Biskup ustanowił 8 nowych szafarzy nadzwyczajnych

Data dodania: 2021.10.02

- Po co zostawiłeś tutaj Siebie, wśród nas? Po co kapłani mają sprawować Eucharystię? Pan Jezus dobrze wiedział, że bez Jego Ciała i Krwi w drodze do nieba po prostu sobie nie poradzimy - mówił bp Grzegorz Kaszak w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku. W sobotę 2 października ustanowiono ośmiu nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

- Chrystus był świadom, że trzeba będzie walczyć z niewidzialnymi siłami, które są przeciwne szczęściu człowieka. To złe duchy, które chcą nas odwieźć od wędrówki ku niebu. - mówił bp Grzegorz podkreślając, że spożywanie Ciała i Krwi pozwala działać Chrystusowi w człowieku, wzmacniać go i doprowadza do zjednoczenia z Sobą. Sosnowiecki biskup przywołał także epizod z życia św. Faustyny. Była to sytuacja, gdy kapłan do niej nie przyszedł z Komunią Świętą. Wówczas to serafin przyniósł jej Najświętszy Sakrament.

- Dzisiaj jest wspomnienie Aniołów Stróżów. Pan Bóg posługuje się także niewidzialnymi duchami, które mogą stać się dla nas widzialne. Święta Faustyna wiedziała, że Komunia Święta ją wzmocni - sosnowiecki ordynariusz podkreślił, że Pan Bóg wysłuchał jej modlitw wysyłając Anioła. Zachęcił także nadzwyczajnych szafarzy, aby przypomnieli sobie schorowaną postać św. Faustyny, gdy będą odwiedzali chorych.

- Będziemy się starać, by w pełni żyć Ofiarą Eucharystyczną i do niej się upodabniać. Będziemy się starali również zrozumieć duchowe znaczenie i istotę czynności, które będziemy wykonywać. Dziękujemy także naszym wspólnotom parafialnym i proboszczom za obdarzenie nas zaufaniem. Będziemy dawać przykład życia chrześcijańskiego w wierze i dobrych obyczajach gorliwiej korzystając z Eucharystycznej tajemnicy jedności – dziękowali nowo ustanowieni nadzwyczajni szafarze na zakończenie uroczystości.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej to osoby świeckie, w przeciwieństwie do szafarzy zwyczajnych, którymi w Kościele łacińskim są duchowni. Jak wskazuje nazwa ich posługi, szafarze nadzwyczajni pomagają kapłanom w rozdzielaniu Eucharystii tylko w szczególnych sytuacjach, gdy wymaga tego uzasadniona potrzeba duszpasterska i dobro duchowe wiernych.

tekst i zdjęcia: Mikołaj Wójtowicz

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.