Sosnowiec: jubileusz kanclerza Kurii Diecezjalnej

Data dodania: 2022.01.16

W tym roku ks. Mariusz Karaś - kanclerz sosnowieckiej Kurii - obchodzi swoje 50. urodziny. Z tej racji, bp Grzegorz Kaszak sprawował Mszę św. dziękczynną w intencji swojego najbliższego współpracownika w kościele pw. św. Barbary w Sosnowcu.

W homilii sosnowiecki ordynariusz przypomniał o potrzebie wdzięczności za otrzymany dar życia:

Pismo Święte poucza nas, że kiedy obchodzimy rocznicę jakiegoś wydarzenia, to warto jest zatrzymać się i wspomnieć o tym wydarzeniu. Ale nie jest to wspominanie tylko dla wspominania. Przy tej okazji dobry Bóg mówi nam, aby wzbudzić w sercu swoim wdzięczność.

Także i my chcemy dzisiaj dziękować, kiedy sposób szczególny modlimy się za księdza Mariusza z okazji jego urodzin. Kiedy mówimy o urodzinach właśnie mówimy o wydarzeniu wielkim, ale jednocześnie tajemniczym: o przyjściu człowieka na świąt, o pojawieniu się nowego życia. - mówił bp Kaszak.

Mszę świętą z Biskupem i kanclerzem koncelebrowali także ks. Eugeniusz Cebulski - administrator parafii pw. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie, ks. Gerard Małodobry - proboszcz parafii pw. św Barbary w Sosnowcu oraz kapelan i sekretarz biskupa sosnowieckiego - ks. Paweł Sproncel.

W słowach podziękowania ks. Mariusz Karaś powiedział:

- Pragnę podziękować Księdzu Biskupowi za to, że przed wielu wielu laty obdarzył mnie swoim zaufaniem i pozwolił mi pełnić funkcję kanclerza i wikariusza generalnego w diecezji sosnowieckiej.

Dziękuję ks. prał. Eugeniuszowi Cebulskiemu. Tak się składa, że to jest proboszcz mojej rodzinnej parafii pw. św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie - największej parafii w naszej diecezji. Księże Prałacie, za tę przyjaźń, ale również za to takie odczuwalne wsparcie, którego doświadczam zawsze i wszędzie - dziękuję. - mówił ks. Karaś.

Ks. Mariusz Karaś pełni rolę kanclerza Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu od 2009 r. Jest również wikariuszem generalnym naszej diecezji. Oznacza to, że zgodnie z prawem kanonicznym w sposób bezpośredni pomaga biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją na mocy uzyskanych pełnomocnitw. 

Władza wykonawcza, nadana wikariuszowi generalnemu przysługuje mu na mocy urzędu w całej diecezji i jest równoznaczna z władzą, jaką na mocy prawa posiada biskup diecezjalny. 

ks. Przemysław Lech

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.