproszony został dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB Kierownik Katedry Pedagogiki – pedagog społeczny.

Formacja katechetów obejmuje różne wymiary. Powinna zawsze pomagać nauczycielowi religii w dojrzewaniu – jako osobie wierzącej, która ma być współczesnym apostołem. Ponadto katechetyczna formacja powinna troszczyć się o wymiar intelektualny, co oznacza podwójną wierność: orędziu chrześcijańskiemu i osobie ludzkiej w jej kontekście społecznym. Wreszcie formacja nauczycieli religii nie może pominąć kształtowania umiejętności działania. W ostatnim wymiarze katecheta powinien rozwijać kompetencje wychowawcze i komunikacyjne.

- Katecheta jest wychowawcą, który ułatwia dojrzewanie wiary, jakie katechizowany realizuje z pomocą Ducha Świętego. Pierwszą rzeczą, którą należy uwzględnić w tym decydującym sektorze formacji, jest szacunek dla oryginalnej pedagogii wiary - podkreśla ks. Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu.

Dlatego Wydział Katechetyczny zorganizował 22 września 2021 r. konferencję metodyczną dla księży katechetów, na którą zaproszony został dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB Kierownik Katedry Pedagogiki – pedagog społeczny.

Naukowiec przedstawił wykład na temat ”Co może decydować o skuteczności wychowania? Ujęcie meta i mikro”. W pierwszej części prowadzący odnosząc się do ujęcia wychowania zwrócił uwagę na zachwianie tego działania przez zagrożenia. Prezentując globalne zagrożenia cywilizacyjne, skoncentrował się na zagrożeniach generowanych przez człowieka wynikających z rozchwiania aksjologicznego, braków wiedzy, błędów popełnianych w procesie socjalizacji.

Skutkiem takiego działania jest szaleńczy wyścig po sukces, którego rezultatem są nierówności społeczne. Czyniąc próbę określenia współczesnego społeczeństwa, zwrócił uwagę na  potrzebą zachowania równowagi w czterech sferach wychowania: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Następnie prof. Walancik wskazał na płynące zagrożenia dla poszczególnych sfer w przypadku braki równowagi w ich rozwijaniu. Wskazał także obszary czynników dysfunkcjonalnych i chroniących charakterystycznych dla: jednostki, rodziny, społeczeństwa, grupy rówieśniczej, szkoły.

W konkluzji prelegent zwrócił uwagę iż rozpad granic w systemie wartości, źle pojmowany postęp i rozczarowanie mogą stanowić istotne zagrożenie. Zatem działania wychowawcze prowadzone winny być prowadzone i modelowane z uwzględnieniem tych kategorii zagrożeń.

Wydział Katechetyczny
w Sosnowcu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.