Spotkanie kandydatek na dziewice i wdowy konsekrowane

Data dodania: 2022.01.18

W polskich diecezjach można obecnie zauważyć wzrost zainteresowania wyborem życiowej drogi w stanie wdów lub dziewic konsekrowanych. Także w diecezji sosnowieckiej są kobiety, które w tym kierunku rozeznają swoje powołanie. Cztery kandydatki wzięły udział w przygotowanym dla nich spotkaniu formacyjnym, które odbyło się 19 stycznia w Domu SZILO w Czeladzi.

Konferencję duchową wygłosił misjonarz miłosierdzia, penitencjarz diecezjalny – ks. Paweł Nowak. W swoim rozważaniu oparł się na ewangelicznym tekście o scenie Zwiastowania:

- Kiedy chcemy rozważać o powołaniu do konsekracji dziewictwa czy wdowieństwa czyli do konsekracji czystości tak naprawdę, to trudno przywołać inny fragment Ewangelii niż Zwiastowanie. Św. Bernard z Clairvaux w jednej ze swoich homilii mówił, żebyśmy przyłożyli ucho do nazaretańskiego domu i spróbowali trochę „podsłuchać”, co się tam właściwie wtedy stało – zaznaczył ks. Nowak.

Misjonarz miłosierdzia zwrócił uwagę na zależność między czystością człowieka, a działaniem Ducha Świętego:

- Czystość Maryi była tym, co poruszyło do działania samego Ducha Świętego. Ale też, aby ta czystość Maryi mogła wydać owoc, Duch Święty musi zadziałać. Zwiastowanie jest dla nas pouczeniem, że czystość jest dyspozycją ludzką poruszającą do działania Ducha Świętego, ale też sprawia, że dusza ludzka jest poruszona ku Panu Bogu. – zauważył kaznodzieja.

Penitencjarz diecezjalny podkreślił, że czystość życia wpływa na osobistą relację z Bogiem:

- Czym więc jest moja czystość, którą chcę konsekrować i oddać Bogu? Jest pewną siłą duchową, która sprawia, że zaczynam wchodzić w relację z Najwyższym. To właśnie dzięki czystości zaczynam Go szukać, dążyć do Niego, próbuję się z Nim zjednoczyć. Duch Święty szuka mojej czystości, a gdy ją znajduje, zaczyna działać w sposób dla siebie właściwy. – wskazał ks. Nowak.

W spotkaniu formacyjnym wziął udział także bp Grzegorz Kaszak. Każda z kandydatek mogła spotkać się z Biskupem w pokoju poza kaplicą i porozmawiać o rozeznawanej przez siebie drodze życia konsekrowanego, a także zadać pytania lub podzielić się wątpliwościami.

Dziewice konsekrowane (ordo virginum, OV)

Obrzęd konsekracji dziewic należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej. Już w początkach Kościoła konsekrowano dziewice według uroczystego rytu, przez który stawały się one osobami konsekrowanymi. Dziewice w tamtym czasie mieszkały ze swoimi rodzinami albo we własnych domach. W swojej posłudze były do dyspozycji Kościoła, przede wszystkim przez modlitwę i pełnienie dzieł miłosierdzia.

Do konsekracji można dopuszczać dziewice żyjące w świecie, które nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości, według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmię, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim i zostały dopuszczone do konsekracji przez Biskupa Diecezjalnego.

Kandydatka pragnąca przyjąć konsekrację zwraca się bezpośrednio do Biskupa Diecezjalnego, przedstawiając prośbę o rozeznanie i konsekrację oraz opinię księdza proboszcza, życiorys i świadectwo chrztu.

Wdowy konsekrowane (ordo viduarum, OVd)

Tradycja apostolska - dokument rzymski z 218 r. zaświadcza, że do stanu wdowieństwa wchodzi się poprzez tzw. obrzęd ustanowienia, który nie utożsamia się jednak z rytem święceń. Wdowieństwo jest w swej istocie uznanym przez Kościół stanem życia, którego podstawową misją jest modlitwa.

Wdowieństwo, jeśli spełnia określone warunki, staje się wtedy oficjalnie uznanym przez Kościół stanem życia. Wdowy zajmują we wspólnocie eklezjalnej miejsce szczególne, różne w stosunku do pozostałych wiernych. Są to bowiem osoby, które swoją sytuację wdowieństwa pragną uczynić przestrzenią bardziej radykalnego życia chrześcijańskiego.

ks. Przemysław Lech

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.